Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Έγγραφο ΕΑΚΠ: Τρόπος υπολογισμού των μορίων των Πυρονόμων – Αρχιπυροσβεστών – Υπαρχιπυροσβεστών - Πυροσβεστών


Διαβάστε το έγγραφο τής ΕΑΚΠ προς τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος: Με την υπ’ αριθμ. 14484 Φ. 202.2 / 10-03-2021 Δ/γη Α.Π.Σ. κοινοποιήθηκαν οι πίνακες μοριοδότησης των Πυρονόμων – Αρχιπυροσβεστών – Υπαρχιπυροσβεστών – Πυροσβεστών για το έτος 2021.

Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών πριν από την ψήφιση του ν. 4662/2020 είχε εκφράσει την έντονη αντίθεσή της στην όλη φιλοσοφία του νόμου με τον οποίο, εκτός των άλλων, θεσπίζεται νέος κανονισμός μεταθέσεων που η εφαρμογή του θέτει σε διαρκή κινητικότητα μακριά από τον τόπο συμφερόντων τους ( μεταθέσεις, μετακινήσεις, αποσπάσεις και διαθέσεις ) υπαλλήλους του Πυροσβεστικού Σώματος, με αποτέλεσμα τις άμεσες οικονομικές επιπτώσεις των ιδίων καθώς και την αποδιοργάνωση του οικογενειακού τους προγραμματισμού.

 Κύριε Αρχηγέ

Με μεγάλη μας λύπη όμως διαπιστώνουμε ότι οι εκτεταμένες στρεβλώσεις που παρατηρήθηκαν κυρίως στον υπολογισμό των μορίων από την πρώτη εφαρμογή αυτού του νέου άδικου κανονισμού μεταθέσεων, αντί να διορθωθούν κατά την διάρκεια του ενός έτους που μεσολάβησε, παρέμειναν και διευρύνθηκαν για εκατοντάδες συναδέλφους.

Και όλα αυτά συμβαίνουν παρ ότι έχει εκδοθεί  από 14-12-2020 η υπ. αριθ. 79149 Φ. 202.1  ερμηνευτική εγκύκλιος, την οποία είχαμε ζητήσει να εκδοθεί με την από 8 Απριλίου 2020 παρέμβασή μας, προκειμένου να δοθούν οδηγίες για την σωστή εφαρμογή των διατάξεων του κανονισμού μεταθέσεων.  

Παρατηρούμε επίσης ότι ο τρόπος που αντιμετωπίζονται αυτές οι στρεβλώσεις, που είτε προέρχονται από λάθη είτε από οποιαδήποτε άλλη αιτία, είναι σε αντίθεση των διατάξεων του κεφαλαίου Γ του Νόμου 4662/2020.

Το ζήτημα όμως που εγείρει πολλά ερωτηματικά, και εκφράζουμε την πλήρη αντίθεσή μας, είναι ότι:    

Παρ’ ότι αρκετοί συνάδελφοι διαπιστώνουν ότι αδικούνται από τον υπολογισμό των μορίων είτε γιατί δεν έχουν υπολογιστεί σωστά τα δικά τους μόρια, είτε γιατί διαπιστώνουν ότι άλλοι συνάδελφοι τους με τα ίδια ακριβώς υπηρεσιακά δεδομένα με αυτούς, έχουν μεγαλύτερο αριθμό μορίων. Διαπιστώνουν παράλληλα ότι δεν τους επιτρέπεται να διεκδικήσουν το δίκιο τους αφού έρχονται αντιμέτωποι:

Με την υπ. αριθμ. 18767 Φ.202.2 /1-4-2020 Διαταγή Α.Π.Σ., με την οποία απαγορεύτηκε στους συναδέλφους που κάνουν ένσταση, να αναφέρονται σε υπολογισμό μορίων άλλων συναδέλφων.

Με την υπ. αριθμ. 14484 Φ. 202.2 / 10-03-2021 Δ/γη Α.Π.Σ. που δεν τους επιτρέπεται να υποβάλουν ένσταση για το σύνολο των μορίων παρά  μόνο για τα μόρια του 2020, κατά παράβαση του άρθρου 159 παρ. 2β που αναφέρει ρητά πως ο υπάλληλος έχει δικαίωμα ένστασης κατά του πίνακα στο σύνολο του αριθμού των μορίων του και όχι κατά το διάστημα του περασμένου έτους.

Οι συγκεκριμένοι περιορισμοί εκτός του γεγονός ότι είναι άδικοι και κατ’ επέκταση δημιουργούν αίσθημα ανισοτιμίας, γεννούν εύλογα ερωτηματικά για την σκοπιμότητα τους και τι έρχονται να εξυπηρετήσουν. Αφήνουν περιθώρια για πολλές ερμηνείες στους αδικημένους συναδέλφους που θεωρούν, και ενδεχομένως όχι άδικα, ότι πιθανότατα μέσω αυτών των περιορισμών επιβάλλεται ανέλεγκτη νομιμοποίηση σε περιπτώσεις ευνοϊκού παράτυπου υπολογισμού που αποβαίνει όμως σε  βάρος των δικαιωμάτων τους.

       Επίσης αξιοσημείωτη είναι η αδικία που έχει παρατηρηθεί κατά το παρελθόν, όπου συνάδελφοι κατά την έξοδό τους από την Πυροσβεστική Ακαδημία αντί να τοποθετούνται σε υπηρεσίες του Σώματος διατίθενται σε αυτές για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών και η επόμενη μετακίνησή τους ( που πολλές φορές είναι η νησιωτική χώρα ) θεωρείται τοποθέτηση από την Πυροσβεστική Ακαδημία και όχι μετάθεση. Έτσι οι παραπάνω συνάδελφοι χάνουν το δικαίωμα στον υπολογισμό των μορίων τους σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα του άρθρου 158 της παραγράφου 1γ και 1δ.

         Κύριε Αρχηγέ

         Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών θεωρεί ότι ένα από τα κύρια μελήματα της πολιτικής και φυσικής ηγεσίας πρέπει να είναι η ίση αντιμετώπιση του προσωπικού του Π.Σ.

        Ο τρόπος όμως που υπολογίστηκαν τα μόρια των Πυρονόμων – Αρχιπυροσβεστών – Υπαρχιπυροσβεστών – Πυροσβεστών είναι λανθασμένος και δημιουργεί το αίσθημα της άνισης μεταχείρισης.

        Για τον λόγο αυτό σας ζητάμε να αναλάβετε πρωτοβουλία για τον επαναϋπολογισμό των μορίων όλων των υπαλλήλων, χωρίς χρονικούς περιορισμούς και στρεβλώσεις στην ερμηνεία των διατάξεων, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ισονομία και να μειώνεται το αίσθημα της αδικίας, που έτσι κι αλλιώς υπάρχει από έναν νόμο που από την εφαρμογή του έχει δημιουργήσει ήδη πολλά προβλήματα στη ζωή των συναδέλφων μας.

ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ
Δημοσίευση σχολίου

1 Σχόλια

Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
Να επεμβει ο κ. Αρχηγος. Δεν ειναι δυνατο υπαλληλοι με τις ιδιες μεταθεσεις να λαμβανουν διαφορετικο αριθμο μοριων.