Χρεοκόπησε το ΜΤΣ και καταβάλει κολοβωμένο το ΒΟΕΑ;


Στο bloko.gr λάβαμε και δημοσιεύουμε επιστολή αστυνομικού, με εύλογες απορίες (sic) αναφορικά με τη λειτουργική αξιοπιστία του ΜΤΣ αναφορικά με την καταβολή του ΒΟΕΑ στους μετόχους.

Αν και πέρασε περίπου ένα έτος από το σχετικό έγγραφο της Π.Ο.ΑΞΙ.Α., που επισήμανε το πρόβλημα και δόθηκαν δεσμεύσεις για την επίλυσή του.
Αν και πέρασαν (3) και πλέον έτη από την εφαρμογή του ειδικού μισθολογίου, ακόμη καμία νομοθετική πρωτοβουλία δεν αναλήφθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΜΤΣ, αλλά και του ΥΠΕΘΑ, με αποτέλεσμα χιλιάδες μέτοχοι να μην λαμβάνουν ολόκληρο το ΒΟΕΑ αλλά κουτσουρεμένο.
Αναρωτιόμαστε τι γίνεται μήπως χρεοκόπησε το ΜΤΣ και δεν μας το λένε ή πρόκειται για ανικανότητα των υπευθύνων!!


Παρατίθεται το έγγραφο της ΠΟΑΞΙΑ