Διευκρινίσεις ζητά η Ένωση Ηρακλείου από την ΠΟΑΣΥ


Έγγραφο τής Ένωσης Ηρακλείου προς την ΠΟΑΣΥ: Πλήθος ενυπόγραφων και ανυπόγραφων δημοσιευμάτων σχετικά με την πρόθεση δημιουργίας συνομοσπονδίας από την Π.Ο.ΑΣ.Υ. , με άλλες Ομοσπονδίες σωμάτων ασφαλείας και ενόπλων δυνάμεων, έχουν προκαλέσει έντονο προβληματισμό και αναπάντητα ερωτήματα τόσο στα απλά μέλη μας όσο και στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μας για τον τρόπο που δρομολογείται μία τόσο σοβαρή ενέργεια που αφορά όλους μας, για τις λεπτομέρειες της οποίας η Ένωσή μας δεν έχει καμία επίσημη ενημέρωση από την Π.Ο.ΑΣ.Υ. Η μόνη ενημέρωσή μας ήρθε από την δημοσιοποίηση τμημάτων του σχεδίου καταστατικού στον Τύπο.  Για τον λόγο αυτό κατά την τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μας την 12-03-2021, ομόφωνα αποφασίσαμε τη σύνταξη του παρόντος εγγράφου προκειμένου να λάβουμε απαντήσεις για τους προβληματισμούς μας που πιστεύουμε αποτελούν προβληματισμούς και του συνόλου των μελών μας αλλά και λοιπών πρωτοβάθμιων σωματείων :

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από τις 8 Ομοσπονδίες Σωμάτων Ασφαλείας οι 6 φημολογείται ότι δεν επιθυμούν την συμμετοχή τους στην Συνομοσπονδία.  Αυτές είναι η Π.Ο.ΑΞΙ.Α. (Αξιωματικών ΕΛ-ΑΣ), η Π.Ο.Α.Ε.Φ. (Ειδικών Φρουρών), η Π.Ο.ΣΥ.ΦΥ. (Συνοριακών Φυλάκων), η Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. ( Πυροσβεστών), η Π.Ε.Α.Λ.Σ. (Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος) και η Π.Ο.Λ. (Λιμενικό). Πρόθεση συμμετοχής έχουν δηλώσει μόνο η ΠΟΑΣΥ και η Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. (Ενώσεων Λιμενικών) μαζί με τις Ένοπλες Δυνάμεις. Ισχύει κάτι τέτοιο; Εάν ισχύει ποια είναι η αναγκαιότητα ίδρυσης Συνομοσπονδίας Σωμάτων Ασφαλείας τη στιγμή που δεν θα συμμετέχουν σε αυτή όλες οι Ομοσπονδίες αλλά ένα πολύ μικρό μέρος αυτών; Μήπως μία τέτοια συνομοσπονδία των λίγων δημιουργήσει εικόνα διάσπασης εντός των Σωμάτων Ασφαλείας και έχει αντίθετα αποτελέσματα στις διεκδικήσεις μας; Η μέχρι τώρα τακτική κοινών ενεργειών και ανακοινώσεων των περισσοτέρων ομοσπονδιών σωμάτων ασφαλείας δεν απέδωσε τα αναμενόμενα;

 Σύμφωνα με το άρθρο 11 και 12 του σχεδίου καταστατικού δημιουργούνται 46 νέες συνδικαλιστικές «θέσεις», 35 στο Διοικητικό Συμβούλιο και 11 στην Εκτελεστική Επιτροπή. Ένας αριθμός υπερβολικός και κατά τη γνώμη μας μη αναγκαίος τη στιγμή που οι εκλεγμένοι είναι ήδη πολλοί σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια.  

Σύμφωνα με το άρθρο 18 του σχεδίου καταστατικού ως μηνιαία συνδρομή των οργανώσεων – μελών της Συνομοσπονδίας ορίζεται το ποσό των (50) λεπτών για κάθε φυσικό μέλος των πρωτοβαθμίων οργανώσεων. Αυτή η συνδρομή θα βαρύνει επιπλέον το κάθε μέλος μας; Θα βαρύνει τα έσοδα της Π.Ο.ΑΣ.Υ. από τις κρατήσεις των μελών μας; Υπάρχει λόγος για περεταίρω συνδρομές εν μέσω οικονομικής κρίσης;.

Σύμφωνα με το άρθρο 19 του σχεδίου καταστατικού για κάθε 300 ψηφίσαντα φυσικά μέλη πρωτοβαθμίων οργανώσεων – μελών της, της αντίστοιχης δευτεροβάθμιας οργάνωσης, εκλέγεται ένας αντιπρόσωπος. Ποια θα είναι η διαδικασία εκλογής των αντιπροσώπων και τι θα ισχύει με την εκπροσώπηση των πρωτοβαθμίων με μέλη λιγότερα των 300;

 

         Πέραν των ανωτέρω ερωτημάτων τα οποία χρήζουν άμεσης απάντησης φρονούμε ότι για μία τέτοια σοβαρή ενέργεια που θα επηρεάσει κατά πολύ τα συνδικαλιστικά δεδομένα, η οποία απαιτεί προφανώς τροποποίηση των καταστατικών τόσο της Ομοσπονδίας μας όσο και όλων των Πρωτοβάθμιων Σωματείων, πρέπει η Π.Ο.ΑΣ.Υ. να αποστείλει πρώτα σε όλα τα πρωτοβάθμια Σωματεία επίσημα το σχέδιο καταστατικού ώστε τα Διοικητικά Συμβούλια να προβούν σε προτάσεις επί του σχεδίου και κατόπιν να πάρει έγκριση από το επόμενο Συνέδριο Αντιπροσώπων ως το ανώτατο όργανο της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

            Επίσης πρέπει να εξασφαλιστεί με κάθε τρόπο η συμμετοχή στην Συνομοσπονδία, αν όχι του συνόλου, της πλειοψηφίας των Ομοσπονδιών των Σωμάτων Ασφαλείας.

   

      Με εκτίμηση

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε. Α. Υ. Ν. Η.

 

 

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                     Ο ΑΝ. Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

 

  ΠΙΚΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                                      ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