ΑΚΙΔΑ: Lockdown και το βάρος θα σηκώσει πάλι η Αστυνομία


Δημοσιεύουμε ανακοίνωση της ΑΚΙΔΑ: Η χώρα μας δυστυχώς βρίσκεται για δεύτερη φορά σε απαγόρευση κυκλοφορίας – lockdown και η Ελληνική Αστυνομία καλείται και πάλι να παίξει τον πιο βασικό ρόλο στην εφαρμογή των μέτρων. Στην παρούσα κατάσταση, με τις άδειες να έχουν ανασταλεί, ο αστυνομικός παραμένει και πάλι στην πρώτη γραμμή εκτεθειμένος σε κίνδυνο, εργαζόμενος υπό αντίξοες συνθήκες και με αυξημένες υπηρεσιακές υποχρεώσεις, που απορρέουν από την αρμοδιότητα ελέγχου εφαρμογής των μέτρων.  

      Ο αριθμός κρουσμάτων μεγαλώνει στις αστυνομικές Υπηρεσίες, οι οποίες πλέον δυσκολεύονται να ανταπεξέλθουν στο έργο τους, λόγω έλλειψης προσωπικού, πρόβλημα που προϋπήρχε μεν, αλλά επιτείνεται ένεκα αποχής από τα καθήκοντα επιβεβαιωμένων κρουσμάτων και στενών επαφών τους. Έμπροσθεν αυτής της καταστάσεως, δυστυχώς πολλές Υπηρεσίες, προκειμένου να επιτελέσουν το έργο τους, αποκλίνουν από τα προβλεπόμενα μέτρα τήρησης, για την αντιμετώπιση της πανδημίας, όπου βέβαια αυτό είναι εφικτό-επιτρεπτό.

     Το θέμα είναι ότι αυτές οι κατ’ εξαίρεση αποκλίσεις εφαρμογής των μέτρων έχουν πλέον γίνει κανόνας, λόγω υπηρεσιακών αναγκών. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε τη μη κατανομή προσωπικού σε βάρδιες 50% πρωί – απόγευμα, τη μη εφαρμογή κυλιόμενου ωραρίου προσέλευσης - αποχώρησης και την απουσία τηλεργασίας. Αρκεί και μόνο να δει κανείς τα Βιβλία Υπηρεσίας προκειμένου διαπιστώσει του λόγου το αληθές.     

     Οικονομικά έως σήμερα οι προσπάθειες του αστυνομικού προσωπικού δεν επιβραβεύτηκαν κι έχουμε μείνει μόνο στις ευχαριστίες. Τι και αν υπήρχαν οι διαβεβαιώσεις για καταβολή επιδόματος, το θέμα επί του παρόντος έχει παραπεμφθεί στις ελληνικές καλένδες.

     Πρόβλημα υπάρχει και με τα χορηγούμενα μέσα προστασίας (μάσκες, γάντια, αντισηπτικά), τα οποία σαφώς και δεν καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες, ώστε να μπορεί ο αστυνομικός να ανταπεξέλθει στις δύσκολες συνθήκες, που έχουν διαμορφωθεί εξαιτίας της πανδημίας.

     Για τους ανωτέρω βάσιμους και δίκαιους και λόγους:

 

Ζητάμε - προτείνουμε:

 

-  Να επιβραβευθεί το έργο των αστυνομικών με καταβολή εκτάκτου επιδόματος, όπως μας υποσχέθηκαν κι ως συνέβη σε άλλες εργασιακές ομάδες, που μετείχαν στα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

-  Να χαρακτηριστεί το επάγγελμά μας επικίνδυνο και ανθυγιεινό. Η αρμοδιότητα ελέγχου της εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση του κορονοϊού, που έχει η Αστυνομία αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα κινδύνου, που διατρέχει ο αστυνομικός κατά την εκτέλεση του καθήκοντος. Ποτέ χρονικά δεν υπήρξε καλύτερη ευκαιρία για να ξεκινήσει μία ουσιαστική συζήτηση για το επικίνδυνο.

- Να μην υπάρχει πίεση μέσω διαταγών, που αξιώνουν λειτουργία Υπηρεσίες όπως σε εποχές προ κορονοϊού. Γεγονός ανέφικτο από άποψη συνθηκών και αποδόσεως. Οι διατιθέμενες δυνάμεις είναι περιορισμένες και το εργασιακό περιβάλλον επισφαλές.

- Οι μονάδες υγείας να διενεργούν υποχρεωτικά μοριακό διαγνωστικό έλεγχο COVID-19 σε όλους τους αστυνομικούς, που έχουν τεθεί σε αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού -  προληπτική αποχή από τα καθήκοντά τους, λόγω στενής επαφής τους με επιβεβαιωμένο κρούσμα.

- Αυστηρή και υποχρεωτική εφαρμογή των μέτρων στις Αστυνομικές Υπηρεσίες, χωρίς εξαιρέσεις και αστερίσκους (βάρδιες 50% πρωί – απόγευμα, χρήση μάσκας, αποστάσεις, τηλεργασία, κυλιόμενο ωράριο προσέλευσης - αποχώρησης). Μην κάνετε υποχωρήσεις και μην θέτετε εξαιρέσεις, για το αστυνομικό προσωπικό, διότι οι αποκλίσεις από τα ισχύοντα μέτρα θα είναι τεράστιες κι όλες θα αποδίδονται σε υπηρεσιακές ανάγκες.
    Οι αστυνομικοί δεν είναι αναλώσιμοι κι έχουν το ίδιο με όλους τους υπόλοιπους εργαζομένους δικαίωμα στην υγεία. 

 

Η Γραμματεία της Α.ΚΙ.Δ.Α.