Ο covid19 δεν ανέστειλε τις φυσικές καταστροφές και την κλιματική αλλαγή. Τα εφιαλτικά νούμερα από την έκθεση της IFRC


Στην τελευταία έκθεση της IFRC, (ομοσπονδία ερυθρού σταυρού-ημισέληνου) παρουσιάζονται οι εφιαλτικοί αριθμοί των αποτελεσμάτων των καταστροφών σε όλο τον κόσμο, οι περισσότερες των  οποίων συνδέονται με την έξαρση της κλιματικής αλλαγής.

 Τα τελευταία δέκα χρόνια, το 83% όλων των καταστροφών που προκλήθηκαν από φυσικούς κινδύνους προκλήθηκαν από ακραία καιρικά και κλιματικά γεγονότα, όπως πλημμύρες, καταιγίδες και καύσωνα. 

Ο αριθμός των καταστροφών που σχετίζονται με το κλίμα και τον καιρό έχει αυξηθεί από τη δεκαετία του 1960 και έχει αυξηθεί σχεδόν 35% από τη δεκαετία του 1990. 

Το ποσοστό όλων των καταστροφών που οφείλονται σε κλιματικά και ακραία καιρικά φαινόμενα έχει επίσης αυξηθεί σημαντικά κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, από το 76% κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 2000, στο 83% το 2010. 

Αυτές οι ακραίες καταστροφές που σχετίζονται με τον καιρό και το κλίμα έχουν σκοτώσει περισσότερους από 410.000 ανθρώπους τα τελευταία δέκα χρόνια, η συντριπτική πλειοψηφία σε χώρες  με χαμηλό και μεσαίο εισόδημα. 

Περαιτέρω 1,7 δισεκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο έχουν πληγεί από καταστροφές που σχετίζονται με το κλίμα και τον καιρό κατά την τελευταία δεκαετία.

Η αλλαγή του κλίματος δεν τέθηκε υπό τον  έλεγχο του COVID-19. 

Πολλοί άνθρωποι πλήττονται άμεσα από τις πανδημίες και τις κλιματικές καταστροφές ταυτόχρονα, και ειδικά οι φτωχότεροι  στον κόσμο πλήττονται πρώτα και πιο σκληρά. 

Πάνω από 100 καταστροφές σημειώθηκαν, από το Μάρτιο  2020 (όταν ανακοινώθηκε η πανδημία)  μέχρι και τον Σεπτέμβριο και  επηρεάστηκαν περισσότερα από 50 εκατομμύρια άνθρωποι.Μόνο από 10 διαφορετικές καταστροφές έπληξαν πάνω από 250.000 ανθρώπους. Το 99% των ανθρώπων επηρεάστηκαν από ακραίες καταστροφές που σχετίζονται με το κλίμα και τον καιρό.


Σημαντικά είναι και τα οικονομικά στοιχεία της έκθεσης για τα τα οικονομικά των καταστροφών, αλλά και της διεθνούς χρηματοδότησης. Σύμφωνα με αυτά  φαίνεται  ότι καμία από τις 20 χώρες που είναι πιο ευάλωτες στην αλλαγή του κλίματος (σύμφωνα με το ND-GAIN) και στις καταστροφές που σχετίζονται με το κλίμα και τον καιρό (σύμφωνα με την INFORM)  δεν ήταν μεταξύ των 20 υψηλότερων ανά άτομο χρηματοδότηση προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή. 

Η Σομαλία, η πιο ευάλωτη, κατατάσσεται μόνο 71η για ανά άτομο χρηματοδότηση εκταμιεύσεων. Καμία από τις χώρες με τις πέντε υψηλότερες εκταμιεύσεις δεν είχε υψηλή ή πολύ υψηλή βαθμολογία ευπάθειας. 

Στο άλλο άκρο του φάσματος, 38 χώρες με υψηλή ευπάθεια (από τις 60) και 5 χώρες με υψηλή ευπάθεια (από τις 8) έλαβαν λιγότερα από 1 $ ανά άτομο στη χρηματοδότηση της προσαρμογής του κλίματος, ενώ δύο (Δημοκρατία της Κεντρικής Αφρικής και ΛΔΚ) δεν έλαβαν  καθόλου χρηματοδότηση.
Η έκθεση καταλήγει σε συμπεράσματα προτάσεις που συνοπτικά σημειώνει:

Οι πολιτικές για την διαχείριση του κινδύνου για τις  καταστροφές πρέπει  με έξυπνο τρόπο να   διασφαλίζουν  περιεκτικά και συνεκτικά κανονιστικά πλαίσια, να  βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα των εθνικών πλαισίων διακυβέρνησης  ενόψει των αυξανόμενων κινδύνων καταστροφών και της επιδείνωσης των κλιματικών τάσεων. 

Αυτό πρέπει να συμβεί μέσω συνεκτικών διαδικασιών μεταρρύθμισης του νόμου και της πολιτικής που αυξάνουν την ανθεκτικότητα στους κινδύνους για το κλίμα και τις καταστροφές με πιο συστηματικό τρόπο. 

Με αυτόν τον τρόπο, τα έθνη μπορούν να βελτιστοποιήσουν τους διαθέσιμους πόρους τους και να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα των μέτρων διαχείρισης κινδύνου. 

Οι πιο ολοκληρωμένοι εγχώριοι νόμοι και πολιτικές που αντιμετωπίζουν το κλίμα και τον κίνδυνο καταστροφών είναι ένας βασικός τρόπος για να τεθούν σε εφαρμογή οριζόντιες διεθνείς δεσμεύσεις βάσει των SDGs, της Συμφωνίας των Παρισίων και του πλαισίου Sendai. 

Η Παγκόσμια Έκθεση Καταστροφών 2020 επιμένει ότι πρέπει να ληφθούν επείγοντα μέτρα σε κοινοτικό επίπεδο, όπου χρειάζεται περισσότερο και καλεί όλους τους παράγοντες να είναι έξυπνοι για το κλίμα, να πάρουν τις σωστές προτεραιότητες και να ενσωματώσουν και να εντοπίσουν προσεγγίσεις διαχείρισης κινδύνων για το κλίμα και τις καταστροφές

 

Των Γ.Σταμούλη- Ν.Διαμαντή

https://stamoylis.blogspot.com