Νέο Βαθμολόγιο = Αναξιοκρατία + Αδικοκρατία


Δημοσιεύουμε κείμενο αστυνομικού - αναγνώστη του bloko.gr: Επιθυμούμε να αναβαθμισθεί η Ελληνική Αστυνομία και να ακουσθεί η φωνή της λογικής! Έπειτα από την εισαγωγή μας στη Σχολή Αστυφυλάκων μέσω πανελληνίων εξετάσεων και εν συνεχεία στη Σχολή Αξιωματικών, αποφασίσαμε να άρουμε τη σιωπή μας! 
Αφορμή για αυτή την αναφορά μας είναι το νέο βαθμολόγιο, βάσει του οποίου οι Ανθυπαστυνόμοι προάγονται έως το βαθμό του Αστυνόμου Β΄. 

Παρακαλούμε όπως, λάβετε σοβαρά υπ’ όψιν σας την κατωτέρω πρότασή μας, η 
οποία απηχεί τους Αξιωματικούς εκ του Σώματος αποφοιτήσαντες από τη Σχολή 
Αξιωματικών και τους Αστυφύλακες ανακριτικούς υπαλλήλους αποφοιτήσαντες από 
τη Σχολή Αστυφυλάκων, κατόπιν πανελληνίων εξετάσεων. Μόνον με την υλοποίηση 
αυτής της προτάσεως θα επανέλθει η εύρυθμη λειτουργία στο Σώμα και θα 
ορθοποδήσει η Ελληνική Αστυνομία.
    Η εισαγωγή στην Ελληνική Αστυνομία και συγκεκριμένα στη Σχολή 
Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας είναι απαραίτητο να γίνεται 
αποκλειστικά μέσω πανελληνίων εξετάσεων, για λόγους αξιοκρατίας και 
ευφυΐας, οι οποίοι είναι σαφείς και δεν χρειάζεται να γίνει περαιτέρω 
ανάλυση. Κανένας άλλος τρόπος εισαγωγής δεν είναι ορθός και δίκαιος, τόσο 
για το Σώμα όσο για την ελληνική κοινωνία. Ήτοι, η εισαγωγή Ειδικών Φρουρών 
και Συνοριοφυλάκων πρέπει να σταματήσει άνευ χρονοτριβής! Όταν η Ελληνική 
Αστυνομία εισήχθη στις πανελλήνιες εξετάσεις το έτος 1995, όλοι πιστέψαμε 
ότι επιτέλους θα αναβαθμιστεί και θα εκλείψει το πελατειακό κράτος. 
Δυστυχώς, μετά από την πάροδο τριών ετών οι προσδοκίες της ελληνικής 
κοινωνίας διαψεύστηκαν και δημιουργήθηκε, για τα γνωστά σε όλους μας 
ρουσφετολογικά συμφέροντα, η Αστυνομία των δύο ταχυτήτων. Η υποβάθμιση ήταν 
τέτοιου βαθμού που δημιούργησε μια κατάσταση χειρότερη και από αυτή που 
επικρατούσε προ του έτους 1995. Τουλάχιστον, οι παλαιοί συνάδερφοι 
εκπαιδεύονταν για έξι(6) και πλέον μήνες και δεν παρακολουθούσαν 
«σεμινάριο» δύο(2) μηνών! Η εισαγωγή, λοιπόν, στο Σώμα ανεκπαίδευτων 
ενστόλων, οι οποίοι τοποθετήθηκαν σε Υπηρεσίες του τόπου κατοικίας τους, 
χωρίς τη νοοτροπία του αστυνομικού έπληξε ανεπανόρθωτα την εικόνα του 
Σώματος. Και σαν να μην έφθανε αυτό ήρθε η στιγμή, κατόπιν πάλι 
συνδικαλιστικών και ψηφοθηρικών «πιέσεων», μία άλλη Κυβέρνηση να τους 
εντάξει επισήμως ως αστυνομικούς στο Σώμα, συνεχίζοντας βεβαίως να 
υπηρετούν σε διάφορες Υπηρεσίες του τόπου κατοικίας τους και παραβιάζοντας 
προδήλως σε εκατοντάδες περιπτώσεις Τμημάτων το νόμο περί εντοπιότητας. 
Δυστυχώς, πλέον δεν ισχύει αυτή η αρχή, η οποία καλώς ίσχυε για τις μικρές 
κοινωνίες, στις οποίες όλοι είναι φίλοι ή συγγενείς μεταξύ τους. Το 
χειρότερο, όμως, όλων ήταν το θλιβερό γεγονός ότι τους δόθηκε το δικαίωμα 
να συμμετάσχουν στις εσωτερικές προαγωγικές εξετάσεις για το βαθμό του 
Αρχιφύλακα. Κάποιοι, λοιπόν, εξ αυτών «πέτυχαν» ως εκ θαύματος την προαγωγή 
τους. Γιατί όντως είναι θαύμα να  μην έχεις κατ’ ουσίαν διδαχθεί τα 
συγκεκριμένα μαθήματα και μελετώντας τα μόνος στο σπίτι να τα κατανοήσεις 
και να γράψεις καλύτερα από τους αποφοίτους ανακριτικούς υπαλλήλους της 
Σχολής Αστυφυλάκων. Και είναι απορίας άξιο πώς μέχρι τότε δεν είχαν 
καταφέρει να εισαχθούν σε καμία Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και δη στην 
υψηλόβαθμη Σχολή Αστυφυλάκων, αφού ήταν τόσο ευφυείς! Έτσι, λοιπόν, οι 
«επιτυχόντες» βαπτίζονται βαθμοφόροι Ανακριτικοί Υπάλληλοι, καθότι πλέον 
δεν υπάρχει παραγωγική σχολή Αρχιφυλάκων και τοποθετούνται πολλοί εξ αυτών 
εκ νέου στον τόπο όπου ήδη υπηρετούσαν.

    Στο σημείο αυτό είναι σκόπιμο να τονίσουμε ότι όλες οι Σχολές στις 
οποίες εισάγεται κάποιος κατόπιν πανελληνίων εξετάσεων είναι τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης(Π.Ε. ή Τ.Ε.), οπότε εκ των πραγμάτων η Σχολή Αστυφυλάκων (όπως   
η Σ.Μ.Υ. και οι υπόλοιπες Σχολές Υπαξιωματικών) είναι Τ.Ε. και η Σχολή 
Αξιωματικών είναι Π.Ε. Ως εκ τούτου, λοιπόν, είναι καταφανώς παράνομο ο 
απόφοιτος της Σχολής Αστυφυλάκων, ο οποίος έλαβε αστυνομική εκπαίδευση 
πανεπιστημιακού επιπέδου, να είναι υφιστάμενος ενός πρώην Ειδικού Φρουρού ή 
Συνοριοφύλακα ο οποίος ήταν «επιτυχών» στις εξετάσεις των Αρχιφυλάκων. Ο 
συγκεκριμένος «επιτυχών» δεν έχει λάβει καμία ουσιαστική και επαρκή 
εκπαίδευση για να είναι αστυνομικός, πόσω μάλλον ανακριτικός υπάλληλος και 
μάλιστα βαθμοφόρος! Αθροιστικά η εκπαίδευση που λαμβάνει ο Δόκιμος 
Αστυφύλακας προκειμένου να ονομασθεί Αστυφύλακας ανακριτικός υπάλληλος 
είναι πέντε(5) εξάμηνα, ενώ ο Ειδικός Φρουρός ή Συνοριοφύλακας προκειμένου 
να ονομασθεί Αρχιφύλακας ανακριτικός υπάλληλος είναι λιγότερο από τρεις(3) 
μήνες. Ήτοι, είναι φύσει αδύνατον, εντελώς παράλογο και παράνομο ένας 
αστυνομικός δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να είναι ανώτερος από έναν 
αστυνομικό τριτοβάθμιας εκπαίδευσης! Η προσφυγή, λοιπόν, τόσο στην 
ελληνική, όσο στην ευρωπαϊκή δικαιοσύνη είναι μονόδρομος για όλους 
Αστυφύλακες ανακριτικούς υπαλλήλους οι οποίοι προέρχονται από πανελλήνιες 
εξετάσεις. Η δικαίωση είναι δεδομένη και αυταπόδεικτη!
    Οι κ. συνδικαλιστές, όμως, αποτρέπουν κάτι τέτοιο με χίλιους δυο 
τρόπους, και αδιαφορούν για τους επιτυχόντες Αστυφύλακες μέσω πανελληνίων 
εξετάσεων, καίτοι συμφώνησαν με την πολιτική και φυσική ηγεσία της 
Ελληνικής Αστυνομίας να εφαρμόσουν το βαθμολόγιο του Ελληνικού Στρατού και 
να το αντιγράψουν στην Ελληνική Αστυνομία, προτείνοντας να ενταχθούν οι 
Ειδικοί Φρουροί και οι Συνοριοφύλακες στο αστυνομικό προσωπικό. Όφειλαν, 
λοιπόν, να το αντιγράψουν πιστά. Εάν έπρατταν το ορθόν θα έβλεπαν ότι μόνον 
οι αποφοιτήσαντες από τη Σ.Μ.Υ. έχουν δικαίωμα προαγωγής άνευ εξετάσεων και 
επ’ ουδενί λόγω οι Επαγγελματίες Οπλίτες(ΕΠ.ΟΠ.). Η ηγεσία της Ελληνικής 
Αστυνομίας ήταν και είναι υποχρεωμένη να καταργήσει αμέσως τις προαγωγικές 
εξετάσεις στο βαθμό του Αρχιφύλακα, αποκαθιστώντας μάλιστα όλες τις έως 
τώρα αδικίες, καθότι η Σχολή Αστυφυλάκων υπάρχει ως παραγωγική Σχολή 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, από την οποία αποφοιτούν ανακριτικοί υπάλληλοι. 
Επίσης, είναι απαραίτητο να καταργηθούν το «σεμινάριο» και όχι πλέον Σχολή 
του Τ.Ε.Μ.Α., η εισαγωγή στο Σώμα νέων Ειδικών Φρουρών και Συνοριοφυλάκων 
και η εισαγωγή ιδιωτών στη Σχολή Αξιωματικών. Τέλος, είναι επιτακτική 
ανάγκη όλοι οι αστυνομικοί να είναι ανακριτικοί υπάλληλοι.
    Έπειτα από μακροχρόνια υπηρεσία στο Σώμα, κατανόηση της επικρατούσας 
καταστάσεως, ευθυκρισία, ανταλλαγή απόψεων και επισταμένη μελέτη τόσο της 
ιστορίας της Ελληνικής Αστυνομίας, όπως και αντιστοίχων Σωμάτων ξένων 
χωρών, σας παραθέτουμε το βαθμολόγιο βάσει του οποίου η Ελληνική Αστυνομία 
θα αποκτήσει εκ νέου το χαμένο κύρος της! Είναι απαραίτητο να βάζει κανείς 
τάξη στα του οίκου του κι έπειτα στην κοινωνία. Συνεπώς, προτείνουμε:
Α΄. Εισαγωγή στην Ελληνική Αστυνομία αποκλειστικά μέσω πανελληνίων 
εξετάσεων. Οι ιδιώτες θα έχουν δικαίωμα εισαγωγής μόνο στη Σχολή 
Αστυφυλάκων. Η φοίτηση των ιδιωτών στη Σχολή Αστυφυλάκων θα είναι 
εσώκλειστη, θα διαρκεί τέσσερα(4) ημερολογιακά και εκπαιδευτικά εξάμηνα, 
όπως στις αντίστοιχες στρατιωτικές Σχολές, θα χωρίζεται σε δύο(2) 
εκπαιδευτικά έτη και η πρακτική εκπαίδευση θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά 
και στα δύο(2) έτη, από 1/6 έως 31/8, ένα(1) μήνα σε Α.Τ., ένα(1) μήνα σε 
Τ.Τ. και ένα(1) μήνα σε Τ.Α.
    Ο αριθμός των εισακτέων θα είναι χίλια(1.000) άτομα ανά έτος. Η 
μετέπειτα εξέλιξη των Αστυφυλάκων ανακριτικών υπαλλήλων θα είναι άνευ 
εξετάσεων η εξής: Πέντε(5) έτη μετά την αποφοίτησή τους θα προάγονται στο 
βαθμό του Υπαρχιφύλακα, ύστερα από δέκα(10) έτη θα προάγονται στο βαθμό του 
Αρχιφύλακα και τέλος έπειτα από δέκα(10) έτη θα προάγονται στο βαθμό του 
Ανθυπαστυνόμου, χωρίς περαιτέρω εξέλιξη.
Β΄. Εισαγωγή στη Σχολή Αξιωματικών αποκλειστικά μέσω πανελληνίων εξετάσεων. 
Οι υποψήφιοι θα προέρχονται μόνον εκ του Σώματος, θα είναι ανακριτικοί 
υπάλληλοι, θα φέρουν το βαθμό του Αστυφύλακα ή Υπαρχιφύλακα, θα έχουν 
τρία(3) έτη τουλάχιστον υπηρεσία ως Αστυφύλακες και η ηλικία των 
συμμετεχόντων θα είναι από είκοσι τρία(23) έως είκοσι επτά(27) έτη, ούτως 
ώστε να μην αποφοιτεί κανείς ως Αξιωματικός πριν το 26ο και μετά το 30ο 
έτος της ηλικίας. Η φοίτηση των εκ του Σώματος αστυνομικών στη Σχολή 
Αξιωματικών θα διαρκεί έξι(6) ημερολογιακά και εκπαιδευτικά εξάμηνα, όπως 
στις αντίστοιχες στρατιωτικές Σχολές, θα χωρίζεται σε τρία(3) εκπαιδευτικά 
έτη, εκ των οποίων τα δύο(2) πρώτα θα είναι θεωρητικά και εσώκλειστα, ενώ 
το τρίτο(3ο) θα αφιερωθεί εξ ολοκλήρου σε πρακτική εκπαίδευση καθηκόντων 
Αξιωματικού, η οποία θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά τέσσερις(4) μήνες σε 
Α.Τ., τέσσερις(4) μήνες σε Τ.Τ. και τέσσερις(4) μήνες σε Τ.Α. και υπό τις 
εντολές και την επίβλεψη ανωτέρων και μόνο Αξιωματικών. Ο αριθμός των 
εισακτέων θα είναι εκατό(100) άτομα ανά έτος.
    Η μετέπειτα εξέλιξη των Αξιωματικών θα είναι άνευ εξετάσεων η εξής: 
Τέσσερα(4) έτη σε κάθε βαθμό-«αστέρι». Ήτοι, ο φέρων τον βαθμό Αστυνομικού 
Διευθυντή θα έχει ως κατώτατο τα τριάντα δύο(32) έτη υπηρεσίας και ως 
ανώτατο τα τριάντα έξι(36). Κατόπιν, το 1/3 εξ αυτών θα προάγεται στο βαθμό 
του Ταξιάρχου(33 οργανικές θέσεις), με κριτήρια τα οποία θα σας παραθέσουμε 
σε μεταγενέστερη επιστολή μας. Βάσει του συγκεκριμένου ποσοστού θα 
προσαρμοστούν οι οργανικές θέσεις όπως ήταν παλαιότερα και οι Ταξίαρχοι δεν 
θα υπηρετούν ως Διευθυντές  Αστυνομικών Διευθύνσεων, παρά μόνον ως Γενικοί 
Αστυνομικοί Διευθυντές στις εκάστοτε Περιφέρειες. Μετά από διετή παραμονή 
στο βαθμό του Ταξιάρχου, το 1/3 εξ αυτών θα προάγεται στο βαθμό του 
Υποστρατήγου(11 οργανικές θέσεις) και τέλος κι αυτοί μετά από διετή 
παραμονή στο βαθμό θα κρίνονται και το 1/3 εξ αυτών θα προάγεται στο βαθμό 
του Αντιστρατήγου(4 οργανικές θέσεις).
    Οι πανελλήνιες εξετάσεις για την εισαγωγή στη Σχολή Αξιωματικών θα 
περιλαμβάνουν μαθήματα αστυνομικής φύσεως όπως αυτά που υπάρχουν στις 
εσωτερικές-κατατακτήριες εξετάσεις, με τη μόνη διαφορά ότι η βαθμολόγηση 
των γραπτών δεν θα πραγματοποιείται από καθηγητές που διδάσκουν στις Σχολές 
της Αστυνομίας, αλλά από καθηγητές διαφόρων πανεπιστημίων της χώρας κατόπιν 
κληρώσεως την ημέρα των εξετάσεων, όπως ακριβώς συμβαίνει στις πανελλήνιες 
εξετάσεις, προκειμένου να θωρακισθεί το αδιάβλητο και το απρόσβλητο της 
βαθμολογίας.
Γ΄. Η βαθμολογική εξέλιξη των Αστυφυλάκων ανακριτικών υπαλλήλων θα σταματά 
στο βαθμό του Ανθυπαστυνόμου, όπως προαναφέραμε. Δεν πρέπει να συγχέεται η 
μισθολογική προαγωγή, η οποία σαφώς και πρέπει να υπάρχει, με την 
βαθμολογική. Η ειδοποιός διαφορά μεταξύ της Ελληνικής Αστυνομίας και του 
Ελληνικού Στρατού είναι η σχέση με τους πολίτες. Δεν δύναται, λοιπόν, ένα 
Σώμα το οποίο πρέπει να υπηρετεί τους πολίτες να έχει περισσότερους 
Αξιωματικούς απ’ ότι κατωτέρους! Ακόμη κι οι πολίτες απορούν, πού 
χρειάζονται τόσοι Αξιωματικοί σε κάθε υπηρεσία; Με την προαγωγή των 
Ανθυπαστυνόμων σε Υπαστυνόμους, ο βαθμός του Υπαστυνόμου εξευτελίσθηκε 
πλήρως! Εκεί που υπηρετούσαν το πολύ δύο(2) Υπαστυνόμοι σε κάθε Τμήμα, 
ιδίως τώρα με την αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης υπηρετούν άνω των 
δέκα(10)! Έτσι, ο Υπαξιωματικός Αρχιφύλακας έφθασε να γίνει άνευ εξετάσεων 
και κατάλληλης εκπαίδευσης Αξιωματικός, στην παλαιά του οργανική θέση 
μάλιστα, δεν γνωρίζει τίποτα από τα νέα του καθήκοντα(υποχρεώσεις και 
δικαιώματα), οι κατώτεροί του δεν τον αντιμετωπίζουν και δεν τον σέβονται 
ως Αξιωματικό, όλοι οι υφιστάμενοι του έχουν πάθει «ανοσία» στον βαθμό του 
Υπαστυνόμου και αυτό έχει ως αποτέλεσμα όταν τοποθετείται στην ίδια 
υπηρεσία κάποιος Αξιωματικός απόφοιτος της Σχολής Αξιωματικών να μην 
σέβονται ούτε εκείνον. Τώρα, λοιπόν, εξευτελίσθηκε και ο βαθμός του 
Αστυνόμου προς χάριν κάποιων συναισθημάτων κατωτερότητας και ιδεοληψιών!!! 
Οι βαθμοί των Αξιωματικών και εν προκειμένω τα «αστέρια» δεν είναι 
καραμέλες για να τα μοιράζουμε σε όλους! Όταν, λοιπόν, καταργείται η 
πειθαρχία και η ιεραρχία σε μία ένστολη υπηρεσία, είναι βέβαιον ότι υπάρχει 
αντίκτυπο και στην ελληνική κοινωνία. Η Αστυνομία δεν πάσχει από γραφιάδες 
και μάλιστα Αξιωματικούς! Μέχρι πριν μερικά έτη, δεν προαγόταν ποτέ κάποιος 
Αρχιφύλακας σε Ανθυπαστυνόμο, άνευ εξετάσεων. Τώρα πώς είναι δυνατόν να 
δίνεις μία φορά εξετάσεις, χωρίς να αποφοιτείς από καμία Σχολή και να 
λαμβάνεις σαν «δώρο» πέντε(5) βαθμούς;;; Δηλαδή, οι Συνοριοφύλακες και οι 
Ειδικοί Φρουροί θα γίνονται Αστυνόμοι Β΄;;; Ουδείς νοήμων θα πρότεινε και 
θα ψήφιζε κάτι τέτοιο! Οι παλαιοί ήσαν σοφοί, εξ άλλου δεν απαιτείται 
ιδιαίτερη ευφυΐα για να κατανοήσει κανείς ότι, όσο λιγότεροι είναι 
Αξιωματικοί, τόσο μεγαλύτερος είναι κι ο σεβασμός στο βαθμό τους! 
Φανταστείτε να διοικούνται τα Τμήματα από Ταξιάρχους, δεν θα απαξιωθεί ο 
βαθμός; Ήδη, λόγω αύξησης των οργανικών θέσεων κι αυτός ο βαθμός του 
Ανωτάτου Αξιωματικού έχει χάσει το παλαιό του κύρος!
Δ΄. Το Τ.Ε.Μ.Α. δεν θα έχει λόγο ύπαρξης, καθότι όλοι οι Αξιωματικοί θα 
προέρχονται από το Σώμα. Εξ άλλου, πλέον, δεν υφίσταται ως Σχολή και είναι 
εντελώς παράλογο κι άδικο για κάποιον εκ του Σώματος που εισήχθη κατόπιν 
πανελληνίων εξετάσεων στη Σχολή Αξιωματικών να οφείλει να φοιτήσει τρία(3) 
έτη, προκειμένου να ονομασθεί Αξιωματικός, ενώ κάποιος που εισήχθη στο 
Τ.Ε.Μ.Α. κατόπιν εσωτερικών…εξετάσεων να φοιτά μόνο τέσσερις(4) μήνες!!! 
Δυστυχώς, εδώ υπάρχει ακόμη μία παγκόσμια πρωτοτυπία…το Τ.Ε.Μ.Α. θεωρείται 
Τ.Ε.Ι. παρότι δεν είναι ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και η εισαγωγή σε 
αυτό δεν πραγματοποιείται μέσω πανελληνίων εξετάσεων και κυρίως η φοίτηση 
διαρκεί μόνο τέσσερις(4) μήνες! Δεν υπάρχει πουθενά αλλού στον κόσμο 
πανεπιστήμιο διάρκειας τεσσάρων(4) μηνών και μάλιστα άνευ αξιοκρατικών 
εξετάσεων! Η πολιτική και φυσική, λοιπόν, ηγεσία οφείλει να αποκαταστήσει, 
να άρει και να ακυρώσει όλες αυτές τις αδικίες που έχουν προκαλέσει αταξία 
στην Ελληνική Αστυνομία και να μη δέχεται αβίαστα οτιδήποτε της προτείνουν 
κάποιοι που δεν έχουν καμία απολύτως επαφή με την πραγματικότητα! Διότι, 
έως σήμερα, ευνοήθηκαν μόνον οι Συνοριοφύλακες, οι Ειδικοί Φρουροί, οι 
ιδιώτες Αξιωματικοί(με το νέο συνταξιοδοτικό) και ιδίως οι Ανθυπαστυνόμοι. 
Ενώ, οι πλέον άξιοι, όπως είναι οι Αξιωματικοί εκ του Σώματος απόφοιτοι της 
Σχολής Αξιωματικών και οι Αστυφύλακες ανακριτικοί υπάλληλοι απόφοιτοι της 
Σχολής Αστυφυλάκων, παραγκωνίστηκαν και υποβαθμίστηκαν εις το έπακρον!!!
66 σχόλια :

Unknown είπε...

