''Γνωρίζουν οι πολίτες ότι επί lockdown παραγράφηκαν υποθέσεις γιατί δεν υπήρχε καμία πρόβλεψη;''


Από το facebook του δικηγόρου Γιάννη Απατσίδη

Για την ένωση εισαγγελέων επείγουσες δίκες πλημμελημάτων είναι μόνο όσες σήμερα έχουν κλείσει 7.5 χρόνια από τον χρόνο τέλεσης; ακόμη και στον πρώτο βαθμό; γνωρίζουν οι πολίτες ότι επί lockdown παραγράφηκαν υποθέσεις ιατρικών αμελειών παραβάσεων καθήκοντος κλπ γιατί δεν υπήρχε καμία πρόβλεψη; καμία αισχύνη;