ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ!!! Μειώσεις Συντάξεων Αποστράτων λόγω …κρίσης


Επειδή όποιος εύκολα ξεχνά, είναι καταδικασμένος να ξαναζήσει τα ίδια ακριβώς γεγονότα, απαριθμώ παρακάτω τις μειώσεις στις συντάξεις που έχουμε υποστεί οι απόστρατοι όχι λόγω της οικονομικής κρίσης αλλά λόγω των ανίδεων και άχρηστων που έχουν ως χόμπι την πολιτική με αποτέλεσμα η Ελλάδα μας να βρίσκεται στα πρόθυρα της καταστροφής και τους Έλληνες απλώς να …παρακολουθούν.

Ø             Με το ν.3847/2010, τα δώρα εορτών και αδείας μετονομάζονται σε επιδόματα και το ύψος καθορίζεται 400 ευρώ για Χριστούγεννα και 200 ευρώ για Πάσχα και καλοκαιρινή άδεια.

Ø             Με τον ίδιο νόμο τα επιδόματα σταματούν να χορηγούνται σε όσους έχουν ηλικία μικρότερη των 60 ετών και αποστρατεύτηκαν με αίτηση τους ή σε μικτές συντάξεις άνω των 2.500 ευρώ.

Ø             Με το ν.3865/2010, επιβάλλεται από 01-08-2010 η Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) για μικτή σύνταξη πάνω από 1.400 ευρώ σε ποσοστά από 3 έως 10% (για 1.399 ευρώ ΕΑΣ = 0 ευρώ μηνιαίως, για 1.401 ευρώ ΕΑΣ = 42 ευρώ μηνιαίως, για 1.701 ευρώ ΕΑΣ = 54 ευρώ κοκ).

Ø             Με τον ίδιο νόμο επί της ουσίας απαγορεύτηκε η εργασία στους αποστράτους. Βρίσκεται σε διαδικασία συζήτησης στη Βουλή σχετικό σχέδιο νόμου για μερική βελτίωση πλην όμως αφορά συγκεκριμένες κατηγορίες αποστράτων.

Ø             Με απόφαση του ΔΣ του ΜΤΣ, μειώνεται το μέρισμα για το 2011, κατά 25%. Ανάλογες μειώσεις αποφάσισαν τα ΔΣ των ΜΤΑ και ΜΤΝ.

Ø             Με απόφαση του Α/ΓΕΣ μετά από πρόταση τριμελούς επιτροπής (ΒΥ/ΓΕΣ, Γενικός Δντης ΜΤΣ και Υδντης ΔΟΙ/ΓΕΣ) το βοήθημα του ΕΚΟΕΜΣ μειώνεται σε ποσοστό 10%.

Ø             Με το ν.3986/2011, μειώνεται το αφορολόγητο από 12.000 ευρώ σε 8.000 ευρώ.

Ø             Με τον ίδιο νόμο & το ν.4002/2011, αναπροσαρμόζεται η ΕΑΣ σε ποσοστά 3 έως 14%, (για 1.399 ευρώ ΕΑΣ = 0 ευρώ μηνιαίως, για 1.401 ευρώ ΕΑΣ = 42 ευρώ μηνιαίως, για 1.701 ευρώ ΕΑΣ = 102 ευρώ μηνιαίως κοκ).

Ø             Με τους ίδιους νόμους επιβάλλεται Έκτακτη Εισφορά Αλληλεγγύης (ΕκΕΑ) σε όσους έχουν ηλικία κάτω των 60 ετών στη μικτή σύνταξη πάνω από 1.700 ευρώ 6 έως 10% (για 1.701 ευρώ ΕκΕΑ = 102 ευρώ μηνιαίως).

Ø             Με τους ίδιους νόμους επίσης, επιβλήθηκε Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης (ΕδΕΑ) για μικτά εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ 1% και πάνω από 20.000 ευρώ 2%.

Ø             Με το ν.4024/2011, μειώνεται από 01-11-2011, η μικτή σύνταξη 40% του ποσού που υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ σε όσους είναι κάτω των 55 ετών και δεν έχουν συμπληρώσει 35 χρόνια συντάξιμης υπηρεσίας (για 1.500 ευρώ μείωση 500Χ40% = 200 ευρώ μηνιαίως).

