Βασίλης ΒΡΑΝΤΖΑΣ: Τι ισχύει για τη συνταξιοδοτική αναγνώριση της στρατιωτικής θητείας


Καθημερινά γίνομαι αποδέκτης ερωτήσεων από συναδέλφους  σχετικά με τη συνταξιοδοτική αναγνώριση της στρατιωτικής θητείας, εάν αυτή είναι υποχρεωτική και κατά πόσο συμφέρει τους ασφαλισμένους οικονομικά η αναγνώρισή της. Προς ενημέρωση όλων των συναδέλφων που ενδιαφέρονται για το θέμα επισημαίνω ότι η συνταξιοδοτική αναγνώριση της στρατιωτικής θητείας δεν είναι υποχρεωτική και σε καμία περίπτωση δε συμφέρει οικονομικά η αναγνώρισή της εφόσον κάποιος έχει 40 έτη πραγματικής υπηρεσίας (35+5 τα μάχιμα). Κι αυτό γιατί σύμφωνα με τον ισχύοντα ασφαλιστικό Νόμο 4670/2020 από τα 40 έτη Υπηρεσίας και εντεύθεν η αναπλήρωση της σύνταξης είναι 0,5% για κάθε έτος . Αυτό σημαίνει σε αριθμούς 5 έως 10 ευρώ (καθαρά) το μήνα αύξηση στη σύνταξη. Δηλαδή πρέπει να ζήσει κάποιος τουλάχιστον άλλα 50 χρόνια για να αποσβέσει τα χρήματα που θα είχε δώσει για την αναγνώριση της στρατιωτικής θητείας.

Τούτων δοθέντων, κατά την άποψή μου, είναι παντελώς ασύμφορη η αναγνώριση της στρατιωτικής θητείας εφόσον έχουν συμπληρωθεί 40έτη πραγματικής Υπηρεσίας στο Σώμα (35+5 μάχιμα που θεωρούνται πραγματική Υπηρεσία). 

Βασίλης   ΒΡΑΝΤΖΑΣ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΤΑ.Π.Α.Σ.Α

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΟΑΞΙΑ
                                                                                               1 σχόλια :

Unknown είπε...

Εάν δεν είναι υποχρεωτική τότε για ποιο λόγο προστίθεται στα χρόνια υπηρεσίας,για να μειωθεί το κλιμάκιο, χωρίς να έχει πληρωθεί;