"Καταργήθηκε τελικά ή όχι η προστατευτική φύλαξη των ανήλικων ασυνόδευτων αλλοδαπών;" - Toυ Ευάγγελου Αντωνίου


Όσον αφορά τις προστατευτικές φυλάξεις ασυνόδευτων ανηλίκων σε νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης και ύστερα από εύλογες αντιδράσεις των συναδέλφων, ενημερώνουμε ότι κατόπιν σχετικών ενεργειών, πληροφορήθηκαμε πως, από την έναρξη ισχύος του τροποποιημένου νόμου (που υποτίθεται ότι μας απαλλάσσει από αυτό το πάρεργο), η προστασία των ανήλικων ανατίθεται άμεσα, ως επί το πλείστον, σε αρμόδιες αρχές από την Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Υπ. Μετανάστευσης και Ασύλου, ύστερα από σχετική διάταξη Εισαγγελέα Ανηλίκων, γι' αυτό και έχουν μειωθεί κατά πολύ οι φυλάξεις από την Αστυνομία.

Επίσης, επισημάνθηκε ότι η νομοθεσία δεν δεσμεύει τον εισαγγελέα ανηλίκων στο να αναθέσει, όπου το κρίνει αναγκαίο, την προσωρινή προστατευτική φύλαξη ανηλίκου στην Αστυνομία..

Αν και ο νόμος φαίνεται ξεκάθαρος αφού προβλέπει ότι "1. Oι ασυνόδευτοι ανήλικοι, υπήκοοι τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς, δεν τίθενται σε προστατευτική φύλαξη του άρθρου 118 του π.δ. 141/1991 (Α΄ 58), μόνο εξαιτίας του γεγονότος ότι στερούνται ασφαλούς ή γνωστής διαμονής" , διαπιστώνουμε ότι στην εφαρμογή του επιδέχεται διάφορες ερμηνείες..

Δυστυχώς, όπως φαίνεται για ακόμη μια φορά δεν επιλύεται από τη ρίζα του ένα χρόνιο πρόβλημα-πάρεργο των Αστυνομικών υπαλλήλων, με πιθανά ανοιχτά παραθυράκια τα οποία αρκούν ώστε τα πράγματα σε λίγο καιρό, με την πιθανή ολιγωρία των αρμοδίων αρχών-υπηρεσιών να φτάσουν στο σημείο από όπου τα αφήσαμε..

Πόσο αναγκαία είναι άραγε η φύλαξη ενός ανήλικου , ο οποίος αύριο θα πάει σε κάποια δομή φιλοξενίάς από όπου θα μπορεί να φύγει οποιαδήποτε στιγμή χωρίς συνέπειες για τον καθένα;;;

 

Αντωνίου Ευάγγελος

Αντιπρόσωπος Ε.Α.Υ.Θ. στη Π.Ο.ΑΣ.Υ.

Μέλος ΕΜΑΣ
1 σχόλια :

Ανώνυμος είπε...

Στη Χαλκίδα... Όχι...