ΑΝΑΣΑ: Στο ΦΕΚ η ελεύθερη μετακίνηση των συναδέλφων μας με τα Μ.Μ.Μ


Παρουσιάζουμε ανακοίνωση τού συνδυασμού ΑΝΑΣΑ: Σε συνέχεια προηγούμενης ανακοίνωσης  της Π.Ο.ΑΣ.Υ ,σχετικά με τις ενεργειές της ,για την ελεύθερη μετακίνηση των συναδέλφων μας ,παραθέτουμε το σχετικό Φ.Ε.Κ πρός ενημέρωσης