ΣΥΓΧΑΡΗΤΉΡΙΑ ΕΠΤΑ ΦΙΡΕΣ ΠΟΥ ΕΛΕΓΑΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΟΙ ΠΑΛΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΟΙ.
ΜΑΚΆΡΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΤΣΙ.
ΕΓΩ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΑ ΜΕ ΤΑ ΤΕΜΑ ΕΓΡΑΨΑ ΣΕ ΟΛΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 15 ΕΠΙΑΣΑ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ !!
ΜΟΥ ΕΒΑΛΑΝ 8 8 8.
ΚΑΙ ΟΠΩΣ ΞΕΡΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΑΝΑΒΑΘΜΟΛΟΓΙΣΗΣ.
ΤΙ ΝΑ ΛΕΝΕ ΤΏΡΑ..
Η ΟΥΣΙΣ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ ΚΑΙ ΔΥΟ ΧΡΌΝΙΑ ΒΓΗΚΑ ΣΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕ 25 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ 50 ΧΡΟΝΩΝ.
ΣΙΧΑΘΗΚΑ ΜΕ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΚΑΙ ΕΙΜΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ..
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΟΥ ΑΥΤΗ ΕΓΓΡΑΦΩΣ ΠΑΝΤΟΥ..
ΝΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΕΙ ΟΛΟ ΤΟ ΣΩΜΑ ΔΙΑ ΜΕΣΟ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΟΥΝ
..ΤΙ ΛΕΩ ΤΩΡΑ ΠΟΙΟΙ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ...

Ανώνυμος είπε...

Ανεφάρμοστο και κουράστηκα μόνο που το διάβασα.

Ανώνυμος είπε...

Συναδέλφε ίσως τα λες καλά... Αλλά μέχρι εκεί... Γιατί για να γίνουν οσα λες θα πρέπει να πείσεις την κυβέρνηση και την ευρωπαϊκή ένωση οτι πρέπει να αλλάξει το μισθολόγιο μας με αποδέσμευση μισθου από τον κατεχόμενο βαθμο... Μετά να πείσεις (ίσως αυτό είναι πιο δύσκολο) τους συναδέλφους, κατά κύριο λόγο αξιωματικους, ότι το προηγούμενο μισθολόγιο είναι καλύτερο.... Και τέλος τον ελληνικό στρατό ο οποίος δεν θέλει να διαγράφει από τα μητρώα του λογω λειψανδρίας τους επιτυχόντες αστυνομικούς μεσω πανελληνιων... Καί αφού τα κάνεις αυτά Θα σου πω τι πιστεύω... οι βαθμοί δεν ξεφτυλιζονται από τις οργανικές θέσεις που έχουν, αλλά αποκλειστικά και μόνο από τα άτομα που τους κατέχουν...

Unknown είπε...

Μάθε ότι το 90 % των ειδικών φρουρών και των συνοριακών ειναι πτυχιούχοι ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ.Αρα μη μιλάς εσύ για εφυεις ανθρώπους που μόλις αποφητησες από την σχολή καβατζοθηκες στην υπηρεσιουλα σου.

Unknown είπε...

Τι πίνεις;

Unknown είπε...

Πολύ σωστά τα λέει ο συνάδελφος. Πώς γίνεται αστυφύλακας ανακριτικος υπάλληλος ενεργώντας ανακριτικές πράξεις καθημερινά να πρέπει να δίνει εξετάσεις για να γίνει αρχιφύλακας; Ή τα 15 χρόνια που γίνεται αρχιφύλακας να είναι κατώτερος ενός μη ανακριτικού με τρίμηνο σεμινάριο; Απλά αστείο. Επιτέλους μεταθέσεις ξεχωριστά για αστυφύλακες ανακριτικους και για μη ανακριτικους. Ξυπνήστε και δείτε τις πραγματικές ανάγκες των νομών.

Ανώνυμος είπε...

Συναδελφε τα λες λιγο απλοικα αλλα νομιζω η συντριπτικη πλειοψηφια συμφωνει μαζι σου σε πολλα απο αυτα ( οχι σε ολα αλλα το πνεύμα το χεις πιασει)
Αυτες οι προτασεις, ολοκληρωμενες , με τεχνικες εκθεσεις επιστημονων ανα πεδιο ( οικονομικο , δημοσια διοικηση κλπ) θα επρεπε να ειχαν υποβληθει απο τις συνδικαλιστικες οργανωσεις μας στις οποιες αφηνουμε τον οβολο μας και φυσικα απο τον αρχηγο μας υπο τις εντολες του οποιου τελουμε .
Μεσα σε αυτη την προταση ( αλλαγής σελιδας) θα επρεπε να υπαρχει αναλυση σχετικα με τα κρητηρια κρισεις των Αξιωματικων το οποιο θα περελαμβανε ιδιως Αστυνομικα αντικειμενικα κρητηρια ( επιτυχιες ,ηθικές και υλικες αμοιβες , διοικηση υπηρεσιων κλπ) και γνωσεις επιστημονικες ( πτυχια , γλωσσες κλπ σε σχεση με το αντικειμενο μας πχ νομικη , εγκληματολογια κλπ γιατι οκ το να χεις πτυχιο νηπιαγωγων η γεωπονικο δεν λεει κατι στην Αστυνομια , μαλλον πονηραδα δειχνει) και να τελειωνει αυτο το τσιρκο που ονομαζουμε κρισεις και ειμαστε υποχρεωμενοι να παρακολουθουμε καθε χρονο.
Τελευταιο αλλα το πιο σημαντικο η προταση θα πρεπει να εστιαζει κυριως στα οικονομικα θεματα που καταφορα αποτελουν και παρανομια και αδικια , οπως:
Α) νυχτερινα και αργιες πληρωμη με βαση το εργατικο δικαιο δλδη διπλασιο μεροκαματο η και παραπανω ανάλογα την περιπτωση( οτι προβλεπεται)
Β) το επαγγελμα μας να χαρακτηρισθει ως έικινδυνο ,
Γ) να πληρωνομαστε ολα τα Σαβ/κα μας που δουλευουμε και οχι μονο 4
Δ) να πληρωνομαστε ολες τις νυχτερινες μας ωρες και οχι μονο 48 το μηνα ,
Ολα τα παραπανω με μια προσφυγη στο ευρωπαικο δικαστηριο κερδιζονται ( δεν μπορει το εργατικο δικαιο να εφαρμοζεται για ολους τους εργαζομενους εκτος απο Αστυνομικους...) τωρα γιατι οι συνδικαλιστες μας δεν το κανουν , ποιος ξερει;;
Πρεπει να καταλαβουν ολοι παλιοι Αξιωματικοι αλλα και πολιτικοι οτι οι Αστυνομια στο συντριπτικο της ποσοστο αποτελειται σπο ατομα που πετυχαν σε διαγωνιστικη διαδικασια κ εγιναν Αστυνομικοι δεν τους εκανε κανενας μπαρμπας στην κορωνη , οποτε επιθυμουν αξιοκρατια και μονο ετσι εχουν μαθει, ετσι πορευονται , το θεωρουν σεβασμο στην αξιοπρεπεια τους και δεν θελουν κατι λιγοτερο .

Ανώνυμος είπε...

Έχετε πολύ πλάκα και προφανώς άπλετο ελεύθερο χρόνο για να αμπελοφιλοσοφείτε!

Ανώνυμος είπε...

Απόλυτα σωστός ο συνάδελφος! Οι προτάσεις του απηχούν και τις δικές μου σκέψεις! Προσυπογράφω!

Ανώνυμος είπε...

Ο Συντάκτης έχει απόλυτο δίκιο μόνο που το νέο βαθμολογιο είναι απαίτηση των εργατοπατερων για διάλυση της δομής ιεραρχίας σώματος προκειμένου ικανοποιηθούν οι ψηφοφόροι Ανθυπαστυνομοι.

Ανώνυμος είπε...

Τα πτυχία κάποιων εφ οι αστυφύλακες δεν θα τα δουν ποτέ. Ας μας πει την βάση που είχε η αστυφυλάκων το 2002 2003 κτλ και όχι τα τελευταία χρόνια της ανεργίας. Ας μετρήσουμε την ευφυία μας και ας μας πει μετά. Επιλογή έκαναν στα 18 και κάποιοι άλλοι στα 25. Όχι ότι απέτυχαν στα 18 να εισαχθούν.

Ανώνυμος είπε...

Τι ωραία που τα λέτε εσείς οι αξιωματικοι..Οταν σας συμφερει ο ανθυπας εκτελεί χρέη αξιωματικού (βλέπε μέτρα κλπ),όταν σας συμφέρει αξ.υπ.,τον πετάτε και κάνα περιπολικό άμα λάχει...Τουλάχιστον οι αστυφύλακες δίνουν και δύο φορές εξετάσεις σε ύλη που αφορά το σωμα. Δεν γίνονται αξιωματικοί επειδή έγραψαν καλά φυσική η λατινικα αναλογα την κατεύθυνση.

Ανώνυμος είπε...

Θα συμφωνήσω έως ένα σημείο του κειμένου σου (συνάδελφε) ως τόν τρόπο εισαγωγής στην αστυφυλάκων , όπως είπες ορθά πρέπει να είναι ένας ο τρόπος είτε μέσω πανελλαδικών είτε μεσω ειδικών εξετάσεων όπως και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες , όπως και εισαγωγή στην σχολή Αξιωματικών θα πρέπει να είναι μόνο εκ του σώματος. Επίσης θα συμφωνήσω και στην βαθμολογική εξέλιξη που προτείνεις. Δεν συμφωνώ όμως με τον υπόλοιπο γραπτό σου λόγο, αστυνομικός που είναι έξω στο δρόμο δεν εκφράζεται έτσι για τους συναδέλφους του από όπου και να προέρχονται είτε Ε.Φ είτε Σ.Φ είτε Μ.Π.Σ είτε Α.Υ καταρχήν δεν ευθύνονται αυτοί για τον τρόπο εισαγωγής τούς στην αστυνομία, το κράτος έθεσε κάποια κριτήρια καί όσοι τα είχαν εντάχθηκαν στο σώμα τώρα αν είναι αξιοκρατικά η όχι δεν θα μπω καν στην συζήτηση αυτή πάντως δεν ευθύνονται αυτοί. Κάθομαι και διαβάζω το κείμενο σου με προσοχή και πραγματικά τρομάζω με την αλαζονεία και υπεροψία που σε κατέχει , καλό θα είναι να ξεκινήσεις κάνοντας αυτοκριτική στον εαυτό σου , ζεις σε μία ουτοπία αν θεωρείς ότι ο αστυφύλακας έχει αστυνομική εκπαίδευση
πανεπιστημιακού επιπέδου , μόνο η σχολή Αξιωματικών έχει πανεπιστήμιακο μορφωτικό επίπεδο να σου θυμίσω επίσης ότι αρκετοί συνάδελφοι Ε.Φ και Σ.Φ έχουν ανώτερο μορφωτικό επίπεδο καθως και οι περισσότεροι κατέχουν πτυχία πανεπιστήμιου η ΤΕΙ σε αντίθεση με εσένα και εμένα που δεν έχουμε τίποτα. Τέλος πιστεύω για εσένα (συνάδελφε) ότι και εσύ είσαι ένας από γνωστούς βολεμενους κηφηνες της αστυνομίας που βρίσκεται πίσω από την ασφάλεια κάποιου γραφείου περνώντας την ώρα γράφοντας τέτοιου είδους κείμενα, με πλήρη άγνοια των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε εμείς το 40% που είμαστε στο δρόμο σε αντίθεση με εσένα που πέρασες το δημιουργικό σου 8 ωρο στην υπηρεσία γράφοντας αυτό το κείμενο, γιατί δεν πιστεύω ότι στο ρεπό σου σε έπιασε η εμπνευση να το συντάξεις και να το στείλεις στο bloko. Όσο για τις παρενθέσεις στο συνάδερφε ο νω νοειτω.

