Ποσό αυξάνονται οι θέσεις των δικαστικών λειτουργών σε Άρειο Πάγο, Εφετείο και Πρωτοδικείο με τον νέο νόμο


Αυξημένος είναι ο αριθμός των θέσεων Αρεοπαγιτών καθώς και των εισαγγελικών λειτουργών του Αρείου Πάγου, του Εφετείου και του Πρωτοδικείου από 1-3-2021 σύμφωνα με το άρθρο 22 του νόμου  4786/2021 για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.Ειδικότερα, οι οργανικές θέσεις των δικαστικών λειτουργών πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης αυξάνονται ως εξής:

α) Των Αρεοπαγιτών κατά εννέα (9), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε εβδομήντα τέσσερις (74),

β) των Αντεισαγγελέων του Αρείου Πάγου κατά δύο (2), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε είκοσι έξι (26),


γ) των Αντεισαγγελέων Εφετών κατά τρεις (3), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε εκατόν είκοσι τέσσερις (124),

δ) των Εισαγγελέων Πρωτοδικών κατά τέσσερις (4), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε εκατόν σαράντα οκτώ (148).