Πανεπιστημιακή Αστυνομία : Προσλαμβάνονται 1.300 ειδικοί φρουροί χωρίς όπλα


Η φύλαξη των πανεπιστημίων από ειδικούς φρουρούς που θα υπάγονται στην αστυνομία αποτελεί και επίσημα νόμο του κράτους, καθώς δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας, το οποίο την προηγούμενη εβδομάδα αποτέλεσε και αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης στη Βουλή.

Αυτό, μεταξύ άλλων, προβλέπει την πρόσληψη 1.030 Ειδικών Φρουρών στην Ελληνική Αστυνομία, αλλά και την τοποθέτηση ηλεκτρονικών και λοιπών συστημάτων ασφαλείας στα πανεπιστήμια, όπως κάμερες, μηχανήματα ανίχνευσης απαγορευμένων αντικειμένων και ουσιών κλπ.

Σύμφωνα με το άρθρο 18, συνιστώνται Ομάδες Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων (Ο.Π.Π.Ι.), οι οποίες συγκροτούνται από αστυνομικό προσωπικό και ειδικούς φρουρούς που προσλαμβάνονται για τον σκοπό αυτό. Το προσωπικό διατίθεται σε Α.Ε.Ι. με κριτήριο την ύπαρξη και την έκταση των αναγκών που διαπιστώνονται και ανακατανέμεται ανάλογα με τις περιστάσεις, χωρίς χρονικό περιορισμό. Το προσωπικό των Ο.Π.Π.Ι. συνεργάζεται με τον πρύτανη ή τον αρμόδιο αντιπρύτανη, καθώς και με τις αρμόδιες υπηρεσίες και όργανα του ιδρύματος. Οι διοικήσεις των Α.Ε.Ι. διευκολύνουν το προσωπικό των Ο.Π.Π.Ι. κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του.

Αποστολή τους είναι η προστασία και ασφάλεια τόσο των προσώπων που βρίσκονται στους χώρους των Α.Ε.Ι., όσο και των υποδομών αυτών. Οι Ο.Π.Π.Ι. είναι αρμόδιες για την άσκηση αστυνομικών καθηκόντων εντός των χώρων των Α.Ε.Ι. και ιδίως για:

α) Την πρόληψη της τέλεσης και την αντιμετώπιση κάθε αξιόποινης πράξης εντός των χώρων των Α.Ε.Ι.,

β) τη στελέχωση και λειτουργία των Κέντρων Ελέγχου και Λήψης Σημάτων και Εικόνων μαζί με το προσωπικό των Α.Ε.Ι.,

γ) την πραγματοποίηση περιπολιών στο πλαίσιο των καθηκόντων τους.

Ωστόσο, υπογραμμίζεται ότι κατά την άσκηση των καθηκόντων του, το προσωπικό των Ο.Π.Π.Ι. δεν φέρει πυροβόλο όπλο, συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες και ασκεί όλες τις κατά νόμο αρμοδιότητες.

Για τη συγκρότηση των Ο.Π.Π.Ι. συνιστώνται στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη 1.030 οργανικές επί θητεία θέσεις ειδικών φρουρών. Το προσωπικό των Ο.Π.Π.Ι. υπάγεται στην Ελληνική Αστυνομία, η εν γένει υπηρεσιακή του κατάσταση ρυθμίζεται από τις πάγιες διατάξεις που διέπουν το αστυνομικό προσωπικό και τους ειδικούς φρουρούς και η μισθοδοσία του βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Σε ό,τι αφορά στους ειδικούς φρουρούς εκτελούν:

α) καθήκοντα φύλαξης ευπαθών στόχων αστυνομικού ενδιαφέροντος, ιδίως κτιρίων και εγκαταστάσεων δημοσίων υπηρεσιών, δικαστικών αρχών, οργανισμών κοινής ωφέλειας, διπλωματικών αντιπροσωπειών, κατοικιών κυβερνητικών αξιωματούχων και

β) υπηρεσίες περιπολιών.

Επίσης, δύναται να διατίθενται για τη στελέχωση Ειδικών Αστυνομικών Υπηρεσιών ή τη συγκρότηση ειδικών μονάδων και μεταβατικών αποσπασμάτων προς αντιμετώπιση ιδιαίτερων μορφών εγκληματικότητας και αναζήτηση διωκομένων ή εξαφανισθέντων προσώπων.

Ακόμη δύναται να διατίθενται για εκτέλεση υπηρεσίας φρούρησης και μεταγωγής κρατουμένων και φρούρησης αστυνομικών υπηρεσιών και κρατητηρίων αυτών, καθώς και για τη συγκρότηση των Ομάδων Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων (Ο.Π.Π.Ι.).