Ανώνυμος είπε...

Πολύ καλή προσέγγιση. Η μετάβαση όμως στο προτεινόμενο βαθμολόγιο είναι κάπως δύσκολη, διότι απαιτεί αρκετές ρυθμίσεις για τους ήδη υπηρετούντες.

Ανώνυμος είπε...

Εκτός τόπου και χρόνου είσαι κύριε ειδικε φρουρε και δεν χρειάζεται κανένας να μπει στη διαδικασία να σου εξηγήσει. Προσεληφθης μόνο για σκοπιά σε ευπαθείς στόχους και τίποτα παραπάνω. Τα λοιπά ήρθαν γιατί κάποιοι σε είδαν ως ψήφο και όχι ως αστυνομικό.

Ανώνυμος είπε...

Αυτοί που έχουν πτυχίο Π.Ε. πρέπει να ανταμειφθούν από την κυβέρνηση μισθολογικά και όχι βαθμολογικά.απλα τα πράγματα..Σε κάθε δημόσια υπηρεσία αν είσαι Δ.Ε η Τ.Ε και αποκτήσεις πτυχίο Π.Ε. αλλάζεις μισθολογικο κλιμάκιο.Στη αστυνομία γιατί να είναι όλα τόσο δύσκολα. Αυτονόητα πράγματα.γιατι εγω που είμαι από πανελλήνιες αστυφυλακων να θεωρούμε μια ζωή Τ.Ε.και να έχω και τον αξιωματικό να με θεωρεί μορφωτικα κατωτερο.ΣΑΕΑ τελείωσαν, δεν έβγαλαν το HARVARD..Το ξανά λεω δεν θεωρώ ότι πρέπει να δίνονται βαθμοί.Η τουλάχιστον παιδιά με πτυχία να χρησιμοποιούνται σε συγκεκριμένες υπηρεσίες ανάλογα το αντικείμενο και το πτυχίο.

Ανώνυμος είπε...

Εσυ πάντως αγαπητέ αν κρίνουμε από την ορθογραφία σου, δεν τελείωσες ούτε λύκειο! Αλλοι έβγαλαν τα ματάκια τους για να μπουν αστυφυλακων και ειδικά αξιωματικών,κι άλλοι μπαίνουν επειδή έχουν δίπλωμα για φορτηγό! Και μακάρι το ποσοστό που ανέφερες να ήταν οι πτυχιούχοι, αλλά δυστυχώς έστω και μια μικροσκοπική ιδέα αν είχες, θα ήξερες ότι το 90% είναι οι ανίκανοι να συντάξουν μια απλη αναφορα...

Ανώνυμος είπε...

Δυστυχώς όλη αυτή η πολυφωνία, πολυνομία, μεροληψία, κτλ κτλ, έχουν οδηγήσει σε ένα σώμα χωρίς σαφή ιεραρχία με τα χίλια μύρια προβλήματα. Δυστυχώς έχουν φυτέψει τον σπόρο της διχόνοιας με τις έμμεσες και ανορθόδοξες κάθε φορά προσεγγίσεις τους, οι οποίες αποσκοπούσαν στην εξασφάλιση των πελατειακών σχέσεων του εκάστοτε πολιτικού.
Το πρόβλημα αν θυμάμαι καλά ξεκίνησε από τις πρώτες προσφυγές που υπήρξαν οι οποίες άρχισαν να περιπλέκουν τα θέματα ιεραρχίας. Ήρθε η αλλαγή του συστήματος των Πανελληνίων εξετάσεων, όπου ξαφνικά με ένα μάτσο προσφυγές έγιναν αξιωματικοί πολλοί και διάφοροι (σειρά "ΟΥΤΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΟ ΧΟΡΟ". ξέρουν αυτοί), όπου ξαφνικά είδαμε μία σειρά 270 ατόμων. Το πρόβλημα συνεχίστηκε για λίγο ακόμα στους Αξιωματικούς.
Παράλληλα ξεκίνησαν τα μαγικά με τους ειδικούς φρουρούς και τους συνοριοφύλακες. Δεν έχω τίποτα με τα παιδιά. Πολλοί από αυτούς έχουν προσφέρει πολλά, άλλοι λιγότερα. Δεν είναι θέμα ονομασίας. Είναι θέμα ανθρώπων, καταστάσεων και διοίκησης. Το πρόβλημα είναι ότι έγινε μια άναρχη μίξη όλων αυτών που δεν πέτυχε ή που απλά δημιούργησε διχόνοια (μήπως τελικά πέτυχε ο στόχος).
Στη συνέχεια έγιναν και άλλα μαγικά, όπως για παράδειγμα η προαγωγή των Ανθυπαστυνόμων σε Αξιωματικούς με τα χρόνια. Μετά προσφυγές από τους ΤΕΜΑ και το αντίστροφο και φωτιά στην ιεραρχία. Η ταπεινή μου άποψη είναι ότι αυτό ήταν λάθος, γιατί υπάρχει πλέον ένας πολύ μεγάλος αριθμός αξιωματικών και λίγο προσωπικό. Αναγκαστικά σε λίγο οι ανθυπαστυνόμοι θα κάνουν σκοπιές. Το πρόβλημα ήταν η κατάργηση των μισθολογικών προαγωγών και το τέχνασμα της κάλυψης των οικονομικών απωλειών των συναδέλφων αυτών μέσω της προαγωγής.
Έχοντας περάσει και από τους χαμηλότερους βαθμούς και από την ΣΑΕΑ, νομίζω ότι άποψη μου είναι ότι το πέρασμα στις τάξεις των Αξιωματικών θα πρέπει να γίνεται με μία μόνο διαδρομή και αυτή είναι η Σχολή Αξιωματικών.
Ναι να δοθεί η δυνατότητα στους συναδέλφους όλων των κατωτέρων βαθμών, να εισέρχονται στη σχολή Αξιωματικών και ανάλογα με τον βαθμό τους να φοιτούν 1 (ανθ) 2 (αρχ) ή 3 (αστ -υπαρχ) έτη ή 2,3,4 έτη αντίστοιχα αν θέλουμε να δέσουμε ακόμη περισσότερο τους ανθρώπους αυτούς με τους ήδη φοιτούντες στη σχολή. Μόνο έτσι θα πάψουν ίσως οι έντονες αντιδικείες και εμπάθειες όσον αφορά στην ιεραρχία και στον αν είναι σωστό ή όχι να γίνονται με άλλους τρόπους αξιωματικοί. Αυτό βέβαια μάλλον συνεπάγεται ότι θα πρέπει να προασπίσουμε τις μισθολογικές προαγωγές, οπότε ίσως να είναι κάτι που δεν μπορεί να εφαρμοστεί, τουλάχιστον σχετικά άμεσα.
Τέλος, ένα σχόλιο όσον αφορά την είσοδο των εξ' ιδιωτών στη ΣΑΕΑ. Ως εκ' του σώματος, αναρρωτιόμασταν στη ΣΑΕΑ πως τα παιδαρέλια αυτά θα ανταποκριθούν στις ανάγκες αστυνόμευσης της κοινωνίας. Σας πληροφορώ ότι πολλά από τα παιδαρέλια αυτά μας έχουν διαψεύσει μιας και αποτελούν Αξιωματικούς διαμάντια, με αυξημένο δείκτη ευφυίας, ενσυναίσθησης, αξιοκρατίας και όλα τα προσόντα που πρέπει να διέπουν ένα ηγέτη. Οπότε, ας μην τους βάζουμε όλους σε ένα δοχείο και ας προσπαθούμε να αναγνωρίσουμε τα μοναδικά χαρακτηριστικά του καθενός. Πάντα θα υπάρχουν καλοί και κακοί αξιωματικοί, καλοί και κακοί αστυφύλακες κτλ.
Ας ελπίσουμε ότι οι συνδικαλιστές που επηρρεάζουν σημαντικά τις διαδικασίες, να αναγνωρίσουν ότι δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε και ας εργαστούν για το κοινό και όχι το προσωπικό καλό.


Ανώνυμος είπε...

ΠΟΛΥ σωστος ο συναδελφος. Αστυφυλακων και Αξιωματικων μονο. Για να εξυγιανθει επιτελους αυτη η ρημαδα ελ.ασ.

Ανώνυμος είπε...

Για τα πλαστα λες συναδελφε?? Οχι δε θα τα δει ποτε κανεις ανακριτικος!

Ανώνυμος είπε...

Έλα ρε φίλε, εγώ θα σου πρότεινα κάτι ακόμα να ομορφαίνεις την πρόταση σου..μετά τον βαθμό του Αστυνόμου Α να δίνεται εξετάσεις για τον βαθμό του Υποδιευθυντή και μετέπειτα κ για το βαθμό του Ταξιάρχου και πέρα να πρέπει να παρουσιάζετε και κανένα διδακτορικό όπως γίνεται στο εξωτερικό...μάλλον τα λες όπως βολεύουν το μυαλουδάκι σου..

Ανώνυμος είπε...

Βάση αστυφυλάκων 2020 13600 ουαου

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ είπε...

Είσαι ευλογημένος που έφυγες!!!
Να χαίρεσαι τη ζωή σου, αλλοίμονο σε εμάς που μας πέρασαν 40ετία...... Ενώ μπήκαμε το 2000 για 24 κ 1/2.....

Ανώνυμος είπε...

Το πτυχίο φιλολόγου, μαθηματικού, οικονομολόγου δεν σε κάνουν καλό αστυνομικό φιλε μου. Μορφωμένο άνθρωπο με πολλές γνώσεις σε κάνουν αλλά μην μπερδευουμε αυτού του είδους την εκπαιδευση με την αστυνομικη εκπαίδευση γιατί αστυνομικοί ειμαστε οχι φιλόλογοι και οικονομολόγοι!!!!

Ανώνυμος είπε...

Τόσο καιρό που ΕΦ κ οι ΣΦ γίνονται Αστυφύλακες Αρχιφύλακες Ανθυπαδτυνπμοι δεν υπήρχε πρόβλημα τώρα που τους δίνεται η ευκαιρία να προχωρήσουν στο βαθυμού του Αξιωματικού θίχτηκε.....

Ανώνυμος είπε...

Τρίχες κατσαρες μεγάλε ... Δεν θίγεις την αναξιοκρατία από την αθρόα προαγωγή διευθυντών Ταξιαρχών και άνω διότι λίγοι το αξίζουν και πολλοι το καρπώνονται ... Εκεί όμως Ομερτά. Οι υπαστυνομοι και ανθυπαστυνομοι σε θιξανε ανώνυμε παραπονιάρη ...

Unknown είπε...

