Γιατί αποκλείουν τους υποψηφίους με δυσλεξία από τις στρατιωτικές σχολές


Δημοσιεύουμε κείμενο, που λάβαμε στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του bloko.gr: συγνώμη που σας ενοχλω. είστε οι μόνοι που μπορειτε να αναδείξετε το ρατσιστικο νόμο του πδ2014..όπου αποκλειει τα παιδιά με δυσλεξία δυσγραφια από τις στρατιωτικές σχολές .κάνενας πολιτικός δεν ασχολείται .παρόλο που έγιναν διάφορα έγγραφα ..από  σύλλογο δυσλεξίας. είναι άδικο μετά από χρόνια να αποκλείουν αυτά τα παιδιά η  προσφυγή στην Ευρώπη είναι οικονομικά ασύμφορη ..παράκληση βοηθήσετε .διότι λήγει η υποβολή αιτήσεων  πανελλήνιων να δηλώσει μαθητης για προφορικά ή γραπτά. είστε η ελπίδα εσείς των μαθητών αυτών .


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
Μετά από συνάντηση με τον δικηγόρο μας και προσεκτική μελέτη των σχετικών εγγράφων, σας ενημερώνουμε σχετικά:
-      Το προεδρικό διάταγμα ΠΔ11/2014 είναι σαφέστατο και έμμεσα αποκλείει άτομα ειδικές μαθησιακές δυσκολίες από την παιδική ηλικία, όπως δυσλεξία, δυσαριθμησία, δυσγραφία κ.λ.π αφού τα χαρακτηρίζει Ι3-Ι4-Ι5. Οι σπουδαστές πρέπει να έχουν χαρακτηριστεί Ι1.
-      Ακόμη αναφέρει (άρθρο 6, 1β) ότι εφόσον έχουν κάποιο από τα αυτά που περιγράφονται στον πίνακα νοσημάτων και τα οποία δεν είναι ιάσιμα και αυτό φανεί, αποκαλυφθεί με οποιοδήποτε τρόπο τότε κρίνονται ακατάλληλοι και αποπέμπονται από την σχολή.
-      Αυτό που αναφέρθηκε από το Υπουργείο Εθνικής άμυνας και έχει ειπωθεί προφορικά σε γονείς που τηλεφώνησαν, είναι το ότι οι υποψήφιοι με δυσλεξία, θα περάσουν από υγιειονομική επιτροπή, η οποία θα αξιολογεί την ικανότητά τους να ανταποκριθούν ή όχι. Το αμφισβητούμενο από την πλευρά μας, σε αυτή την περίπτωση είναι το κατά πόσο υπάρχουν τα διαγνωστικά εργαλεία και οι ανάλογες ειδικότητες για να αξιολογήσουν ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (μη εμφανής δυσκολία, χωρίς σταθμισμένα διαθέσιμα εργαλεία).
-      Οποιαδήποτε κίνηση γίνει θα πρέπει να γίνει ατομικά, από τους έχοντες έννομο συμφέρον, δηλαδή δεν μπορεί να γίνει από τον σύλλογο, αλλά θα πρέπει να γίνει από γονείς μαθητών που ενδιαφέρονται για τις στρατιωτικές σχολές. Η οικονομική επιβάρυνση θα βαρύνει το κάθε ενδιαφερόμενο.
-      Αυτό που έχει προταθεί είναι η γίνει αίτημα ακύρωσης του ΠΔ, με παράλληλο αίτημα αναβολής της ισχύος του. Αυτό γίνεται σε διοικητικό εφετείο της περιοχής που κατοικεί ο κάθε ενδιαφερόμενος.
o   Με το αίτημα αναβολής ισχύος, εάν η έκβαση είναι θετική, μπορεί ένας υποψήφιος να περάσει στις στρατιωτικές σχολές και να αρχίσει να παρακολουθεί.
o   Όταν όμως θα εξεταστεί το αίτημα ακύρωσης, εάν είναι θετικό και προχωρήσει το υπουργείο σε επαναδιατύπωση, θα πρέπει να αποσύρει και το κομμάτι που αναφέρεται στο ότι αποπέμπονται εάν φανεί ότι έχουν δυσλεξία, γιατί αλλιώς μπορεί να αποπεμφθούν.
-      Γενικότερα, όλες αυτές είναι κινήσεις χρονοβόρες, σημαίνει ότι μπορεί να χαθεί χρόνος φοίτησης μέχρι να δικαιωθούν. Είναι επιβαρυντικές για τον υποψήφιο, γιατί αφήνει εκκρεμότητες και μπορεί να χάσει δυνατότητα να μπει σε κάποια άλλη σχολή της προτίμησής του.
-      Πιστεύουμε ότι όλα αυτά πρέπει να τα λάβετε υπόψη σας, είμαστε στην διάθεσή σας σε παροχή υποστήριξης και συμβουλών. Περιμένουμε τις όποιες ενέργειες του συνηγόρου του πολίτη (οι οποίες μπορεί να καθυστερήσουν). Εμείς δεν θα πάψουμε να πιέζουμε για πολιτική διευθέτηση του θέματος και τροποποίηση του ΠΔ11. Σε όσους θέλουν το τηλ. του δικηγόρου, μπορούν να το ζητήσουν με email στο dyslexiagoneis@gmail.com