ΕΚΑ Θεσσαλονίκης: Με πάρεργα και στατικότητα δεν -ΔΙ.ΑΣ.-ώ-Ζ-εται το κύρος των Υπηρεσιών δίκυκλης αστυνόμευσης


Ανακοίνωση τού ΕΚΑ Θεσσαλονίκης: Η φημισμένη Ομάδα ΔΙ.ΑΣ. έκλεισε έντεκα (11) ολόκληρα έτη από τη δημιουργία της, τότε τον Μάρτιο του έτους 2010 και, δυστυχώς βέβαια, ειδικά εδώ στην περιοχή μας, τη Θεσσαλονίκη, έχει προ πολλού και από πολύ καιρό πριν, απωλέσει τον αρχικό σωστό προσανατολισμό της, με διαχρονικές, σοβαρές ευθύνες της υψηλόβαθμης ηγεσίας με πράξεις και παραλείψεις, από πολύ καιρό πριν.

Ειδικότερα ενώ σαφώς η Ομάδα ΔΙ.ΑΣ., όπως και η Ομάδα Ζ, έχουν ως πρώτιστο καθήκον και αποστολή τη συνεχή περιπολία και την άμεση επέμβαση στα συμβάντα αστυνομικής φύσεως για την εξασφάλιση της δημόσιας τάξης και την άμεση και συνεχή παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες, κάτι που εξ αρχής, εφαρμόστηκε, δυστυχώς, με την πάροδο του χρόνου, την έλευση των Μνημονίων και τις επακόλουθες μειωμένες προσλήψεις προσωπικού και τη μη ανανέωση της απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδομής, τις μεγάλες ελλείψεις στην πολύπαθη Διεύθυνση Αστυνομίας Θεσσαλονίκης, την αύξηση των αστυνομικών μέτρων τάξης, ειδικά σε πορείες, συναθροίσεις και συγκεντρώσεις, τις αυξημένες αστυνομικές δυνάμεις στις αθλητικές εκδηλώσεις και πλέον με την έλευση της πανδημίας του ιού COVID - 19, με τα επακόλουθα γνωστά υγειονομικά μέτρα, οδήγησαν τις Ομάδες ΔΙ.ΑΣ. και Ζ στο να απασχολούνται πλέον κατά μεγάλο μέρος των καθημερινών υπηρεσιών τους, με πάρεργα, με αστυνομικά μέτρα τάξης και με ακίνητες στατικές φυλάξεις στόχων, δηλαδή χρησιμοποιήθηκαν με άλλες αρμοδιότητες, που δεν δεν έχουν άμεση σχέση με την εμφανή αστυνόμευση.

Ενώ μάλιστα αξίζει να σημειωθεί ότι παρότι ειδικά η Ομάδα ΔΙ.ΑΣ. λειτουργεί από το 2010, νομικά στους Κανονισμούς του Σώματος στην ισχύουσα νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία της Ελληνικής Αστυνομίας ως νομοθεσία αποτυπώθηκε μόλις το έτος 2017, με το τότε π.δ. 7/2017 (Αστυνομικός Καλλικράτης), με το οποίο στο άρθρο 64 ειδικότερα, για την περιοχή της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα στη Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, προβλέφθηκε η λειτουργία του Β' Τμήματος Άμεσης Επέμβασης, ως Αστυνομική Υπηρεσία επιπέδου Τμήματος στο οποίο θα ανήκουν οι Ομάδες ΔΙ.ΑΣ. και Ζ της Θεσσαλονίκης.

Αξιωματικοί που έλεγαν τα πράγματα με το όνομά τους και εν μέρει "γκρίνιαζαν" καλώς μάλιστα, προκειμένου τα ανωτέρω να εξαλειφθούν ή έστω να περιοριστούν ώστε η ΔΙ.ΑΣ., αλλά και η Ζ να επιστρέψουν στις γειτονιές και να είναι σε σταθερή κίνηση, όπως σταθερα συνέβαινε στα πρώτα χρόνια λειτουργίας, έγιναν δυσαρεστοι και απομακρύνθηκαν κατά καιρούς, όπως πρόσφατα και ο Τμηματάρχης του Τμήματος αυτού, που υπηρετούσε εκεί ως Τμηματάρχης, με πλήρη επιτυχία κατά γενική ομολογία και παρολες τις αντίξοες συνθήκες και τα πολλά πάρεργα από την αρχή που ιδρύθηκε η ΔΙ.ΑΣ. το έτος 2010. Ανέλαβε μάλιστα και Τμηματάρχης από την πρώτη στιγμή που νομοθετήθηκε το Τμήμα αυτό το 2017, που λειτούργησε ως Τμήμα Άμεσης Επέμβασης Δικυκλιστών ΔΙ.ΑΣ. και Ζ της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης.

Ενώ μάλιστα ο ανωτέρω Τμηματάρχης, που αποτελεί τον πιο παλιό με τη μεγαλύτερη προϋπηρεσία και εμπειρία στην Υπηρεσία αυτή αξιωματικό, παρά τις μεγάλες αντιξοότητες, καθώς βέβαια και τις συχνές αλλαγές Διευθυντών στη Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, κράτησε με υπερπροσπάθειες σε ικανοποιητικο επιχειρησιακό επίπεδο και με διαχρονικά καλή απόδοση τις Ομάδες ΔΙ.ΑΣ. και Ζ, χωρίς ιδιαίτερη στήριξη από την ηγεσία. Θα ήταν αξιοσημείωτο να αναφερθεί οτι ίσως μετακινήθηκε, καθώς ήταν ο μάχιμος Τμηματάρχης που καθημερινά έβγαινε έξω στη μάχη, στο πεζοδρόμιο, για να διαπιστώνει με αυτοπρόσωπη παρουσία τα προβλήματα της Υπηρεσίας του και διεκδικούσε λύσεις, καθώς "έλεγε τα πράγματα με το όνομά τους" και δεν ήταν ο Διοικητής που ασκεί τα καθήκοντά του μόνο από το γραφείο του, κάτι που προφανώς "ενόχλησε"...

