Αντιδρά η Εκκλησία: Θα ανοίξουν κανονικά οι ναοί τα Θεοφάνεια, λέει η Ιερά Σύνοδος


Η Ιερά Σύνοδος αποφάσισε να παραμείνουν ανοιχτοί ναοί ανήμερα των Θεοφανείων, μια κίνηση που ερμηνεύεται ως αντάρτικο απέναντι στις αποφάσεις της κυβέρνησης. Με ανακοίνωσή της δίνει εντολή στους Ιερούς Ναούς να παραμείνουν ανοικτοί για την συμμετοχή των πιστών στη Θεία Λειτουργία και τον Α­γι­α­σμό των υ­δά­των εν­τός των εκκλησιών. 

Η απόφαση ελήφθη κατά την πρωινή σύσκεψη της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου που συνεδρίαζε μέσω τηλεδιάσκεψης υπό την προεδρία του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου.

Η σύγκληση της Ιεράς Συνόδου αποφασίστηκε αμέσως μετά τις ανακοινώσεις για αυστηροποίηση των μέτρων για την πρόληψη της διασποράς του κορωνοϊού, στα οποία εντάσσεται η λειτουργία των Ιερών Ναών κατά την ημέρα των Θεοφανείων.

 

Σημειώνεται ότι η κυβέρνηση ανάμεσα στα μέτρα που ανακοίνωσε ήταν και το ότι οι εκκλησίες θα παραμείνουν κλειστές για τους πιστούς και πως την ημέρα των Θεοφανείων δεν θα γίνει αγιασμός των υδάτων σε εξωτερικούς χώρους.

Η ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου:

1. Δεν συναινεί στα νέα Κυβερνητικά μέτρα ως προς τη λειτουργία των Ιερών Ναών, εμ­μέ­νει σε όσα συμ­φω­νή­θη­καν αρ­χι­κώς με την Πο­λι­τεία και εντέλλεται οι Ιεροί Ναοί να παραμείνουν ανοικτοί για την συμμετοχή των πιστών στη Θεία Λειτουργία και τον Α­γι­α­σμό των υ­δά­των εν­τός των Ι­ε­ρών Ναών της Ε­ορ­τής των Θε­ο­φα­νείων ό­πως άλ­λω­στε είχε συμ­φω­νη­θεί και α­πο­τυ­πω­θεί στην Κ.Υ.Α. υπ’ α­ριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 80588/15.12.2020 (ΦΕΚ Β΄ 5509). Ζη­τεί από την Πο­λι­τεία να γί­νει α­πο­λύ­τως σε­βα­στή η α­νω­τέρω Κ.Υ.Α. χω­ρίς πε­ραι­τέρω προ­βλή­ματα, λαμ­βα­νο­μέ­νου υπ’ ό­ψιν του γε­γο­νό­τος ότι κατά την εορτή των Χρι­στου­γέν­νων και της Πρω­το­χρο­νιάς και τις λοι­πές η­μέ­ρες του Α­γίου Δω­δε­κα­ή­με­ρου στους χι­λι­ά­δες Ε­νο­ρι­α­κούς Ι­ε­ρούς Να­ούς της Εκ­κλη­σίας της Ελ­λά­δος με μέ­ρι­μνα των κατά τό­πους Σε­βα­σμι­ω­τά­των Μη­τρο­πο­λι­τών και των ευ­λα­βών κλη­ρι­κών τη­ρή­θη­καν όλα τα προ­βλε­φθέντα υ­γει­ο­νο­μικά μέ­τρα για τον πε­ρι­ο­ρι­σμό της δι­α­σπο­ράς του κο­ρο­νο­ϊού.

2. Α­πο­στέλ­λει ε­πι­στολή δι­α­μαρ­τυ­ρίας προς την Ελ­λη­νική Κυ­βέρ­νηση θε­ω­ρών­τας τον δι­ά­λογο ως το μο­να­δικό μέσο επιλύσεως των ζη­τη­μά­των που α­φο­ρούν τις σχέ­σεις της Πο­λι­τείας με τις θρη­σκευ­τι­κές κοι­νό­τη­τες που υ­φί­σταν­ται στο Ελ­λη­νικό Κρά­τος.

