Χρήστος Κόκκαλης, Πλέον οι νεοεξελθέντες Υπαστυνόμοι Β’ και Αστυφύλακες μπορούν να μετακινηθούν και σε ΤΑ


Δημοσιεύουμε κείμενο τού Χρήστου Κόκκαλη: Με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 6 του Π.Δ. 93/2020 (ΦΕΚ. Α’ 219) επήλθαν τροποποιήσεις στο Κώδικα Μεταθέσεων (Π.Δ. 100/2003). Πιο συγκεκριμένα αίρονται οι χρονικοί και λοιποί περιορισμοί τόσο για την τοποθέτηση των νεοξερχόμενων Υπαστυνόμων Β΄,  όσο και για τις εν γένει μετακινήσεις των Υπαστυνόμων Β΄ και Αστυφυλάκων, που εξήλθαν από τη Σχολή Αξιωματικών και τη Σχολή Αστυφυλάκων, κατά τα έτη 2017, 2018, 2019 και 2020.

Κατόπιν  αυτών, οι Υπαστυνόμοι Β’ και Αστυφύλακες που εξήλθαν από τις Αστυνομικές Σχολές τα ανωτέρω αναφερόμενα έτη, δύνανται να μετατεθούν, αποσπασθούν ή να μετακινηθούν προσωρινά και σε τμήματα ασφαλείας.
Τα εύσημα στην πολιτική και φυσική ηγεσία, καθόσον με τις ανωτέρω διατάξεις θα δοθεί η δυνατότητα και στα Τμήματα Ασφαλείας να «ανασάνουν» στον τομέα της στελέχωσης τους.

Χρήστος Κόκκαλης
Αστυνόμος Α΄
Μέλος του ΔΣ της Ένωσης Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Αττικής
Αντιπρόσωπος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αξιωματικών Αστυνομίας