Κείμενο αναγνώστη για την πρόσληψη 1300 εποχικών


Παραθέυτουμε κείμενο που εστάλη στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του bloko.gr

Συμμετείχα στον διαγωνισμό του Πυροσβεστικού Σώματος για την πρόσληψη 1300 εποχικών πυροσβεστών. Στην προκήρυξη αναφέρεται ρητά ότι προσλαμβάνονται για πέντε χρόνια. Δεν μπορώ να κατανοήσω για ποιό λόγο δεν ισχύουν και οι πίνακες κατάταξης για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα δλδ εάν τα επόμενα χρόνια και μέχρι τη συμπλήρωση της 5ετιας τα οποία κενά δημιουργούνται να καλύπτονται από τους υπάρχοντες πίνακες. Σημειώνεται ότι το ίδιο είχε συμβεί στο παρελθόν σε άλλον διαγωνισμό πρόσληψης εποχικών πυροσβεστών επί μια 5ετια. Ευχαριστώ