Μακράν η καλύτερη πρόταση όλων! Αυτοί που γράφουν αρνητικά σχόλια φανερώνουν και το επίπεδό τους, το οποίο είναι πολύ υποδεέστερο του συντάκτη, ο οποίος προφανώς είναι απόφοιτος και των δύο τριτοβάθμιων-παραγωγικών Σχολών της Ελληνικής Αστυνομίας. Δηλαδή, ανήκει στην κατηγορία των πλέον άξιων και συγχρόνως αδικημένων! Επίσης, είναι βέβαιο ότι, αυτή η πρόταση περιέχει ΑΛΗΘΕΙΕΣ που πόνεσαν όσους δεν κόπιασαν και δεν έχασαν τα καλύτερα χρόνια της ζωής τους στο διάβασμα, ούτε έμειναν επί χρόνια εσώκλειστοι στις Σχολές Αστυφυλάκων και Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας. Ακόμη και αν λίγοι εξ αυτών έχουν οποιοδήποτε πτυχίο άσχετο με την Αστυνομία, από τη στιγμή που δεν αποφοίτησαν είτε από τη Σχολή Αστυφυλάκων είτε από τη Σχολή Αξιωματικών είναι αστυνομικώς ανεκπαίδευτοι! Εύγε και πάλι στον ΣΥΝΑΔΕΛΦΟ που είναι Αξιωματικός με όλη τη σημασία της λέξεως και όχι ανδρείκελο της εκάστοτε πολιτικής, φυσικής ή συνδικαλιστικής εξουσίας!

Ανώνυμος είπε...

Δώστε μου τον προ κρίσης μισθο και κάντε με δόκιμο.Θα σας γράφω και τις δικογραφίες,θα κάνω και συλλήψεις

Unknown είπε...

Συνάδελφοι βρίσκομαι στο τέλος της υπηρεσιακής μου πορείας. Είμαι ένας βητας ,ούτε Τ.Ε ούτε Π.Ε. Αυτο που αποκόμισα απο τα ανωτέρω αναγραφόμενα είναι το 《 διαίρε και βασίλευε 》ΟΛΟΙ τελικά στο ίδιο καζάνι βράζουμε τους ίδιους κινδύνους διατρεχουμε οι σφαίρες οι βρισιές ο κοινωνικός ρατσισμος η απαξίωση δεν αναγνωρίζει αν είσαι Τ.Ε ή Π.Ε. Οργανωθείτε σε κοινούς αγώνες αποβάλλεται τυχόν πολιτικούς μανδύες και αγωνιστείτε για το καλύτερο.

Ανώνυμος είπε...

Κομπλεξισμος στο μεγαλείο του, εσύ και ο συντάκτης,μιλάτε για πράγματα που δεν γνωρίζεται για σεμινάρια 3 και 4 μηνών και γιατί αυτοί είναι ανώτεροι, λες και δεν τελείωσαν οι συνάδελφοι την ίδια σχολή, επιπλέον έδωσαν εξετάσεις πέτυχαν πέρασαν έστω ένα σεμινάριο και είναι ανώτεροι τους. Τώρα το να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα είναι αυτό που σας αρέσει και δεν το κρύβεται γιατί η δική σας δεν βγάζει γάλα.

Unknown είπε...

Αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι όταν έβγαιναν οι δόκιμοι αστυφύλακες στα α.τ. και λόγω λειψανδρίας, έμπαιναν πλήρωμα περιπολικού τους μάθαινα να γράφουν αναφορά......αλλά τους είχα κάνει δώρο και ένα ορθογραφικό λεξικό γιατί κόντευα να ξεχάσω και τα ελληνικά που ήξερα.....πολυ καλό επίπεδο.....το βλέπουμε άλλωστε καθημερινά!!!

Ανώνυμος είπε...

22 χρόνια το ίδιο βιολί,(σας)βαρεθήκαμε,αλλά χρειάζεσαι αγάπη μόνο να σε έχει πε και πε αστράτευτο γιωτόμπαλο

Ανώνυμος είπε...

Αν και είμαι από τους "βολεμενους", της πρώτης σειράς πανελληνίων που μετά από 25 χρόνια υπηρεσίας και 11 στον βαθμό του Ανθυπαστυνομου, προήχθη το καλοκαίρι στον βαθμό του Υ/Β, θα συμφωνήσω σε κάποια από τα λεγόμενα του συναδέλφου αξιωματικού της ΣΑΕΑ.Δεν θα σταθώ στο γεγονός ότι εδώ και 11 χρόνια σαν Ανθυπαστυνομος εκτελω από τη μια "άτυπα" κάποια από τα καθήκοντα των συναδέλφων αξιωματικών της ΣΑΕΑ και των ΤΕΜΑ, όπως καθήκοντα υποδιοικητή υπηρεσίας, μέτρα τάξης,μεταγωγες ως επικεφαλής αντί αξιωματικών κλπ και από την άλλη όπου χρειαζόταν η υπηρεσία καθήκοντα αξ/υπ, μεταγωγής,μέτρων τάξης. Θα σταθώ στο γεγονός ότι ο συνάδελφος παρότι θεωρεί κατακριτέο το γεγονός ότι όλοι οι υφιστάμενοι του δέχονται βαθμούς ως δώρα, μη αξιοκρατικά και έχοντας δώσει στην υπηρεσιακή ζωή τους μια φορά (πανελλήνιες), δύο (εξετάσεις για αρχιφυλακων), τρεις (εξετάσεις για Ανθυπαστυνομος) η ακόμα και τέσσερις φορές (ΤΕΜΑ), δεν αναγνωρίζει ότι ίσως εξίσου κατακριτέο είναι και το γεγονός οτι οι απόφοιτοι της Σχολής Αξιωματικών οι οποίοι έδωσαν μια φορά (πανελλήνιες) και μάλιστα σε μαθήματα άσχετα με σώμα θα πρέπει να φτάσουν όλοι στον βαθμό του Ταξιάρχου. Για μένα είναι εξίσου λανθασμένα και τα δύο. Κατά τι γνώμη μου το σωστό θα ήταν να γίνεται ότι γίνεται σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες. Όλοι βγαίνουν από μια σχολή με τον ίδιο βαθμό. Για να προαχθεις στον επομενο βαθμό απαιτείται συνδυασμός εξετάσεων,επιτυχιών στην υπηρεσία-απόδοσης, θετική κρίση - πρόταση προϊσταμένων και μορφωτικών γνώσεων. Ενδεικτικά να αναφέρω ότι το 2008 η Γερμανία (σύμφωνα με τα λεγόμενα του διοικητή της μεγαλύτερης αστυνομικής Ακαδημίας της Γερμανίας που έτυχε να επισκεφτώ στα πλαίσια εκδρομης) με πληθυσμό 80 εκατομμύρια είχε 56 αξιωματικούς αντίστοιχους του αστυνόμου Α ενώ η Ελλάδα με 10 εκατομμύρια είχε 3.500 χιλιάδες. Οπότε το διαχρονικό σκεπτικό όλων μας ότι για όλα φταίνε οι υπόλοιποι και πότε εμείς, καλό θα ήταν κάποτε να το αποβάλλουμε μπας και διορθωθεί τίποτα...

Ανώνυμος είπε...

Tinaftore
Λοιπόν, οι της ΣΑΕΑ είχαν δεδομένο το ότι θα γίνουν το λιγότερο Ταξίαρχοι, αξίζουν δεν αξίζουν. Μιλάμε για βροχή από αστέρια κάθε 4-5 χρόνια και προαγωγές, χωρίς να διαγωνισθούν ποτέ μετά την αποφοίτησή από την ΣΑΕΑ, όπου για να εισαχθούν, μόνο αστυνομικά μαθήματα δεν έδωσαν. Επίσης αυτό με τις προαγωγές χωρίς άλλο κριτήριο, παρά μόνο τον χρόνο υπηρεσίας δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο. Μιλάμε για .. κληρονομικό χάρισμα. Να βαθμολογική και οικονομική προαγωγή, εφ όρου υπηρεσιακής ζωής, επειδή έγραψε καλά αρχαία , μαθηματικά , λατινικά ή χημεία. Απίστευτα πράγματα. Ας επανέλθουμε στην αρχή. Με το προτεινόμενο βαθμολογιο , αυξάνονται τα χρόνια παραμονής στους βαθμούς και αρχίζει η .. στενοχώρια. Μα βρε κούτα , αυτό γίνεται για το καλό σας. Για να πάρετε όλοι μια σύνταξη της προκοπής, πάνω από χίλια ευρώ. Είναι απλά μαθηματικά. Τι δεν καταλαβαίνεις ?? που λέει κάποια ψυχή. Όπως είπε και κάποιος άλλος , δεν βγάλατε και το Harvard. Προσπαθείτε να μας πείσετε ότι είστε κάτι το ξεχωριστό. Δεν είστε όμως. Φαντάζεστε ότι είστε κάποιου είδους elit, Προσγειωθείτε και δουλέψτε, για να κάνετε πρόοδο. Με δουλειά και αξία. Όχι με κληρονομικό χάρισμα, το οποίο φαντάζεστε ότι σας το στερούν τώρα.

Γιωργος είπε...

33 χρονια μαχιμος και τα 13 ανθυπαστυνομος ολα στο πεζοδρομιο. Θερωρω οτι εμαθα να ξεχωριζω την κλοπη απο την απωλεια. Θεωρω επισης οτι η πολιτεια με τιμησε που μ εκανε υπαστυνομο μετα απο τοση σαβουρα που
εχω φαει και δεν ειναι θεμα ανωτερου κατωτερου. Αυτα τα προβληματα τα εχουν οι αξιωματικοι της σχολης που με τρια χρονια μαθηματων νομιζουν οτι ξερουν τα παντα. Αν ειχαμε καλυερους αξιωματικους θα ειχαμε και καλυτερη αστυνομια. Για σοβαρευτειτε και δουλεψτε και οχι μετα απο ενα χρονο εξω βρισκεστε σε κανα γραφειο στη ΓΑΔΑ χωμενοι. Λυπαμαι πολυ για ρωτηστε ποσοι απο τους αξιωματικους εχουν συνταξει και υπογραψει εκθεση συλληψεως. Σας ενοχλησε ενα αστερι που το θεωρουμε τιμη μας για οσα εχουμε προσφερει στο σωμα.Καλο σας βραδυ.

Ανώνυμος είπε...

20ΧΡΟΝΙΑ ΔΕΝ ΒΑΡΕΘΗΚΑΤΕ ΝΑ ΛΕΤΕ ΤΑ ΙΔΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ.ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΕΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ ΟΠΟΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΘΕΛΕΙ ΚΑΙ ΟΠΩΣ ΘΕΛΕΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΡΩΤΑΕΙ ΤΟΝ ΚΑΘΕ ΠΟΝΕΜΕΝΟ ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ.ΞΥΠΝΗΣΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΣΑΣ.ΣΗΜΑΣΙΑ ΕΧΕΙ ΑΝ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΟΤΙ ΒΑΘΜΟ ΚΑΙ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΕΑΝ ΚΑΝΕΙ ΣΩΣΤΑ ΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΙΠΟΤΑ ΑΛΛΟ.ΕΑΝ Ο ΤΕΜΠΕΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΑΣ Η ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΡΟΥΡΟΣ Η ΣΥΝΟΡΙΟΦΥΛΑΚΑΣ.ΔΕΝ ΚΑΝΕΙ ΤΟ ΑΞΙΩΜΑ Η ΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΑΛΛΑ Η ΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΦΙΛΟΤΙΜΟ ΠΟΥ ΔΥΣΤΗΧΩΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΠΕΡΙΣΟΤΕΡΟΙ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΤΖΑΜΠΑ ΓΙΑ ΝΑ ΛΕΝ ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΟΝΟ.

