Επίδοματα απόκτησης τέκνων μοίρασε η Ένωση Πέλλας


Ανακοίνωση τής Ένωσης Πέλλας:  Την 16-12-2020 το μέλος του Δ.Σ. της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Πέλλας ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Βασίλειος, τηρώντας τις δεσμεύσεις και τις αποφάσεις του Δ.Σ.,  παρέδωσε σε τέσσερις Αστυνομικούς – μέλη της χρηματικά βοηθήματα συνολικού ύψους 1200 ευρώ. Τα βοηθήματα αυτά αφορούν σε τέσσερις γεννήσεις παιδιών κατά το μήνα Δεκέμβριο (300 ευρώ κάθε μέλος).

-Κατά την  παράδοση των επιδομάτων τηρήθηκαν όλα τα μέτρα που προβλέπονται για την αποφυγή διασποράς του covid-19

 

-Στηρίζουμε και θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τα μέλη μας και της οικογένειές τους.

                           ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

               -Ο -                                                              -Ο-            

          ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                          ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

                         

 

ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ Κωνσταντίνος                   ΟΥΡΤΖΑΝΗΣ Θεόδωρος