Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Τί τονίζουν αστυνομικές πηγές για το τροχαίο στη Β. Σοφίας


Aστυνομικές πηγές τονίζουν στο bloko.gr ότι ο οδηγός του υπηρεσιακού οχήματος δεν συνελήφθη καθώς δεν επήλθε θάνατος του οδηγού. Παράλληλα όπως αναφέρεται στο παράγραφο 5 του άρθρου 3 του ΚΟΚ δεν πραγματοποιείται σύλληψη μετά από τροχαίο ατύχημα όταν ο οδηγός συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις καθώς σε αυτή την περίπτωση ο αστυνομίκός παρέμεινε στο σημείο και δεν ήταν ύποπτος φυγής.


ΑΡΘΡΟ 43 : Συμπεριφορά σε περίπτωση ατυχήματος

1. Αν συμβεί οδικό τροχαίο ατύχημα, από το οποίο επήλθε βλάβη σε πρόσωπα ή πράγματα, κάθε οδηγός ή άλλος που χρησιμοποιεί την οδό, ο οποίος ενεπλάκη με οποιονδήποτε τρόπο στο ατύχημα υποχρεούται: α) Να σταθμεύσει αμέσως στον τόπο του ατυχήματος χωρίς να δημιουργήσει πρόσθετους κινδύνους στην κυκλοφορία. β) Να λάβει μέτρα κυκλοφορωκής ασφάλειας οτον τόπο του ατυχήματος και, αν δεν μπορεί, να ειδοποιήσει για το ατύχημα την πλησιέστερη Αστυνομική Αρχή. γ) Να δώσει τα στοιχείο της ταυτότητός του ως και κάθε χρήσιμη σχετική με το όχημά του πληροφορία, αν οι εμπλακέντες στο ατύχημα ζητήσουν αυτά. Σε περίπτωση υλικών ζημιών, αν ο ζημιωθείς δεν είναι παρών τα εμπλακέντα στο ατύχημα πρόσωπα υποχρεούνται, μέσα σε είκοσι τέσσερις (24) ώρες, να του δώσουν τις πιο πάνω πληροφορίες κατά τον καταλληλότερο τρόπο ή δια του πλησιέστερου Αστυνομικού Τμήματος, το οποίο φροντίζει για την ενημέρωση του ζημιωθέντα.

2. Αν από το οδικό τροχαίο επήλθε θάνατος ή σωματική βλάβη, κάθε οδηγός ή άλλος που χρησιμοποιεί την οδό, ο οποίος ενεπλάση με οποιονδήποτε τρόπο στο ατύχημα, υποχρεούται επιπλέον: α) Να δώσει την αναγκαία βοή8εια και συμπαράσταση στους παθόντες. β) Να ειδοποιήσει την πλησιέστερη Αστυνομική Αρχή και να παραμείνει στον τόπο του ατυχήματος μέχρι την άφιξή της, εκτός αν είναι αναγκαία η απομάκρυνσή του για την ειδοποίηση της Αστυνομίας ή για την περίθαλψή των τραυματιών ή του ίδιου. Και στην περίπτωση αυτήν ο οδηγός υποχρεούται να αναγγείλει το ατύχημα στην Αστυνομική Αρχή το ταχύτερο δυνατόν. γ) Να αποτρέψει οποιαδήποτε μεταβολή στον τόπο του ατυχήματος η οποία θα μπορούσε να δυσκολέψει το έργο της Αστυνομίας με εξαίρεση τις ενέργειές του εκείνες οι οποίες αποβλέπουν στην αποκατάσταση της τυχόν διακοπείσας κυκλοφορίας.

3. Αυτός, που παραβαίνει τις διατάξεις της παρ. 1 και παρ. 2 περίπτωση γ’ του άρθρου αυτού, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) μήνα, αν δε πρόκειται για οδηγό μηχανοκίνητου οχήματος ή μοτοποδήλατου και με αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδηγού για χρονικό διάστημα ενός (1) έως τριών (3) μηνών, η οποία επιβάλλεται υποχρεωτικά από το δικαστήριο.

4. Αυτός, που παραβαίνει τις διατάξεις της παραγράφου 2 περίπτωση α’ και β’ του άρθρου αυτού, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών. Αν από τη συμπεριφορά του ο παθών περιήλθε σε κίνδυνο ζωής ή επήλθε θάνατος ή βαριά σωματική βλάβη αυτού, ο υπαίτιος τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών εφόσον η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα με άλλη διάταξη στις δύο πιο πάνω περιπτώσεις και με αφαίρεση της άδείας ικανότητας οδηγού για χρονικό διάστημα τριών (3) έως έξι (6) μηνών, η οποία επιβάλλεται υποχρεωτικά από το δικαστήριο.

 5. Σε περίπτωση σωματικής βλάβης, η οποία προκαλείται από όχημα, αν ο οδηγός αυτού συμμορφώθηκε με τις υποχρεώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, δεν εφαρμόζοντοι οι διατάξεις για κράτηση του άρθρου 419 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Στην περίπτωση αυτήν οι αστυνομικοί που επιλαμβάνονται ως προανακριτικοί υπάλληλοι, μετά τη συλλογή των απαραίτητων στοιχείων και την ενέργεια των σχετικών προανακριτικών πράξεων, παύουν την προσωρινή κράτηση του οδηγού. Αν πρόκειται για οδηγούς οι οποίοι είναι ύποπτοι φυγής ή ιδιαίτερα επικίνδυνοι, προκύπτουν δε σε βάρος τους στοιχεία ενοχής, οι πιο πάνω υπάλληλοι, προσάγουν αυτούς στην αρμόδια εισαγγελέα, ο οποίος μπορεί να εφαρμόσει τις διατάξεις του άρθρου 419 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

 6. Δεν έχουν επίσης εφαρμογή στα αυτοκίνητα οχήματα, στα τρίτροχα οχήματα και τις μοτοσικλέτες, κατά την έννοια του παρόντος Κώδικα, οι για την κράτηση από την Αστυνομική Αρχή διατάξεις του άρθρου 11 του ν. ΓΠΝ/1911, αν ο οδηγός συμμορφώθηκε με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου αυτού και κατέθεσε αποδεικτικό ασφάλισης (βεβαίωση αναγνωρισμένης στην Ελλάδα ασφαλιστικής εταιρείας) του οχήματος ή αποδείξει ότι είναι κάτοχος δελτίου διεθνούς ασφάλισης, τα οποία αποτελούν δήλωση αναδοχής χρέους για τα ισχύοντα στην Ελλάδα ελάχιστα ποσό ασφαλιστικής κάλυψης, τα οποία προβλέπονται από τα νομίμως εγκεκριμένα τιμολόγια ασφαλίστρων ή προκειμένου για αυτοκίνητα και τρίτροχα οχήματα δημόσιας χρήσης, καταθέσει δήλωση αναδοχής χρέους αλληλοασφαλιστικού συνεταιρισμού ή αλληλοασφαλιστικού ταμείου συνεταιρισμού, που λειτουργεί νόμιμα, σταν οποίο το όχημα είναι ασφαλισμένο. 7. Τα οχήματα που εγκαταλείπονται για οποιονδήποτε λόγο στον τόπο του ατυχήματος, καθώς και τα απομακρυνθέντα και μη παραληφθέντα οχήματα λόγω παρόνομης στάθμευσης, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 34 του παρόντος Κώδικα, εφόσον εμποδίζουν την οδική κυκλοφορία, απομακρύνονται με μέριμνα των ιδιοκτητών ή κατόχων τους και σε περίπτωση αδυναμίας ή αδιαφορίας αυτών, απομακρύνονται από την αρμόδια Αστυνομική Αρχή, η οποία, μετά παρέλευση διμήνου, τα παραδίδει στον Ο.Δ.Δ.Υ. για εκποίηση. Οι λεπτομέρειες καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης. 

Δημοσίευση σχολίου

18 Σχόλια

Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
Σε εξέταση ΑΛΚΟΤΕΣΤ υπεβλήθη;
Αν ναι μετά από πόση ώρα;
Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
Η συνήθης τακτική είναι να γίνεται επί τόπου αλκοτεστ και αν βγει θετικό ένα επαναληπτικό, για να αποκλειστεί το ενδεχόμενο λάθους...
Σε ελάχιστες περιπτώσεις που δε γίνεται στο σημείο (πχ βλάβη συσκευής ή μεταφορά και του άλλου οδηγού στο Νοσοκομείο) η μέτρηση γίνεται αργότερα αλλά, αν ο οδηγός έχει πιεί, υπάρχει ελάχιστη απόκλιση προς τα κάτω, εξ αιτίας του χρόνου...
Αν και πιστεύω πως θα ακολουθήσε στην συγκεκριμένη περίπτωση εξέταση αίματος, που όση ώρα και να περασε (εφόσον φαίνεται πως ο αστυνομικός έμεινε στο σημείο) δε θα είχε απόκλιση από την πραγματικότητα...
Ο χρήστης Unknown είπε…
Σε σοβαρά τροχαία ατυχήματα η θανατηφόρα πραγματοποιείται αιμοληψια για ανίχνευση αλκοόλ η άλλων ουσιων
Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
Έμεινε όμως ο Αστυνομικός στον τόπο του συμβάντος, όπως είχε υποχρέωση, για να υποστεί τον οποιοδηποτε έλεγχο;;;
Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
Επισης η ανιχνευση αλκοολ πρεπει να γινεται με τον ιδιο τροπο και στους δυο οδηγους ..αν δεν υπτηχε η δυνατοτητα με αλκοολομετρο στον ενα οδηγο λογω αδυναμιας τοτε γινεται και στους δυο με ληψη αιματος.
Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
Αλλα λογια ν αγαπιομαστε , ακου δεν ηταν υποπτος φυγης , και ακου δεν ειχε πεθανει ο μοτοσυκλετιστης και καλα ωραια σε εκεινο το σημειο τροχαιο με σοβαρο τραυματισμο τον οδηγο του υπηρεσιακου τον εβαλα να φυσηξει αραγε;;;
Συγχαρητηρια στον "ντελιβερα" που δεν κωλοσε και δεχτηκε να φαει προστιμο(καθαρος ουρανος αστραπες δεν φοβαται) και πηγε να πει την μαρτυρια του , την αληθεια του τοσο ανθρωπινα και τοσο αυθορμητα διχως υπεκφυγες , εν αντιθεσει στο βιντεο ο οδηγος του υπηρεσιακου δεν φανηκε πουθενα ο χεστης, αλλα φανηκε ο αλαζονας τροχονομος να μιλαει στον αυτοπτη μαρτυρα σαν να ειναι σκουπιδι και ενω διακυβεβεται το πολυτιμοτερο αγαθο της ζωης ενος πολιτη και εν προκειμενω του δικυκλιστη ο αλαζονας τροχονομος γλυφτης τελευταιος τροχος της αμαξης αντι να δει το ατυχημα και να παρει τα στοιχεια του μαρτυρα κοιταει να του κοψει προστιμο (ποσο θρασος εχει; θα το βρει μπροστα του) , ο παπαρας , ενω τοσοι γυρω του δεν φορανε μασκα και δεν φορανε ζωνη εισερχομενοι στη βουλη.
ΟΛΑ ΕΔΩ ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ. ΟΤΙ ΔΩΣΕΤΕ ΘΑ ΠΑΡΕΤΕ .
ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΔΙΚΑΙΟΙ ΚΑΙ ΣΟΦΡΩΝΕΣ
Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
Δεν έχω δει πολλά περιπολικά να σέβονται το κόκκινο και η βουλή έχει δικό της φανάρι που προφανώς δεν το σεβάστηκε.

Και η αλήθεια είναι ότι ποτέ ΔΙΑΣ ή περιπολικό δεν σέβονται το κόκκινο, πάντα θα περάσουν και θα πατήσουν τη διάβαση και θα περιμένουν εκεί να γίνει το πράσινο για να περάσει.
Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
Καιρός να σταματάνε και τα υπηρεσιακά στο κόκκινο.
Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
Ζω για την μέρα που θα δω κλήση υπηρεσιακό επειδή πέρασε με κόκκινο χωρίς λόγο.
Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
Εφόσον ο εμπλεκόμενος οδηγός, δεν ανέμενε στον τόπο του ατυχήματος, για να υποστεί όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες, θεωρείται οτι εγκατέλειψε τον τοπο του ατυχήματος.
Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
Χάλια το βίντεο το είδαμε όλοι. Τι λέει το υπουργείο είναι σωστό αυτό που κάνει ο τροχονόμος ; Ποιος σταματάει σε κόκκινο με αυτοκίνητο της υπηρεσίας ; Ποιος ; Ο άνθρωπος έχασε τη ζωή του πρέπει να ερευνηθεί σοβαρά κ αμερόληπτα διαφωνεί κάποιος ;
Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
Ο εμπλεκόμενος οδηγός του υπηρεσιακού οχήματος, εφόσον δεν παρέμεινε στον τόπο του συμβάντος και ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ, κάτι ήθελε να κρύψει.
Εύλογα δημιουργούνται οι υπόνοιες, ότι υπάρχει πιθανότητα να δηλωθεί ακόμα και άλλος , ως ο υπαίτιος οδηγός.
Όφειλε να έπρεπε να μείνει .
Ο μόνος λόγος που θα δικαιολογούσε την απουσία του ήταν μόνο ο λόγος ανωτέρας βίας (τραυματισμός κλπ).
Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
Για τη συμπεριφορά του τροχονόμου η αξιωματικού στο μάρτυρα τι λέει ο κόκ κύριε διοικητή της Τροχαιας Αττικης Αθήνας δεν μας είπατε. Ρε σταματήστε το κουκούλωμα θα μας πάρουν με της πέτρες με τον κάθε έναν που νομίζει ότι είναι σερίφης
Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
Εγώ να κάνω μια ερώτηση;
Μήπως το έγκλημα της ΕΓΚΑΤΆΛΕΙΨΗΣ ΤΟΥ ΤΡΟΧΑΊΟΥ ΔΥΣΤΥΧΉΜΑΤΟΣ, με δεδομένο τον σοβαρό τραυματισμό του θύματος, είναι ΚΑΚΟΎΡΓΗΜΑ και όχι ΠΛΗΜΜΈΛΗΜΑ;
Ο χρήστης Ανωνυμος είπε…
Πραγματικά αυτοί που γράφουν ότι άλλος ήταν ο οδηγός και άλλος παρουσιάστηκε πρέπει να είναι τουλάχιστον ηλίθιοι. Ποιος από αυτούς θα έμπαινε στην θέση κάποιου άλλου και θα πλήρωνε το μάρμαρο για κάποιον άλλον;
Ο χρήστης Ανωνυμος είπε…
Πολλές ταινίες βλέπεις.
Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
Εχεις κανενα επιχειρημα ; μαλλον οχι . Αυτος δεν βλεπει πολλες ταινιες , μια χαρα τα λεει εσυ κοψε την πρωινη γιατι σε χαλαει
Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
Ποιος εισαι εσυ ρε κακομοιρη που θα κρινεις και θα χαρακτηρισεις ηλιθιους τους αλλους , κακομοιρη ε κακομοιρη .