Αυξάνονται οι θέσεις Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης Όπλων-Σωμάτων και Ειδικών Δυνάμεων στον Στρατό Ξηράς


Αυξάνεται ο αριθμός των θέσεων Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης Όπλων-Σωμάτων και Ειδικών Δυνάμεων στον Στρατό Ξηράς που προβλέπονταν στην κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας.

Οι προκηρυσσόμενες θέσεις Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης Όπλων-Σωμάτων αυξάνονται από 258 σε 406 για κάλυψη νέων θέσεων. Σε αυτό το πλαίσιο, αλλάζει και ο αριθμός των θέσεων ανά Όπλο-Σώμα ως εξής:

  • Στο Τεχνικό Σώμα από 40 σε 43,
  • στο Υγειονομικό Σώμα από 40 σε 47,
  • στο Σώμα Εφοδιασμού-ΜεΤαφορών από 28 σε 37,
  • στο Σώμα Υλικού Πολέμου από 10 σε 13,
  • στο Μηχανικό από 25 σε 34,
  • στις Διαβιβάσεις από 25 σε 35
  • στην Αεροπορία Στρατού από 20 σε 21,
  • στο Πυροβολικό από 32 σε 59,
  • στα Τεθωρακισμένα από 30 σε 48 και
  • στο Πεζικό από 8 σε 69.

Τέλος, οι προκηρυσσόμενες θέσεις Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης Ειδικών Δυνάμεων αυξάνονται από 160 σε 171 για κάλυψη νέων θέσεων.

Οι τροποποιήσεις των σχετικών προκηρύξεων αναρτήθηκαν σήμερα στη Διαύγεια, στις 10:54:54 και στις 10:52:49, αντίστοιχα.


https://www.onalert.gr