Συγκρότηση Συμβουλίων Μεταθέσεων και Προσφυγών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.


Σας ενημερώνουμε για τη συγκρότηση Συμβουλίων Μεταθέσεων και Προσφυγών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. σύμφωνα με το άρθρ. 34 του πδ 11/2021 (Α΄21) ως εξής:

Ανώτερο Συμβούλιο Μεταθέσεων:

α) Πρόεδρος μετά ψήφου: Αντιναύαρχος Λ.Σ. ΙΣΑΚΟΓΛΟΥ Νικόλαος Β΄ Υπαρχηγός Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 

β) Μέλος μετά ψήφου: Υποναύαρχος Λ.Σ. ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ Ιωάννης – Αναπληρωτής: Υποναύαρχος Λ.Σ. ΤΣΕΛΙΚΗΣ Αλέξανδρος

γ) Μέλος μετά ψήφου: Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Ελευθέριος – Αναπληρωτής: Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ. ΚΟΝΤΙΖΑΣ Τρύφων

δ) Μέλος μετά ψήφου: Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ. ΡΕΪΖΗΣ Δρόσος – Αναπληρωτής: Αντιπλοίαρχος Λ.Σ. ΡΑΠΑΤΖΙΚΟΣ Αντώνιος

ε) Μέλος μετά ψήφου: Πλοίαρχος Λ.Σ. ΜΠΑΓΔΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης – Αναπληρωτής: Πλοίαρχος Λ.Σ. ΤΣΙΚΛΟΣ Δημήτριος

στ) Μέλος μετά ψήφου: Πλοίαρχος Λ.Σ. ΜΟΥΤΖΟΥΒΗΣ Κωνσταντίνος εκπρόσωπος της Π.Ε.Α.Λ.Σ. – Αναπληρωτής: Αντιπλοίαρχος Λ.Σ. ΠΕΡΑΜΕΡΙΤΗΣ Γεώργιος

ζ) Μέλος μετά ψήφου: Ανθυπασπιστής Λ.Σ. ΤΣΙΑΝΟΣ Παναγιώτης εκπρόσωπος της Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. – Αναπληρωτής: Σημαιοφόρος Λ.Σ. ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ Αλέξανδρος

Το συμβούλιο αυτό είναι αρμόδιο για τις τοποθετήσεις, τις μεταθέσεις και τις αποσπάσεις των ανωτέρων και κατωτέρων Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Κατώτερο Συμβούλιο Μεταθέσεων:

α) Πρόεδρος μετά ψήφου: Υποναύαρχος Λ.Σ. ΠΑΣΣΑΔΗΣ Νικόλαος

β) Μέλος μετά ψήφου: Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ. ΣΑΠΟΥΝΑΣ Ευρυβιάδης – Αναπληρωτής: Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ. ΞΥΠΝΗΤΟΣ Φραγκίσκος

γ) Μέλος μετά ψήφου: Πλοίαρχος Λ.Σ. ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΣ Ιωάννης – Αναπληρωτής: Πλοίαρχος Λ.Σ. ΦΡΑΓΚΙΑΣ Χρήστος

δ) Μέλος μετά ψήφου: Αντιπλοίαρχος Λ.Σ. ΡΑΠΑΤΖΙΚΟΣ Αντώνιος – Αναπληρωτής: Πλωτάρχης Λ.Σ. ΓΙΩΤΗΣ Απόστολος

ε) Μέλος μετά ψήφου: Πλωτάρχης Λ.Σ. ΑΓΙΑΝΙΑΝ Σπυρίδων – Αναπληρωτής: Ανθυπασπιστής Λ.Σ. ΠΑΡΑΒΑΛΟΣ Φαίδων

στ) Μέλος μετά ψήφου: Υποπλοίαρχος Λ.Σ. ΔΡΑΜΗΤΙΝΟΣ Γεώργιος εκπρόσωπος της Π.Ε.Α.Λ.Σ. – Αναπληρωτής: Υποπλοίαρχος Λ.Σ. ΚΟΚΚΙΝΟΣ Μιχαήλ

ζ) Μέλος μετά ψήφου: Ανθυπασπιστής Λ.Σ. ΣΑΜΑΡΑΣ Ευστάθιος εκπρόσωπος της Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. – Αναπληρωτής: Ανθυπασπιστής Λ.Σ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Γεώργιος

Το συμβούλιο αυτό είναι αρμόδιο για τις τοποθετήσεις, τις μεταθέσεις και τις αποσπάσεις των Ανθυπασπιστών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., των Υπαξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και των Λιμενοφυλάκων.

Ανώτατο Συμβούλιο Προσφυγών:

α) Πρόεδρος μετά ψήφου: Αντιναύαρχος Λ.Σ. ΚΛΙΑΡΗΣ Θεόδωρος Αρχηγός Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

β) Μέλος μετά ψήφου: Αντιναύαρχος Λ.Σ. ΠΟΥΛΗΣ Κωνσταντίνος Α΄ Υπαρχηγός Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

γ) Μέλος μετά ψήφου: Υποναύαρχος Λ.Σ. ΠΑΣΣΑΔΗΣ Νικόλαος

δ) Μέλος μετά ψήφου: Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ. ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ Γεώργιος – Αναπληρωτής: Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ. ΓΚΙΖΗΣ Ιάκωβος

ε) Μέλος μετά ψήφου: Αντιπλοίαρχος Λ.Σ. ΜΑΚΡΗΣ Γεώργιος εκπρόσωπος της Π.Ε.Α.Λ.Σ. – Αναπληρωτής: Πλωτάρχης Λ.Σ. ΒΑΛΕΡΓΑΚΗΣ Ελευθέριος

στ) Μέλος μετά ψήφου: Πλωτάρχης Λ.Σ. ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗΣ Γεώργιος εκπρόσωπος της Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. – Αναπληρωτής: Πλωτάρχης Λ.Σ. ΔΑΝΙΚΑΣ Σωτήριος

Το Συμβούλιο αυτό είναι αρμόδιο για την εξέταση των ενδικοφανών προσφυγών οι οποίες ασκούνται κατά των αποφάσεων τοποθετήσεων, ή μεταθέσεων, ή αποσπάσεων μετά από την κύρωση των αντίστοιχων πινάκων του Ανωτέρου Συμβουλίου Μεταθέσεων.

Ανώτερο Συμβούλιο Προσφυγών:

α) Πρόεδρος μετά ψήφου: Αντιναύαρχος Λ.Σ. ΙΣΑΚΟΓΛΟΥ Νικόλαος Β΄ Υπαρχηγός Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

β) Μέλος μετά ψήφου: Υποναύαρχος Λ.Σ. ΚΑΝΑΛΗΣ Εμμανουήλ – Αναπληρωτής: Υποναύαρχος Λ.Σ. ΠΑΝΤΑΖΟΓΛΟΥ Αριστείδης

γ) Μέλος μετά ψήφου: Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ. ΣΓΟΥΡΟΥ Μαγδαληνή – Αναπληρωτής: Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ. ΡΟΚΙΔΗΣ Ζαφείριος

δ) Μέλος μετά ψήφου: Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ. ΡΕΪΖΗΣ Δρόσος – Αναπληρωτής: Υποπλοίαρχος Λ.Σ. ΞΗΝΤΑΒΕΛΟΝΗ Κωνσταντίνα

ε) Μέλος μετά ψήφου: Πλοίαρχος Λ.Σ. ΚΟΝΤΟΡΟΥΧΑΣ Χρήστος – Αναπληρωτής: Πλοίαρχος Λ.Σ. ΡΙΓΓΑΣ Γεώργιος

στ) Μέλος μετά ψήφου: Πλοίαρχος Λ.Σ. ΜΟΥΤΖΟΥΒΗΣ Κωνσταντίνος εκπρόσωπος της Π.Ε.Α.Λ.Σ. – Αναπληρωτής: Αντιπλοίαρχος Λ.Σ. ΠΕΡΑΜΕΡΙΤΗΣ Γεώργιος

ζ) Μέλος μετά ψήφου: Ανθυπασπιστής Λ.Σ. ΤΣΙΑΝΟΣ Παναγιώτης εκπρόσωπος της Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. – Αναπληρωτής: Σημαιοφόρος Λ.Σ. ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ Αλέξανδρος

Το Συμβούλιο αυτό είναι αρμόδιο για την εξέταση των ενδικοφανών προσφυγών οι οποίες ασκούνται κατά των αποφάσεων τοποθετήσεων ή μεταθέσεων ή αποσπάσεων μετά από την κύρωση των αντίστοιχων πινάκων του Κατωτέρου Συμβουλίου Μεταθέσεων, καθώς και για την εξέταση των ενδικοφανών προσφυγών, οι οποίες ασκούνται κατά των αποφάσεων τοποθετήσεων σε Λιμενικά Τμήματα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 119 του ν. 3079/2002.