Ø             Με τον ίδιο νόμο, μειώνεται από 01-11-2011, η μικτή σύνταξη 20% του ποσού που υπερβαίνει τα 1.200 ευρώ σε όλους τους υπόλοιπους (για 1.500 ευρώ μείωση 300Χ20% = 60 ευρώ μηνιαίως).

Ø             Με το ν.4051/2012, μειώνεται από 01-01-2012, η μικτή σύνταξη 12% του ποσού που υπερβαίνει τα 1.300 ευρώ (για 1.701 ευρώ μείωση 400Χ12%=48 ευρώ μηνιαίως).

Ø             Με νέα απόφαση του ΜΤΣ, μειώνεται το μέρισμα για το 2012, κατά 25%. Ανάλογη μείωση αποφάσισαν και τα άλλα ΔΣ των ΜΤΑ και ΜΤΝ.

Ø             Με το ν.4093/2012 σε συνδυασμό παλαιάς γνωμοδότησης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, επανυπολογίζεται (μειώνεται) η σύνταξη σύμφωνα με το νέο βασικό μισθό, λόγω εξορθολογισμού του μισθολογίου των ΕΔ και των ΣΑ. (μειώσεις από 100 έως και 500 ευρώ).

Ø             Με τον ίδιο νόμο, μειώνεται δεύτερη φορά η σύνταξη, αφού προστεθεί το ήδη μειωμένο κατά 50% μέρισμα του ΜΤΣ και του ΕΚΟΕΜΣ, στο ποσό του αθροίσματος που υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ σε ποσοστά 5 έως 20%, παραβλέποντας ηθελημένα την από 31-10-2012 γνωμοδότηση της Ολομέλειας του ΕΣ, «…μία μείωση είναι επιτρεπτή, άλλως θίγεται η αρχή της ισότητας και της αναλογικότητας».

Ø             Νέα μείωση στο ΜΤΣ και στο ΕΚΟΕΜΣ λόγω του ν.4093/2012 σε ποσοστό ίσο με αυτό της μείωσης της σύνταξης με τη διαφορά ότι το ποσό αυτό θα συγκεντρώνεται και θα χρησιμοποιείται για τη βιωσιμότητα των ταμείων (έτσι λένε).

Ø             Πολύ πιθανόν να υπάρξει και νέα μείωση στο μέρισμα του ΜΤΣ αλλά και στο βοήθημα του ΕΚΟΕΜΣ αφού τα έσοδα βαίνουν συνεχώς μειούμενα. Πχ η κατάργηση των φύλλων πορείας των εν ενεργεία συναδέλφων μείωσαν τα έσοδα του ΕΚΟΕΜΣ κοντά στο 30%.

Ø             Κι όλα αυτά χωρίς να υπολογισθούν το χαράτσι στη ΔΕΗ, η αύξηση των τελών κυκλοφορίας, η αύξηση της τιμής της βενζίνης, του πετρελαίου θέρμανσης, του φυσικού αερίου η περαιτέρω μείωση του αφορολογήτου, κλπ, κλπ, κλπ…

Ø             Αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι η Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ), η Έκτακτη Εισφορά Αλληλεγγύης (ΕκΕΑ) και η Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης (ΕδΕΑ) αν και δεν φθάνουν ποτέ στα χέρια των αποστράτων, θεωρούνται εισόδημα και φορολογούνται κανονικά.

Αποτέλεσμα των παραπάνω η σύνταξη ή μάλλον το οικογενειακό εισόδημα των αποστράτων να έχει μειωθεί σε ποσοστό άνω των 55%, με αποτέλεσμα να μη μπορούν πλέον να ανταποκρίνονται στις βασικές ανελαστικές μηνιαίες δαπάνες τους (ενοίκιο ή στεγαστικό δάνειο, ενοίκιο σπιτιού παιδιού που σπουδάζει, ΔΕΗ, θέρμανση, ύδρευση, χαράτσια, εφορία, σίτιση κλπ) ενώ αν υλοποιηθεί η προγραμματισμένη νέα μείωση για το 2014 λόγω του νέου ειδικού μισθολογίου των ΕΔ και των ΣΑ το ποσοστό μείωσης των συντάξεων θα ξεπεράσει το 70% με ανεξέλεγκτα αποτελέσματα στη ζωή των αποστράτων.

Αρθρο του Απόστολου Παπαπαρίση που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Ελευθερία»

 https://www.onlarissa.gr