Ο πρόεδρος τού Ομίλου Αστυνομικών Θεσσαλονίκης για τις περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες τους


Παρακολουθείστε τη συνέντευξη τού Δημήτρη Αποστόλου, Προέδρου του Ομίλου Αστυνομικών Θεσσαλονίκης, αναφορικά με την ευαισθητοποίηση των μελών για το περιβάλλον και την τράπεζα σπόρων, που δημιούργησαν: