Χρόνια πολλά σε όλη την Ελλάδα από την Άμεση Δράση Αττικής. Ζήτω το Έθνος.


Πάντα πιστοί στο καθήκον μας από τους υπηρετούντες στην Άμεση Δράση Αττικής σας ευχόμαστε απανταχού Έλληνες χρόνια πολλά-Ζήτω το Έθνος.