Ανώνυμος είπε...

Η διαχείριση περιστατικών ειναι το θέμα. Μη σε πειράζει η ορθογραφία. Επιστήμονα.

Ανώνυμος είπε...

Είμαι νέος αστυφύλακας π.σ. σπουδάζω γερμανικά και φοιτώ στη Πάντειο ενώ παράλληλα παρακολουθώ σεμινάρια η/υ. ελπίζω να ανταμοιφθω από την υπηρεσία όταν θα αποφοιτησω. 40 χρόνια υπηρεσίας μόνο μέχρι Α/β είναι θλιβερό

Unknown είπε...

Ενώ εσύ που τελείωσες με άριστα,λουφαξες.εγω ο αγράμματος είμαι στο πεζοδρόμιο για να απολαμβάνεις εσύ την ηρεμία του γραφείου σου.και όταν έρθει ο καιρός θα γλύψεις,για να πάρεις και κάνα αστεράκι παραπάνω.κατανοησε ότι η αστυνομία δεν είναι χωράφι σου,ούτε εσύ είσαι το αφεντικό,ούτε εσύ μας πληρώνεις. κανενός δεν είναι τσιφλίκι η αστυνομία ούτε αξιωματικού ούτε αστυφύλακα ούτε ειδικού φρουρού ούτε συνοριοφύλακα.

Ανώνυμος είπε...

Ανώνυμε 7.47 αν και δεν ξέρω αν αναφέρεσαι στο άρθρο η στο σχόλιο μου παραπάνω συμφωνώ και επαυξάνω. Τίποτα δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο και η προσπάθεια να ανταμοιβεται. Αυτό βέβαια δεν ισχύει μόνο για τους αξιωματικούς αλλά για όλους. Δυστυχώς βλέπω έντονα πυρά προς τους αξιωματικούς ενώ θα έπρεπε να βλέπουμε μια κοινή προσέγγιση. Όσον αφορά στο μισθολογικό μην πιστεύετε ότι όλα γίνονται για να παίρνουν οι αξιωματικοί περισσότερα χρήματα. Δεν είναι αλήθεια και οι διαφορές τουλάχιστον μέχρι και τον βαθμό του Α/Α δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλες από εσάς. Ως αξιωματικοί θέλουμε να αμοιβεστε καλά γιατί είναι ενας από τους παράγοντες να έχουμε όλοι μας καλύτερη απόδοση. Είστε οι άνθρωποι στους οποίους τόσο εμείς όσο και η πολιτεία επενδύει για το κοινό καλό. Δυστυχώς όμως, εσείς που αποτελείτε την τόσο σημαντική βάση που στηρίζει το οικοδόμημα της Αστυνομίας (το πιστεύω και το εννοώ) αν στο σύνολό σας μεταφερθείτε με τα χρόνια σε τάξεις αξιωματικών αυτό το οικοδόμημα θα γκρεμιστεί. ΝομιΖω λοιπόν ότι το σχήμα της πυραμίδας θα πρέπει να παραμείνει σταθερό γιατί διαφορετικά η στατικότητα του τίθεται σε κινδυνο

Ανώνυμος είπε...

Δώστε μου τον προ κρίσης μισθο και κάντε με δόκιμο.Θα γράφω και τις δικογραφίες θα κάνω και συλλήψεις

Giannis είπε...

Σας έχει τσούξει τόσο πολύ που οι Ανθυπαστυνομοι θα γίνουν αστυνόμοι β;; ντρέπομαι για το κόμπλεξ σάς κύριοι ορισμένοι γαλαζοαιματι κομπλεξικοι αξιωματικοί!!!

Ανώνυμος είπε...

Με αλλες προυποθεσεις μπηκαμε αλλα συναντησαμε αδικο

Ανώνυμος είπε...

Ο συναδερφος που συνέταξε αυτό το ωραίο άρθρο και το ανάρτησε στο bloko, πρέπει να είναι όντως πολύ ευφυής, απλά δεν έμαθε μεγαλώνοντας ότι τα έξυπνα μυαλά δεν φορούν καπέλα, όποτε θα του πρότεινα να παραιτηθεί από την Ελληνική Αστυνομία και να αξιοποιήσει την εξυπνάδα του σε αλλά επαγγέλματα. Είναι θέμα ευφυΐας. Ποιος σου είπε ρε αστυφυλακαρα ότι επειδή έγραψες στα 18 σου 14 και έγινες χωροφύλακας ότι είσαι πιο ευφυής από τον ειδικό φρουρό ή τον συνοριακό που μπήκε στα 26-28 και είχε ήδη μεταπτυχιακό. Ποιος σου είπε ότι είσαι πιο ευφυής επειδή τελείωσες σχολή αστυφυλάκων, δεν τελείωσες το M.I.T, περάσαμε 6 μήνες από τις σχολές αστυφυλάκων και είδαμε το πανεπιστημιακό επίπεδο και της σχολής σου και των καθηγητών σου, όποτε τι γράφεις ; Βουτά τη γλώσσα σου στο μυαλό σου πριν κανεις τον αρχισυνταχτη.Όσο για το βαθμολόγιο ούτε καν με ενδιαφέρει γιατί και διευθυντής να γίνει κάποιος, διευθυντής σε οικο ανοχής θα είναι, δεν θα γίνει διευθυντής της Microsoft. Και για την κοτσάνα που έγραψες, ΓΙΝΕΤΑΙ ο Ε.Φ να γράφει καλύτερα στις εξετάσεις αρχιφυλάκων από τον αστυφύλακα ανακριτικό υπάλληλο; Θα σου πω ΓΙΝΕΤΑΙ, ΓΙΝΕΤΑΙ γιατί οι μισοί ανακριτικοί υπάλληλοι δεν γράφουν ούτε 10 έκθεση, πτυχιουχε της πανεπιστημιακής Σχολής Αστυφλακων.

Ανώνυμος είπε...

Ο συναδερφος που συνέταξε αυτό το ωραίο άρθρο και το ανάρτησε στο bloko, πρέπει να είναι όντως πολύ ευφυής, απλά δεν έμαθε μεγαλώνοντας ότι τα έξυπνα μυαλά δεν φορούν καπέλα, όποτε θα του πρότεινα να παραιτηθεί από την Ελληνική Αστυνομία και να αξιοποιήσει την εξυπνάδα του σε αλλά επαγγέλματα. Είναι θέμα ευφυΐας. Ποιος σου είπε ρε αστυφυλακαρα ότι επειδή έγραψες στα 18 σου 14 και έγινες χωροφύλακας ότι είσαι πιο ευφυής από τον ειδικό φρουρό ή τον συνοριακό που μπήκε στα 26-28 και είχε ήδη μεταπτυχιακό. Ποιος σου είπε ότι είσαι πιο ευφυής επειδή τελείωσες σχολή αστυφυλάκων, δεν τελείωσες το M.I.T, περάσαμε 6 μήνες από τις σχολές αστυφυλάκων και είδαμε το πανεπιστημιακό επίπεδο και της σχολής σου και των καθηγητών σου, όποτε τι γράφεις ; Βουτά τη γλώσσα σου στο μυαλό σου πριν κανεις τον αρχισυνταχτη.Όσο για το βαθμολόγιο ούτε καν με ενδιαφέρει γιατί και διευθυντής να γίνει κάποιος, διευθυντής σε οικο ανοχής θα είναι, δεν θα γίνει διευθυντής της Microsoft. Και για την κοτσάνα που έγραψες, ΓΙΝΕΤΑΙ ο Ε.Φ να γράφει καλύτερα στις εξετάσεις αρχιφυλάκων από τον αστυφύλακα ανακριτικό υπάλληλο; Θα σου πω ΓΙΝΕΤΑΙ, ΓΙΝΕΤΑΙ γιατί οι μισοί ανακριτικοί υπάλληλοι δεν γράφουν ούτε 10 έκθεση, πτυχιουχε της πανεπιστημιακής Σχολής Αστυφλακων.

Ανώνυμος είπε...

Ο συναδερφος που συνέταξε αυτό το ωραίο άρθρο και το ανάρτησε στο bloko, πρέπει να είναι όντως πολύ ευφυής, απλά δεν έμαθε μεγαλώνοντας ότι τα έξυπνα μυαλά δεν φορούν καπέλα, όποτε θα του πρότεινα να παραιτηθεί από την Ελληνική Αστυνομία και να αξιοποιήσει την εξυπνάδα του σε αλλά επαγγέλματα. Είναι θέμα ευφυΐας. Ποιος σου είπε ρε αστυφυλακαρα ότι επειδή έγραψες στα 18 σου 14 και έγινες χωροφύλακας ότι είσαι πιο ευφυής από τον ειδικό φρουρό ή τον συνοριακό που μπήκε στα 26-28 και είχε ήδη μεταπτυχιακό. Ποιος σου είπε ότι είσαι πιο ευφυής επειδή τελείωσες σχολή αστυφυλάκων, δεν τελείωσες το M.I.T, περάσαμε 6 μήνες από τις σχολές αστυφυλάκων και είδαμε το πανεπιστημιακό επίπεδο και της σχολής σου και των καθηγητών σου, όποτε τι γράφεις ; Βουτά τη γλώσσα σου στο μυαλό σου πριν κανεις τον αρχισυνταχτη.Όσο για το βαθμολόγιο ούτε καν με ενδιαφέρει γιατί και διευθυντής να γίνει κάποιος, διευθυντής σε οικο ανοχής θα είναι, δεν θα γίνει διευθυντής της Microsoft. Και για την κοτσάνα που έγραψες, ΓΙΝΕΤΑΙ ο Ε.Φ να γράφει καλύτερα στις εξετάσεις αρχιφυλάκων από τον αστυφύλακα ανακριτικό υπάλληλο; Θα σου πω ΓΙΝΕΤΑΙ, ΓΙΝΕΤΑΙ γιατί οι μισοί ανακριτικοί υπάλληλοι δεν γράφουν ούτε 10 έκθεση, πτυχιουχε της πανεπιστημιακής Σχολής Αστυφλακων.

Γιώργος είπε...

Το 2003 η Αστυφυλάκων είχε βάση 15.500 μόρια. Δηλαδή ο τελευταιος απο τους 1200 που πήρε είχε 15.500 μόρια μέσω πανελληνιων. Τα θεωρείς λίγα μόρια συνάδελφε? Είναι μικρή βάση? Επίσης Οι 300 πρώτοι από τη συγκεκριμένη σειρά ειχαν μόρια άνω των 17-18.000, έχασαν την αξιωματικών κ μπήκαν Αστυφυλάκων.
Είναι με χαμηλή βάση αυτοί που μπαίνουν στην Αστυφυλάκων?
Για σκέψου λίγο πριν μιλήσεις κ Τσεκαρε τους αριθμούς.
Οι αριθμό δε λένε ψέματα.

Υ.Γ. ένας από τη σειρά 2003-2005

Γιώργος είπε...

Όσοι Ειδικοί φρουροί κράζετε τη βάση της Αστυφυλάκων κ τη θεωρείτε μικρή• σας έχω μια ερώτηση.

Γιατί μπήκατε με προκήρυξη κ δε συμπληρωσατε τη σχολή στο μηχανογραφικό σας εφόσον είχατε εσείς πολλά μόρια καινή Αστυφυλάκων μικρή βάση?

Επίσης επειδή με τα σχόλια σας δείχνετε ότι με τους αριθμούς δε τα πάτε καλά.

