Νέος Διοικητής Περιφερειακής Πυροσβεστικής Βορείου Αιγαίου, ο Αρχιπύραρχος Χριστόφορος Μπόκας


Από τις 02-02-2021 ανέλαβε καθήκοντα Διοικητή Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Βορείου Αιγαίου ο Αρχιπύραρχος Χριστόφορος Μπόκας του Κων/νου, μετά την πρόσφατη προαγωγή του προερχόμενος από την Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Αιτολωκαρνανίας, όπου ήταν μέχρι πρότινος Διοικητής.

Έχει υπηρετήσει σε Υπηρεσίες της Αττικής και Πειραιά, στην Άρτα, στην Ιτέα και ως Διοικητής της Π.Υ. Αγρινίου, της Π.Υ. Ναυπάκτου και της Π.Υ. Μεσολογγίου.

Ο προκάτοχός του, Αρχιπύραρχος Θεοφιλόπουλος Κων/νος του Σταματίου μετατέθηκε στην Αττική ως Διοικητής αυτής.