Η σεβαστή υψηλόβαθμη ηγεσία κάθε επιπέδου από Διεύθυνση και άνω και ειδικά από πλευράς Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης και Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, καλό θα ήταν αντί να θυσιάζει "Ιφιγένειες" κατά καιρούς, να πλησιάσει το προσωπικό και να ακούσει τους προβληματισμούς και τις εισηγήσεις το, να δώσει λύσεις και να παρει θαρραλέες αποφάσεις! Ενώ οφείλουμε να καταγγείλουμε κιόλας ότι δεν έχει γίνει ουδέποτε ανανέωση προσωπικού, ειδικά στην Ομάδα ΔΙ.ΑΣ. και οι περισσότεροι Αστυνομικοί υπηρετούν σε αυτήν από το 2010 εκεί, είναι δηλαδή επάνω σε δίκυκλα μοτοσικλέτες για πάνω από 10 έτη, με ό,τι αρνητικό μπορεί να σημαίνει αυτό σε όλα τα επίπεδα, ειδικά στην περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης με τις ακραίες χειμωνιάτικες συνθήκες! Πολλοί μάλιστα συνάδελφοί μας, εδώ και πολύ καιρό, επιθυμούν να μετακινηθούν από τα δίκυκλα, λόγω κυρίως των σοβαρών σωματικών προβλημάτων υγείας τους που προέκυψαν από την πολυετή και καθημερινή πολυωρη ανάβασή τους σε αυτά.

Τέλος, ως συνδικαλιστικός οργανισμός - συνδυασμός και επειδή έχουμε έννομο συμφέρον βάσει του ν. 1264/1982 και της κείμενης νομοθεσίας και νομολογίας για το συνδικαλιστικό κίνημα θέτουμε, δημόσια, τα κάτωθι ερωτήματα:

- Ποιος είναι ο μέσος όρος ηλικίας των Αστυνομικών υπηρετούντων στις Ομάδες ΔΙ.ΑΣ. και Ζ;

- Πόσες είναι οι καινούργιες μοτοσικλέτες και ποιος ο μέσος όρος χρονικής διάρκειας λειτουργίας τους και με πόσες χιλιάδες χιλιομέτρων τα οποία έχουν διανύσει;

- Πόσες περιπολίες της ΔΙ.ΑΣ. και της Ζ είναι και για πόσο χρονικά διαστήματα παραμένουν ακίνητες παράτυπα, με άνωθεν εντολές, σε στατικά σημεία ως σκοποί, κατά παράβαση κιόλας των διατάξεων του άρθρου 30 του ν. 4249/2014, του π.δ. 141/1991 και του π.δ. 7/2017;

- Πόσες περιπολίες της ΔΙ.ΑΣ. και της Ζ χρησιμοποιούνται, σχεδόν καθημερινά μάλιστα, ως μέτρα τάξης σε πορείες, συναθροίσεις, συγκεντρώσεις και αθλητικές εκδηλώσεις, παράτυπα, με άνωθεν εντολές, κατά παράβαση κιόλας των διατάξεων του άρθρου 30 του Ν. 4249/2014, του π.δ. 141/1991 και του π.δ. 7/2017;

- Συνάδει γενικότερα η καθημερινή εκτέλεση υπηρεσίας των Ομάδων ΔΙ.ΑΣ. και Ζ με την υπάρχουσα νομοθεσία και τους Κανονισμούς, όσον αφορά το σαφές καθηκοντολόγιο της αποστολή τους;

Ελπίζουμε όλα τα παραπάνω να ληφθούν σοβαρά υπόψη από τους υπεύθυνους της ηγεσίας, καθόσον εάν τόσο ευαίσθητες Υπηρεσίες που ασκούν άμεση αστυνόμευση και παρέχουν ταχεία συνδρομή και επέμβαση σε κάθε αστυνομικό περιστατικό και συμπολίτη που το έχει ανάγκη, έχουν αποπροσανατολιστεί στα καθημερινά τους καθήκοντα από τον κύριο και βασικό τους ρόλο (που έχει μεγάλη σημασία για την προστασία από την εγκληματικότητα και την καθημερινότητα όλων των πολιτών), εξαιτίας των μεγάλων ελλείψεων σε πολλά επίπεδα του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας και των ολοένα αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών, τίθενται πλέον σοβαρά ζητήματα στο αγαθό της ασφάλειας της Ελληνικής Κοινωνίας και χρειάζονται άμεσες ενέργειες για την οριστική τους διευθέτηση, έτσι ώστε να εξυπηρετηθεί καλύτερα το Δημόσιο και Υπηρεσιακό συμφέρον.

Θεσσαλονίκη 31 Μαρτίου 2021

Ενωτικό Κίνημα Αστυνομικών -ΕΚΑ- Θεσσαλονίκης

 
2 σχόλια :

Ανώνυμος είπε...

Επιτέλους κάποιος έπρεπε να πει σκληρές αλήθειες! Συγχαρητήρια.

Ανώνυμος είπε...

Καλά εκεί στο έκα μας φλομώσαν στις αλήθειες