Όταν η Αστυφυλάκων πάρει μέσω πανελληνίων 1500 άτομα η βάση θα πέσει στα 13.00-14.000 μόρια
Όταν μια χρονιά η Αστυφυλάκων πάρει 400-500 άτομα η βάση θα είναι 16.000 μόρια

Υπόψιν η βάση είναι τα μόρια του τελευταίου εισάγεται στη σχολή.
Επίσης Για Τσεκαρετε λίγο τα μόρια των πρώτων επιτυχόντων στη κάθε σειρά της Αστυφυλάκων. Είναι αυτοί που έχασαν για λίγο την Αξιωματικών. Μιλάμε για άτομα που έδωσαν πανελλήνιες κ συγκέντρωσαν 17.000 και 18.000 μόρια.

Αν είχατε μπει Αστυφυλάκων θα είχατε γνωρίσει τέτοια άτομα.

Όπως καταδικάζω αυτούς υποβαθμίζουν το τρόπο εισαγωγής των ειδικών φρουρών έτσι καταδίκαζω κ όλους εσάς που υποβαθμιζετε τη σχολή Αστυφυλάκων κ λέτε ότι έχει 13.000 κι 14.000 Μοριά σα βάση χωρις να έχετε Τσεκαρει αριθμό εισαχθεντων.

Όταν ζητάει 1000 και 15000 άτομα η βάση θα πέσει.
Όταν ζητήσει 400-500 άτομα θα ανέβει.

Είναι ο απλός οικονομικός νόμος της ζήτησης (αριθμός υποψηφίων) και της προσφοράς (αριθμός θέσεων)

Υ.Γ. Ένας από τη σειρά 2003-2005 Κομοτηνή με βάση εισαγωγής 15.500 μόρια και αριθμό δοκιμών Αστυφυλάκων 1300

Υ.Γ2. Ένας περήφανος αστυνομικος που μπήκε στα 18 του, με 17.300 μόρια, πρώτη και συνειδητή επιλογή στην Αστυφυλάκων.

Ανώνυμος είπε...

Με αυτό το βαθμολογιο ΟΛΟΙ παίρνουν τουλάχιστον ένα μισθολογικό κλιμάκιο και έναν βαθμό! Ο καθένας ας εργασθεί για να μην απαξιώσει το βαθμό που θα πάρει!!! Όλοι ξέρουμε συναδέλφους άξιους και άχρηστους ασχέτως από που προέρχονται (πανελλήνιες, Ε. Φ., Σ. Φ.)!!! Εξάλλου είναι γνωστό ότι όσο ανεβαίνει η μαϊμού τόσο φαίνεται ο κωλος της!!! Όλοι δικαιούνται δικαίωμα ανέλιξης με εσωτερικές εξετάσεις ή πτυχία!!! Το ποσό αδιαβλητες είναι πρέπει να εξετασθεί!!!

Ανώνυμος είπε...

Στείλε μ το mail σου να σ στείλω τα πλαστά πτυχία μ και το απολυτήριο μ και το βαθμό πανελλαδικες.

Ανώνυμος είπε...

Η βάση του 2002 που μπήκα εγώ ήταν 14200 μόρια. Μπήκαμε τότε 680 άνδρες. Οι γυναίκες είχαν αλλη βάση.
Αντιλαμβάνεσαι ότι εγώ που μπήκα με σειρά 250 στους 680 είχα βγάλει στο πέμπτο πεδίο 16000 μόρια. Έμπαινα και σε ΑΕΙ και σε καλά ΤΕΙ..
Οπότε μην μας λέτε για πτυχία... Κουραστήκαμε να το ακούμε. Όλα είναι θέμα επιλογής. Εμείς επιλέξαμε την αστυνομία, κάποιοι μπήκαν σε σχολές τις τελείωσαν δεν βρήκαν δουλειά και μπήκαν στην αστυνομία ως Ε.φ με ζητούμενα προσόντα απολυτήριο Λυκείου, ειδικές δυνάμεις και δίπλωμα Ε κατηγορίας. Εκ των υστέρων θυμήθηκαν και το πτυχίο που δεν μπόρεσαν να αξιοποιήσουν στον ιδιωτικό τομέα και απαιτούν από το δημόσιο να τους κάνει στρατηγούς για τον κόπο τους... και να τουε αξιοποιήσει...

chris είπε...

Συνάδελφε πρέπει να ήταν πολύ ισχυρό το σοκ που έπαθες όταν έκανες βάρδια με 1η σειρά ειδικό φρουρό ΠΕ....
Μάλλον άλλα θα σας έλεγαν στην σχολή και άλλα είδες.

Ανθυπαστυνόμος από Ειδικός Φρουρός είπε...

Θα ήθελα πολύ να μάθω πότε μπήκες στην αστυνομία, με πια κριτήρια και που έχεις υπηρετήσει και υπηρετείς. Επίσης, επειδή αναφέρεσαι συνεχώς στις διαδικασίες πρόσληψης των ΕΦ και ΣΦ αφήνοντας υπονοούμενα για παρατυπίες, όπως και στην προαγωγή τους μέσω εξετάσεων οφείλεις εκ του νόμου να πας να καταθέσεις τα στοιχεία που έχεις στην διάθεση σου στα αρμόδια όργανα. Υπηρέτησα 2 χρόνια στο στρατό σε ειδικές υπηρεσίες, μπήκα με ΑΣΕΠ Ειδικός Φρουρός και όταν η πολιτεία μου έδωσε το δικαίωμα, έδωσα εξετάσεις μετά από εννέα χρόνια πεζοδρόμιο σε κεντρικά τμήματα της Αθήνας και πλέον είμαι Ανθυπαστυνόμος. Όχι ότι σε νοιάζει βέβαια, αλλά ειλικρινά, πες μας που υπηρετείς και πότε μπήκες στην αστυνομία.

Ανώνυμος είπε...

Καταρχάς,ατυχησες, διότι χρησιμοποιείς την καραμέλα του γραφείου , αλλα έπεσες σε άτομο το οποίο έχει φάει το πεζοδρόμιο με ΚΟΥΤΑΛΑΡΑ! Επίσης, η άγνοια σου ως προς τη δουλειά των γραφείων αποδεικνύεται κι από τη χρήση της λέξης "ηρεμια". καλό θα ήταν να μην είσαι προκατειλημμενος, ούτε με τους αξιωματικούς(και γράφω μόνο γι αυτούς γιατί εκεί αναφέρεσαι αυτή τη στιγμή) ούτε με τη δουλειά που κάνει η κάθε υπηρεσία. Άλλο το έξω άλλο το μέσα. Ως προς το γλύψιμο στο οποίο αναφέρεσαι, ίσως σου είναι οικείο, είτε επειδή το έχεις πράξει, είτε επειδή έτσι σου έμαθαν να λες, πάντως προσωπικά δεν με χαρακτηρίζει, και δε νομίζω να χαρακτηρίζει ούτε και το σύνολο των Αστυνομικών/Αξιωματικών. Όπως και ξεκάθαρα έγραψα, ότι υπάρχει ένα μικρό ποσοστό φρουρών που είναι αξιόλογοι! Τέλος, για τον χαρακτηρισμό επιστήμονα, που μου προσεδωσε κάποιος από πάνω,τον ευχαριστώ καθώς η γνώση στοιχειωδους γραμματικής, ορθογραφίας και εν γένει η σωστη χρήση της ελληνικής γλώσσας είναι αυτή που πλάθει σωστά και ένα μυαλό και σε κάνει να αποδώσεις ορθά και έξυπνα στα περιστατικά, και το πιο απλό σε καθιστά ικανό να γράψεις έστω μια κλήση χωρίς να ρεζιλευτεις στον κόσμο. Καλή συνέχεια!

Unknown είπε...

Από το έτος 1995 που εισήχθη η Ελληνική Αστυνομία στις πανελλήνιες εξετάσεις έως το έτος 1998, αυτό ακριβώς το προτεινόμενο βαθμολόγιο του συντάκτη ίσχυε. Αν η Π.Ο. ΑΞΙ.Α. και η Π.Ο.ΑΣ.Υ. υπηρετούσαν ως όφειλαν την ελληνική κοινωνία και δεν ήταν συμφεροντολόγοι, αυτό το βαθμολόγιο θα ίσχυε ακόμη μέχρι σήμερα. Όμως, δυστυχώς, οι συνδικαλιστές είναι ετεροκίνητοι και άβουλοι, κοινώς «πιόνια» της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας.

Ανώνυμος είπε...

Είσαι δυστυχώς μυρωδιάς. Είμαι αρχιφύλακας( από αστυφ πανελλήνιες) και όταν έδωσα για αρχιφύλακας όλοι οι πεφ, ΣΦ είχαν άγχος για την έκθεση. Και αυτό ήταν το μάθημα που έγραφαν κάτω από τη βάση με συνέπεια να αποτύχουν.

Ανώνυμος είπε...

Λοιπόν αγαπητέ ευθυνοφοβε κυριε Αξιωματικε και bloko.gr που για να δημοσιευετε τις παρουσες ανώνυμες διχαστικές απόψεις παει να πει ότι προσυπογραφετε... Θέλω να σας πω 2 λόγια για τους Ειδικούς Φρουρους που τόσο ευκολα στήνετε στον τοίχο και θέλετε να τους αποστερησετε τα λιγοστά τους δικαιώματα. Ας δουμε λίγο τα δεδομένα...Ολες οι σειρές Ειδικών Φρουρών από τη θεσπιση του θεσμου περασαν αξιοκρατικά με ΑΣΕΠ στην ΕΛΑΣ. Ανάμεσα μας υπήρχαν πλειαδα πτυχιουχων ΑΕΙ και ΑΤΕΙ με Proficiency και άλλες δεξιότητες. Επίσης οι περισσοτεροι εξ' ημών ήμασταν εκπαιδευμένοι ήδη στις Ειδικές Δυνάμεις του Στράτου... Μη μου πεις! Ασε ξέρω! Εσείς στρατό ουτε απ'έξω!! Άρα στην εκπαίδευση μας προσμετραται φυσικά και ο 1 χρονος το λιγότερο, γιατί πολλοι ήταν και δόκιμοι και υπηρετησαν 1,5 χρόνο, στρατιωτικής εκπαιδευσης. Εκπαιδευτηκαμε όπως λές για 2 μήνες στις σχολές όχι γιατί εμείς κοιτάξαμε να αποφυγουμε την περαιτερω εκπαίδευση αλλά γιατί ο κρατικός μηχανισμός μας χρειαζόταν άμεσα, γιατι οι φαρδιοι σας κωλοι ψάχνανε σε ποιο γραφείο θα πρωτοκαθησουν και κάποιος έπρεπε να βγει να κάνει τη βρωμοδουλεια!! Αυτήν για την οποία ως Αστυφυλακες μπήκατε να κάνετε... Περάσαμε 8 χρόνια αφού βγήκαμε απο τη σχολή να έχουμε τις ίδιες υποχρεώσεις αλλά όχι τα ίδια μισθολόγια με εσάς. Ίσοι και ανισοι κατά πως βόλευε το κράτος. Και για τους λιγοστους από εμάς που μπορέσαμε και θέλαμε να εξελιχθουμε, να δουλέψουμε σκληρά για να μάθουμε αυτά που "εσεις διδαχθήκατε " έχετε τέτοιο κομπλεξισμο που δεν μπορεί καν να σας περασει απο το μυαλό. Που βρέθηκε άραγε, αναρωτιέστε, ευφυΐα στους κόλπους των Ειδικών Φρουρών?!? Στην πυρα, στην πυρα αναφωνειτε!! Τετοιοι νεωτερισμοι δε θα περασουν!! Σκότος και έρεβος στην πολυφιλητη ΕΛΑΣ! Ceteris paribus γιατί χανόμαστε!! Μήπως ακόμα αναρωτιέστε για την ευφυΐα μας αγαπητέ μου Αξιωματικε? Ειναι το κείμενο μου, το κείμενο ενός ειδικου φρουρου αρκετά σοφιστικέ για τα γούστα σας.? Τι υπαινισεστε λοιπόν? Ότι δεν ήταν αδιάβλητες οι εξετάσεις? Έχετε συγκεκριμένα στοιχεία ή η γνώμη σας και η "βαθιά γνώση της ΕΛΑΣ" που μαζεψατε από προσωπικη εμπειρία αρκουν? Οχι γιατι αν ειναι ετσι έχω πατέρα καρδιακό και έχω βαθιά γνώση και εμπειρία της καρδιολογιας. Να χειρουργησω δυο τρεις.. Κλείνοντας δημοσιευω ανώνυμα ακολουθώντας το δικό σας παραδειγμα ως ανώτερου...

