Χρήστος Κόκκαλης: κ. Υπουργέ, η ισχύς της διάταξης για την παραχώρηση κατασχεμένων οχημάτων πρέπει να επεκταθεί τουλάχιστον μέχρι το τέλος του 2021


Δημοσιεύουμε κείμενο τού Χρήστου Κόκκαλη: Με την διάταξη του άρθρου 44 της από 13/04/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α'84), η οποία κυρώθηκε με τον Ν.4690/2020 (ΦΕΚ Α'90), δόθηκε, μεταξύ άλλων, η δυνατότητα διάθεσης των κατασχεμένων οχημάτων, για χρήση από τις Αστυνομικές υπηρεσίες, μετά από σχετική απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη.

Η διάταξη έχει αξιοποιηθεί από τις αστυνομικές υπηρεσίες και είχε άμεσο αποτέλεσμα στην ενίσχυση του στόλου οχημάτων της Ελληνικής Αστυνομίας με οχήματα πολύ καλύτερης λειτουργικής κατάστασης από τα ήδη υπάρχοντα.

Όμως, το πρόβλημα του στόλου των υπηρεσιακών οχημάτων είναι χρονίζον. Χρειάζονται και άλλες «ενέσεις» με λειτουργικά οχήματα πριν ειπωθεί ότι λύθηκε το πρόβλημα και η εν λόγω διάταξη ισχύει μέχρι την 31/12/2020. Η επέκταση της ισχύος της, λοιπόν, τουλάχιστον μέχρι το τέλος του 2021 κρίνεται παραπάνω από επιβεβλημένη.

Χρήστος Κόκκαλης
Αστυνόμος Α΄
Μέλος του ΔΣ της Ένωσης Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Αττικής
Αντιπρόσωπος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αξιωματικών Αστυνομίας