ΠΟΕΣ: Συνάντηση με την Ομοσπονδία Πολυμελών Οικογενειών με 3 Τέκνα


Ανακοίνωση της ΠΟΕΣ:

Με  τον  Πρόεδρο  της  Ομοσπονδίας  Πολυμελών  Οικογενειών  Με  Τρία  Τέκνα (Ο.Π.Ο.Τ.Τ.Ε.)  κ.  Δημήτριο  Κοντό,  συναντήθηκε  τη  Δευτέρα  22  Μαρτίου  2021,  στα γραφεία της Ομοσπονδίας μας, ο Πρόεδρος του ΔΣ, με αφορμή το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 77/9.3.2021 έγγραφο της Ο.Π.Ο.Τ.Τ.Ε. και τις μεταθέσεις που έλαβαν συνάδελφοί μας με τρία (3) τέκνα.

Η Π.Ο.Ε.Σ. δεσμεύθηκε να ενισχύσει το αίτημα της Ο.Π.Ο.Τ.Τ.Ε. και να αναληφθούν ενέργειες προς τροποποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας που δίδει το ελεύθερο στην Υπηρεσία να μεταθέτει, με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, πολύτεκνους ή τρίτεκνους ή γονείς ενός τουλάχιστον τέκνου με ανίατο ή δυσίατο νόσημα ή γονείς μονογονεϊκών οικογενειών ή στρατιωτικούς που πάσχουν από ανίατα ή δυσίατα νοσήματα, ενώ δόθηκε η υπόσχεση για συνέχιση των επαφών των δύο (2) Ομοσπονδιών.

 

Αθήνα, 22 Μαρτίου 2021

 

Για την Εκτελεστική Γραμματεία

 

 

Ο Πρόεδρος

Τσουκαράκης Ανέστης

Συνταγματάρχης (ΣΔΓ)

 

 

Ο Γεν. Γραμματέας

Κατσανεβάκης Ιωάννης

Επισμηναγός (ΥΑΔ)