Δεξιότητες Έρευνας (Research Skills) στο Social Dynamo του Ιδρύματος Μποδοσάκη (21-1-2021)


Την Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2021 στο Social Dynamo του Ιδρύματος Μποδοσακη θα πραγματοποιηθεί 4ώρο σεμινάριο (14:00-18.00), στο οποίο είμαι Εισηγήτρια, με θέμα τις Δεξιότητες Έρευνας (Research Skills), απαραίτητες για οργανισμούς προκειμένου να υλοποιήσουν μία ερευνητική πρόταση και σε συνέχεια αυτής να διεξάγουν με επιτυχία αντίστοιχες εκστρατείες (ενημέρωσης, συνηγορίας, εξεύρεσης πόρων κ.ά.). Θα γίνει ειδική ενημέρωση και ανάλυση των Μεθόδων Έρευνας (Research Methods) και των Ερευνητικών Εργαλείων (Research Tools) για την εκπόνηση ενός ερευνητικού έργου από ΜΚΟ.

Με βάση μία συγκεκριμένη μελέτη περίπτωσης (case study) ερευνητικού έργου, θα καταρτιστεί το πλάνο έρευνας στο πλαίσιο του οποίου θα αναλυθούν τα κύρια στάδια διεξαγωγής μίας έρευνας, όπως είναι η επιλογή της κατάλληλης ερευνητικής μεθόδου και των αναγκαίων ερευνητικών εργαλείων. Επιπλέον, θα εξεταστούν τα ειδικά χαρακτηριστικά της έρευνας στο πλαίσιο συμμαχιών/δικτύων, αλλά και τα συστατικά μίας επιτυχημένης καμπάνιας/εκστρατείας ενημέρωσης βάσει αυτής.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε ηγετικά στελέχη οργανώσεων, σε Υπεύθυνους Επικοινωνίας και Εκστρατειών, αλλά και σε εθελοντές που επιθυμούν να συνεισφέρουν με τη γνώση και την εμπειρία τους στην εκπόνηση μίας ερευνητικής πρότασης και στην οργάνωση της συνεπακόλουθης εκστρατείας.

Στόχος του σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες να αποκτήσουν στέρεα γνώση σχετικά με τις ερευνητικές μεθόδους και τα ερευνητικά εργαλεία, και να κατανοήσουν σε βάθος τον τρόπο αξιοποίησής τους, ώστε να μπορέσουν να υλοποιήσουν τη δική τους ερευνητική πρόταση και να μεταδώσουν το μήνυμά τους, εξασφαλίζοντας προβολή, αξιοπιστία, χρηματοδοτήσεις κ.ά.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δομή του σεμιναρίου και η δήλωση συμμετοχής στο παρακάτω link: https://www.socialdynamo.gr/event/dexiotites-erevnas/

Πρόκειται για ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα και ευχαριστώ θερμά το Social Dynamo και το Ίδρυμα Μποδοσάκη για την εξαιρετική συνεργασία μας και την τιμή να πραγματοποιήσω το συγκεκριμένο μάθημα.


aggelikikardara.wordpress.com