3. Κά­νει έκ­κληση τόσο προς την η­γε­σία της Ευ­ρω­πα­ϊ­κής Ενώ­σεως όσο και προς την Ελ­λη­νική Κυ­βέρ­νηση να προ­βούν στις α­πα­ραί­τη­τες ε­νέρ­γειες ού­τως ώ­στε να ε­ξα­σφα­λι­στεί άμεσα ο ι­κα­νός α­ρι­θμός εγ­κε­κρι­μέ­νων εμ­βο­λίων για τους πο­λί­τες. Κα­νείς δεν έ­χει το δι­καί­ωμα να υ­πη­ρε­τεί αλ­λό­τρι­ους σκο­πούς α­πέ­ναντι σε ένα τόσο ση­μαν­τικό θέμα ό­πως η υ­πέρ­βαση της παν­δη­μίας, δι­ότι το δι­καί­ωμα στην υ­γεία α­νή­κει σε ό­λους.

4. Ανανεώνει προ­γε­νέ­στερη Α­πό­φαση Αυ­τής ώ­στε κατά την πα­ρούσα χρο­νική πε­ρί­οδο την θέση της Ι­ε­ράς Συ­νό­δου προς τα Μ.Μ.Ε., να εκ­φρά­ζει μόνο ο εκ­πρό­σω­πος Τύ­που Αυ­τής, Σε­βα­σμι­ώ­τα­τος Μη­τρο­πο­λί­της Ι­λίου, Α­χαρ­νών και Πε­τρου­πό­λεως κ. Α­θη­να­γό­ρας.

 

https://www.cnn.gr
3 σχόλια :

Ανώνυμος είπε...

Θα πρεπει καποια στιγμη ολοι τους να καταλαβουν οτι για εχουν πιστους στις εκκλησιες θα πρεπει να προστατευτει το σωμα για να μπορει να κατοικει η ψυχη που εχει αναγκη την πιστη, αν αρρωστησει το σωμα τοτε η ψυχη δεν μπορει να ερθει μονη για εκκλησιασμο, το προβλημα δεν ειναι η πιστη, η εκκλησια, η θρησκεια, το προβλημα ειναι η ασθενεια που χτυπα το σωμα και μεταδιδεται απο ανθρωπινο σωμα σε ανθρωπινο σωμα, καταλαβετε ολοι οτι ζουμε πρωτοφανης καταστασεις που οσοι επιζησουν θα διηγουνται και θα κανουν και το λογαριασμο για ολους μας

Ανώνυμος είπε...

Στην ορθόδοξη πίστη Σώμα & Ψυχή αποτελούν ενότητα. Η Ανάσταση θα είναι Ανάσταση ψυχής και σώματος & όχι μόνο ψυχής. Η Θεία Κοινωνία αποτελεί φάρμακο σώματος και ψυχής. Η υποβάθμισή της από την Πολιτεία σε σχέση με τα είδη των supermarket φανερωνει παντελή έλλειψη θρησκευτικής παιδείας, άγνοια της δύναμης των ακτιστων ενεργειών του Αγίου Πνεύματός, Χριστοφοβία και σκοταδισμό, καθως ο Χριστος ειναι το φως του κόσμου.

Ανώνυμος είπε...

Σε 3οροφο σουπερμαρκετ της ευρυτερης περιοχης του πειραια , βασει τετραγωνικων εισερχονται 400 ατομα !! , τα οποια εννοειται δεν μοιραζονται στους οροφους αλλα γυρνανε απο εδω και απο κει κανοντας τα ψωνια τους , χωρια τους επιπλεον δεκαδες υπαλληλους που εργαζονται στην εν λογω εποχειρηση . Το ιδιο συμβαινει σε ολα τα σουπερμαρκετ και στα λεωφορεια και λοιπα μμμ που αφησαν κενες θεσεις αλλα οι ορθιοι ειναι σαν τις σαρδελες παστωμενοι . Κατα τ αλλα η εκκλησια μας ενοχλει και οι μικρες και λοιπες επιχειρησεις λιανικου εμποριου , για να μην ξεχασω την συγκεντρωση εξω απο το εφετειο για τη δικη της χρυσης αυγης που ολα τα μεσα ενημερωσης κανανε μουγκα και δεν ειπαν τιποτα , την λεξη συνωστισμος και συνωστιζονται ομως αλλου ξερουν να την πετανε τα παπαγαλακια .
Ποσο πιο υποκρισια και παραλογισμος - παρανοια πια;