Κατά την άσκηση των ανωτέρω αρμοδιοτήτων έχουν τις ίδιες εξουσίες, καθήκοντα και υποχρεώσεις με το αστυνομικό προσωπικό, πλην αυτών που αναφέρονται στην άσκηση των προανακριτικών καθηκόντων. Στους ειδικούς φρουρούς που στελεχώνουν τις Ομάδες Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων (Ο.Π.Π.Ι.), επιτρέπεται η άσκηση προανακριτικών καθηκόντων για το διάστημα που υπηρετούν σε αυτές και για υποθέσεις των οποίων επιλαμβάνονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Ηλεκτρονικά συστήματα ασφαλείας

Σχετικά με τα ηλεκτρονικά συστήματα ασφαλείας που θα τοποθετηθούν στα πανεπιστήμια, σύμφωνα με το άρθρο 12  «,  τα ΑΕΙ μπορούν να εφαρμόζουν τεχνικά ή άλλα αναγκαία μέτρα για την τήρηση της τάξης και της ασφάλειας εντός των χώρων τους, καθώς και για την προστασία της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας του διδακτικού, διοικητικού και λοιπού προσωπικού, των φοιτητών και τρίτων φυσικών προσώπων – επισκεπτών και της ακίνητης και κινητής περιουσίας των Α.Ε.Ι..

Μάλιστα, κάθε ΑΕΙ, με κριτήριο το μέγεθός του, τις ιδιαίτερες ανάγκες, τη συχνότητα εμφάνισης παραβατικών συμπεριφορών και τη διαβάθμιση του επιπέδου ασφάλειας και προστασίας του, τοποθετεί ηλεκτρονικά και λοιπά συστήματα ασφάλειας που καλύπτουν μέρος ή το σύνολο των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του.

Ως τέτοια συστήματα λογίζονται ιδίως:

α) μέσα επιτήρησης με τη λήψη ή καταγραφή εικόνας και ήχου σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του Α.Ε.Ι.,

β) ηλεκτρονικά μηχανήματα ανίχνευσης απαγορευμένων αντικειμένων και ουσιών στις εισόδους εξωτερικών ή εσωτερικών χώρων των Α.Ε.Ι.,

γ) μέσα ειδοποίησης άμεσου κινδύνου με φωτεινή ένδειξη και ηχητικά, όπως συναγερμός και δ) αισθητήρες ανίχνευσης κίνησης και αποσυναρμολόγησης.

Πέραν των τεχνικών ή τεχνολογικών μέτρων ασφάλειας της παρούσας, κάθε Α.Ε.Ι. δύναται να λαμβάνει μέτρα που συμβάλλουν στην ενίσχυση του επιπέδου ασφάλειας και προστασίας, όπως η εφαρμογή φωτισμού ασφάλειας σε εξωτερικούς χώρους του Α.Ε.Ι., καθώς και η πρόσληψη προσωπικού ασφαλείας.

 

ΒΗΜΑ

21 σχόλια :

Ανώνυμος είπε...

Είναι να περασει η γυναίκα, μπορώ να την τραβήξω? Συνοριοφύλακας Έβρου

Ανώνυμος είπε...

Η μονη αρμοδιοτητα τους θα ειναι να καλουν την κανονικη αστυνομια για βοηθεια!

Αντρέας είπε...

1030 για τα ΑΕΙ, οι υπόλοιποι 270; σε τι υπηρεσίες θα πάνε; έχει καταντήσει αηδία το θέμα. Μας κοροϊδεύουν μπροστά στα μάτια μας. Μια χαρά, από την μία στιγμή στην άλλη, οργανική στον τόπο συμφερόντων τους (ΠΑΤΡΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ), και εμείς εδώ με τον Σταύρο στο χέρι να περιμένουμε από τους πίνακες στις μεταθέσεις.

Ανώνυμος είπε...

Ναι ρε εννοείται τι πλακα κανεις. Και αν υπηρετείς και Σουφλί κιόλας θα ανοίξουν ένα ΤΕΙ μεταξιού για να υπηρετεί κιόλας.

Unknown είπε...

Φυσικά και μπορείς. Θα πάρει τη θέση της κανένας αστυφύλακας α. υ., που δε θα πάει ποτέ στο τόπο συμφερόντων του. Τι αργότερα, τι μια ώρα νωρίτερα!

Ανώνυμος είπε...