Ανώνυμος είπε...

Να ξέρεις συνάδελφε που όλα σου φταίνε ότι, είναι διπλά άξιος να είναι ανώτερος σου ένας Ανθυπαστυνόμος που προέρχεται από Σ.Φ και Ε.Φ. ,μη σου κακοφαινεται καθόλου που σε διατάζει,εσύ έμεινες στάσιμος.

Ανώνυμος είπε...

Να σου πω ρε τζιμανι πανεπιστημιακής μορφώσεως!! Το Νέο Δημόσιο Μάνατζμεντ το έχει πάρει το αυτί σου? Για κάτσε ασχολησου λίγο μήπως μορφωθεις και λίγο και δεις πως πρέπει να γίνονται οι προαγωγές! Ντροπή στο bloko που το αναδημοσιευσε και με post στο Facebook. Τέτοιες απόψεις μόνο διχαστικές μπορεί να είναι και δεν εξυπηρετούν πουθενά στους κόλπους της ΕΛΑΣ. Πολύ καλά στα είπε ο φίλος στις 1:11 π.μ . Αμφιβάλλω βέβαια αν τον κατάλαβες, γιατί με αυτά που γράφεις για τη δική σου ευφυΐα είναι να αμφιβάλλει κανείς!! Έχει πολύ πιο σοβαρά δομικά θέματα η ΕΛΑΣ από το να ασχολείται με τα κόμπλεξ κατωτερότητας μερικών μερικών. Άμα δε σ' αρέσει έμαθα ανοίγει η Pfizer παράρτημα στη Θεσσαλονίκη. Κάνε καμμιά βόλτα από εκεί να δεις πόσο μετράνε τα πτυχία σου!!

Λευτέρης είπε...

Καλά τα είπες δεν μπορείτε να χωνέψετε ότι ήρθε η ώρα να σας δίνουν εντολές πρώην ε.φ οι οποίοι είναι πολύ ανώτεροι σας κ σαν μυαλα αλλά κ σαν αστυνομικοι. Όταν είσαι στο δρόμο από την πρώτη μέρα κ όχι σε ένα γραφείο σε συνδυασμό με το πεζοδρόμιο κ το μυαλό τοτε έρχονται τα ανάλογα αποτελέσματα να μην ξέρετε ούτε να σταθείτε κάποιοι σαν αστυνομικοι αλλά όταν ο άλλος έχει διαβάσει δεν μπορείτε να σταθείτε ούτε κ στα γραφεία σας ... Καλή χώνεψη κύριε πανελλήνιε που πήγες στην σχολή δύο χρόνια ποιον κοροϊδεύεις; Τέσσερις μήνες είναι αν βγάλεις Πάσχα Χριστούγεννα καλοκαίρι κ όχι μόνο δεν είστε εκπαιδευμένοι αλλά ούτε το όπλο δεν ξέρετε να κρατάτε. Αυτά σε άλλους που δεν ξέρουν.

Ανώνυμος είπε...

Για μια φορά φτιάχτηκε ένα βαθμολόγιο προκειμένου να παρουν ΟΛΟΙ ενα βαθμό και ένα μισθολογικό κλιμάκιο αύξηση!!! Βέβαια θίγεται η ΣΑΕΑ και οι αξιωματικοί που θέλουν να έχουν βαθμούς και διοίκηση, αλλά όχι ευθύνες και υποχρεώσεις!!! Πρέπει να ανταμοιφθουν όλοι αφού πλέον θα δουλεύουμε 40 χρόνια, γεγονός που φαίνεται ότι εκτιμά ακόμα και ο υπουργός μας που ειναι πολιτικός και όχι εσείς!! Θα έπρεπε να καταργηθούν οι κατηγορίες του μισθολογίου ως Π. Ε., Τ. Ε. και Δ. Ε., αλλά σύμφωνα με το βαθμό που φέρει ο καθένας πρέπει να πληρώνεται, αφού αυτά τα καθήκοντα ασκεί!!!
Παγκόσμια πρωτοτυπία οι Αξιωματικοί και οι Ανθυπαστυνομοι να πληρώνονται με διαφορετικό μισθολογιο ενώ ασκούν ακριβώς τα ίδια καθήκοντα, λόγω του τρόπου εισαγωγής τους:
Αξιωματικοι
ΣΑΕΑ-Τεμα-Πανελλήνιες ( Αξιωματικοί, με οργανική Ανθυπαστυνομου),
Ανθυπαστυνομοι-Αρχιφυλακες με εξετάσεις
Πανελλήνιες και πριν- Ε. Φ. - Σ. Φ.) !! Σε ποιο εργατικό δίκαιο τα είδατε γραμμένα??? Βέβαια και ο συνδικαλισμός πάντα είναι κάτω των περιστάσεων!!! Λυπάμαι!!! Εύχομαι όλοι να καταλάβουν ότι οι είμαστε όλοι ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ και στηρίζουμε ο ένας τον άλλον στις καθημερινές δύσκολες συνθήκες!!!

Ανώνυμος είπε...

Αυτό που θέλανε κάποιοι δυστυχώς το καταφέρανε...Να διχασουν εκατερωθεν αστ/κες -Ε.Φ- αξ/κους και να τα κανουν ολα μπαχαλο.Καλους συναδελφους Κυριοι βρισκεις απο οπου κι αν προερχονται κ οτι βαθμο κι αν κατεχουν.Μακαρι το προβλημα μας να ηταν αυτο... Που είναι ο "συνδικαλισμός", στα πραγματικά προβλήματα; ΑΝΎΠΑΡΚΤΟΣ! Ούτε το επικίνδυνο της δουλειάς δεν κατάφερε... Το πιο αυτονόητο.. θέλετε κι άλλα; τα γνωρίζετε :απλήρωτα νυχτερινά κ πενθήμερα - αποσπάσεις μεταθέσεις των μη αρεστων-φτωχό ποίηση του των εν ενέργεια κ συνταξιουχων κ πολλά άλλα γνωστά για να μην κουράζω. Παρτε λοιπόν όλοι βαθμούς (αξίζετε δεν αξίζετε) - κι από λεφτα.. Ε μην τα θέλετε κι όλα δικά σας...τι να το κάνω γω αν αντί γία βητας γίνω ανθυπας και δουλεύω κ αλλου για να τα φερω βόλτα κ στην οικογενεια μου να ειμαι επισκεπτης...Αν ήθελα δόξα κ μεγαλεία είχα την επιλογη(δεν με εμπόδισε κάνεις να πάω σχ. Αξ/κων).Το μισθολόγιο προ 2012 το κανανε "γαργάρα" οι συνδικαλιστές.. Τώρα κάτσε "όμηρος" στην υπηρεσία μέχρι τα 62...αν στο επιτρεψει κι ο Παντοδύναμος να παρεις συνταξη της πεινας.Αισχος κ Ντροπη σας μονο.

Unknown είπε...

Η ΠΟΑΣΥ οφείλει να σταματήσει να εθελοτυφλεί και να προστατέψει την πλειονότητα των μελών της, ήτοι τους χιλιάδες ανακριτικούς υπαλλήλους αποφοιτήσαντες από τη Σχολή Αστυφυλάκων, κατόπιν πανελληνίων εξετάσεων. Επειδή, η Σχολή Αστυφυλάκων υπάρχει ως παραγωγική Σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Επειδή, είναι προδήλως παράνομο ένας αστυνομικός τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να είναι κατώτερος από έναν αστυνομικό δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Επειδή, η αστυνομική εκπαίδευση των αποφοιτησάντων από τη Σχολή Αστυφυλάκων ανακριτικών υπαλλήλων είναι πέντε(5) εξάμηνα, ενώ των Ειδικών Φρουρών ή Συνοριακών Φυλάκων προκειμένου να ονομασθούν Αρχιφύλακες ανακριτικοί υπάλληλοι είναι λιγότερο από τρεις(3) μήνες. Επειδή, σε καμία άλλη υπηρεσία των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, τόσο της Ελλάδος όσο και του εξωτερικού, δεν υπάρχουν αντίστοιχες εσωτερικές εξετάσεις των οποίων οι επιτυχόντες να παραγκωνίζουν και να ξεπερνούν βαθμολογικά και μισθολογικά τους αποφοιτήσαντες των παραγωγικών Σχολών. Για τους λόγους αυτούς και με τη συνδρομή των δικηγόρων της ενώσεως επιθυμούμε να προσφύγουμε στη Δικαιοσύνη ομαδικώς, ειδεμή δεν προασπίζονται τα συμφέροντά μας και θα διαγραφούμε ομαδικώς. Αναμένουμε ενημέρωση το ταχύτερο δυνατόν, μέσω των πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών ενώσεων._

Ανώνυμος είπε...

ωραια τα γραφεις!μπραβο...αντε να μην πω κατι βαρυ.ποιος σου ειπε οτι οι ανακρητικοι ειναι πιο εξυπνοι απο εμας?για φερτους εδω να δουμε.το μονο που καταφερνετε με τετοι αρθρα ειναι να διχασετε.οι ειδικοι φρουροι κ οι σφ φταιν?το ηλιθιο το κρατος.να τους εκανε 6 μηνες εκπαιδευση.γιατι τοσο ειναι κ των ανακρητικων η καθαρη εκπαιδευση.μετα πηγαινουν για πρακτικη.αρα ποιο το ανωτερο επιπεδο?κ θελεις να μας πεις οτι οποιος διαβαζει πολυ μερα νυχτα ειναι κ ποιο εξυπνος?κουνα λιγο το κεφαλι σου!εχω δει ταγαρια ανακρητικους.κ εσυ θα ειδες.αν δεν εισαι κ εσυ.επισης ξεχνας αρκετες χιλιαδες που μπηκαμε απο 95 κ πριν κ δεν ειμαστε ανακρητικοι.δηλ εμεις μια ζωη βηταδες κ εσεις με τα μισα μας χρονια περισσοτερο μισθο?αυτο ειναι σωστο για εσενα ε?μπραβο ανακρητικε της συμφορας.

Ανώνυμος είπε...

Έχω θέλω να γίνω μη παραγωγικός, αστυφύλακας είμαι γιατί να κάνω δικογραφίες? Κάντε μη ανακριτικό υπάλληλο να τα κάνουν οι αξιωματικοί κ δεν θέλω καμία σαρδέλα, αστυφύλακα για πάντα

Ανώνυμος είπε...

Μεγάλε αστυφύλακας μπήκες κ πολύ σου είναι, αν δεν σου κάνει δώσω πανελλαδικές για αξιωματικών.