Αποζημίωση από τη Novartis θα διεκδικήσει το Δημόσιο – Τι προβλέπει το υπουργείο Οικονομικών με ανακοίνωσή του


Σε δικαστικές και εξώδικες ενέργειες θα προχωρήσει το επόμενο διάστημα η κυβέρνηση για τη διεκδίκηση αποζημίωσης από τη Novartis για τη ζημία και ηθική βλάβη που υπέστησαν φορείς του ελληνικού Δημοσίου από τη δράση της πολυεθνικής εταιρείας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους γνωμοδότησε ομόφωνα ώστε να προχωρήσουν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δημοσίου συγκεκριμένες δικαστικές και εξώδικες ενέργειες για την αποκατάσταση της όποιας ζημίας και ηθικής βλάβης προήλθαν από τη μη νόμιμη δράση της Novartis.

 

«Η Κυβέρνηση, ενεργώντας θεσμικά και με πλήρη διαφάνεια, με γνώμονα τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και των λοιπών θιγομένων δημοσίων νομικών προσώπων, από ενέργειες της εταιρείας «NOVARTIS Hellas Α.Ε.Β.Ε.», ζήτησε, διά των συναρμοδίων Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Δικαιοσύνης, από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), ως κατ’ εξοχήν, βάσει του Συντάγματος, νομικού συμπαραστάτη του Δημοσίου, την υπόδειξη των ενδεικνυόμενων δικαστικών και εξωδίκων ενεργειών για την αποκατάσταση της όποιας ζημίας και ηθικής βλάβης έχουν υποστεί οι ως άνω φορείς από μη νόμιμες ενέργειες της ανωτέρω εταιρείας» αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών.

  

Και όπως τονίζεται, μετά τη γνωμοδότηση του ΝΣΚ «το Υπουργείο Οικονομικών και τα λοιπά συναρμόδια Υπουργεία, σε στενή συνεργασία, θα προβούν σε κάθε αναγκαία ενέργεια προς ανταπόκριση στις προτάσεις της Ολομέλειας του Ν.Σ.Κ., με σκοπό την αποκατάσταση των δικαιωμάτων και συμφερόντων των θιγομένων φορέων».

  

Από τον περασμένο Ιούλιο, είχε συσταθεί πολυμελής ομάδα εργασίας αποτελούμενη από λειτουργούς του ΝΣΚ που υπηρετούν στα αρμόδια Γραφεία Νομικού Συμβουλίου των παραπάνω υπουργείων και διαθέτουν ιδιαίτερη εμπειρία στον χειρισμό συναφών υποθέσεων, με αντικείμενο όπως αναφερόταν από τον πρόεδρό του Ιωάννη – Κωνσταντίνο Χαλκιά «α) Να υποδείξει προς τα αρμόδια υπουργεία τις ενδεικνυόμενες ενέργειες για την αποκατάστασης της όποιας ζημίας ή ηθικής βλάβης έχει υποστεί το ελληνικό Δημόσιο από ενέργειες της εταιρείας Novartis ΕΛΛΑΣ, β) Να προβεί σε κάθε αναγκαία νόμιμη ενέργεια εντός και εκτός Ελλάδας για τη διεκδίκηση για λογαριασμό του ελληνικού Δημοσίου κάθε απαίτησής του κατά της παραπάνω εταιρείας».

  

Ηδη, στο πλαίσιο του εξωδικαστικού συμβιβασμού, το ελληνικό τμήμα της Novartis είχε συμφωνήσει να πληρώσει 233 εκατομμύρια δολάρια πρόστιμο στις αμερικανικές αρχές, καθώς έχει συνομολογήσει αθέμιτες πρακτικές στη χώρα μας μέσω δικτύου επαγγελματιών υγείας.

Ολόκληρο το πρακτικό της σχετικής Συνεδρίασης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Πλήρους Ολομέλειας)

https://www.dikastiko.gr