Με λίγα λόγια θα γίνει πρόσληψη Ειδικών Φρουρών και πολύ σωστά, μιας και ειναι ένας πετυχημένος θεσμός. Επιτέλους θα ενισχυθουν οι υπηρεσίες της Αττικής. Το άσχημο ότι ένα ακόμη παρεργο στις πλάτες τις ΕΛ.ΑΣ

Ανώνυμος είπε...

Ρε μην τρώτε παπά σε μια βδομάδα Δίας θα είναι...

Ανώνυμος είπε...

Έχει πανεπιστήμια στον εβρο που εντάσσονται σε αυτά που θα πάρουν αστυνομία; Αν ναι οκ...αν όχι να μην κάνει τα χαρτια αν δεν θελει να φύγει από εκεί...άντε πονηροί όλοι...

Ανώνυμος είπε...

Γιατί να μετράει το δίπλωμα μηχανής από 125και πάνω και να μην μετράει το δίπλωμα μοτοποδήλατου 50αρι αφού μέσα στις εγκαταστάσεις των πανεπιστήμιων μέγιστη ταχύτητα ειναι 30χιλιομετρα

Ανώνυμος είπε...

Στις συγκεκριμένες προσληψεις πρέπει να εισαχθούν κατα προτεραιότητα με επιλέον μόρια εισαγωγής πτυχιούχοι πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης τομέων πληροφορικής και ηλεκτρονικής οι οποιοι έχουν αφενός μεν γνώσεις των συστημάτων ασφαλείας και λειτουργίας αυτών κλπ και αφετέρου γνωρίζουν καλά το πως λειτουργούν τα πανεπιστήμια, τις συμπεριφορές καθηγητών και φοιτητών. Γενικά μιλάμε για άτομα με μόρφωση και εκπαίδευση ώστε το κράτος να πετύχει τον σκοπό του.

Ανώνυμος είπε...

Ακόμα δεν βγήκε παιδιά και αρχίσατε να ψάχνεται παράθυρα...έλεος

Ανώνυμος είπε...

Μάλλον αυτη θα σε τραβήξει Αθήνα ή Θεσσαλονίκη.

Ανώνυμος είπε...

Σε 3 χρόνια το πολύ οι μισοί θα έχουν πάει επαρχία με παραθυράκια κ οι άλλοι μισοί θα έχουν φύγει από τα πανεπιστήμια, θα ανήκουν στην αστυνομία κ θα ψάχνουν τρόπους να μην κάνουν τίποτα.

Ανώνυμος είπε...

Μέχρι και ανθυπα τραβάς... Ζωή σε μας που είμαστε ακόμα εδώ..

Ανώνυμος είπε...

Ρε μην του λετε παππαδες,κανονικά την τραβάει. Επιτεκο κράτος δεν θέλατε, αυτά ισχύουν.ασχετα που μπαίνει απ το παράθυρο κι αυτό επιτελικό κράτος είναι. Οτι δεν έχουν κάποιες περιοχές ρεύμα στην Αττική για 5η ημέρα κι αυτό επιτελικό κράτος ειναι

Ανώνυμος είπε...

Όπως πήγαν χθες 100 άτομα στο υπουργείο υγείας και κάναν κατάληψη το ίδιο πράγμα θα γίνεται και στις σχολες

Ανώνυμος είπε...

Μήπως να μετράει και η ικανότητα χρήσης ποδηλάτου;

Ανώνυμος είπε...

ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΕΙΝΑΙ "ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ"......ΠΑΡΕ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ Ε.Φ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΤΙ ΘΑ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΥΜΕ....ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΑΤΟ ΤΟ ΒΑΡΕΛΙ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ....

ΤΤ είπε...

ΓΕΛΆΕΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ... ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΚΑΛΑ ΤΟ ΠΑΛΙΌ ΠΑΣΟΚ ΤΟ ΟΡΘΌΔΟΞΟ. ΚΟΥΤΣΟΙ, ΣΤΡΑΒΟΊ ΜΠΕΙΤΕ ΌΛΟΙ...

Unknown είπε...

Για να δούμε.... προκήρυξη ηλεκτρονική ή την κλασική με συγχρωτισμό μέσα στα τμήματα από ορδές υποψηφίων εν έτει 2021.???

Ανώνυμος είπε...

Παρακαλώ η κυβέρνηση λόγω κινδύνου για πρωτογενή παραγωγικό τομέα, να προσλαμβάνει εφεξής Σκύθες όπως στην αρχαία Αθήνα. Κοστίζουν λιγότερο και είναι πλέον πιστοί στη Ν.Δ από τους Ε.Φ. που λοξοκοιτάζουν και προς Χ.Α.