ΠΟΑΣΥ: Παράταση του χρόνου χορήγησης βραχείας αδείας έτους 2020


Παραθέτουμε έγγραφο τής ΠΟΑΣΥ προς τον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ: Επειδή πολλοί συνάδελφοι έχουν μεγάλο υπόλοιπο αδείας έτους 2020, εξαιτίας των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών που προέκυψαν για σοβαρούς λόγους (έκτακτα μέτρα πρόληψης και αποτροπής για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης, έκτακτα μέτρα κατά μήκος των χερσαίων συνόρων στον Έβρο για την αποτροπή εισβολής αλλοδαπών στην χώρα μας, μεταναστευτικές ροές κ.λπ.), παρακαλούμε όπως με παρέμβασή σας ληφθεί μέριμνα για παράταση του χρόνου χορήγησης της βραχείας αδείας έτους 2020.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

        O Πρόεδρος                              Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος