Αμεση εκκαθάριση με την πιλοτική δίκη


Θέματα μείζονος κοινωνικής σημασίας, όπως το τέλος για τα ακίνητα, το λεγόμενο χαράτσι, ή το τέλος επιτηδεύματος θα ήταν ακόμα σε εκκρεμότητα για το σύνολο των πολιτών αν δεν είχαν εκδικαστεί άμεσα και δεν είχαν εκκαθαριστεί δικαστικά με βάση τον θεσμό της πιλοτικής δίκης.

Εκατομμύρια πολιτών αλλά και το Δημόσιο θα σέρνονταν για χρόνια στα δικαστήρια για μείζονος σημασίας θέματα, όπως έχει συμβεί κατ’ επανάληψη στο παρελθόν, αν η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, «μια κι έξω» δεν τα είχε επιλύσει σε εφαρμογή του θεσμού της πιλοτικής δίκης που θεσμοθετήθηκε για πρώτη φορά πριν από δύο χρόνια.

Οπως προκύπτει από τα στατιστικά δεδομένα του ΣτΕ στα δύο χρόνια εφαρμογής της πιλοτικής δίκης -που πρακτικά σημαίνει άμεση επίλυση ενός σοβαρού θέματος από την Ολομέλεια του δικαστηρίου- περίπου 100 περιπτώσεις για φόρους, τέλη και άλλα θέματα που αφορούν χιλιάδες πολίτες τέθηκαν προς συζήτηση. Οι περισσότερες αιτήσεις για άμεση εκκαθάριση σοβαρών θεμάτων έχουν υποβληθεί, όπως προβλέπεται από τον νόμο, από ενδιαφερόμενους πολίτες. Από τις 100 συνολικά υποθέσεις για εκδίκαση με το σύστημα της πιλοτικής δίκης, οι 90 αφορούν αιτήματα πολιτών, ενώ μόνο σε δέκα περιπτώσεις την άμεση εκδίκαση ζήτησαν τα δικαστήρια.

Η εφαρμογή του θεσμού της πιλοτικής δίκης, όπως δηλώνει στην «Κ» ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας Κων. Μενουδάκος «ενδιαφέρει και έχει θετικά αποτελέσματα όχι μόνον για τους πολίτες που προσφεύγουν και επιλύουν τη διαφορά τους σε συντομότατο χρόνο, αλλά και για την ίδια τη δικαιοσύνη, καθώς απαλλάσσεται από όγκους παρόμοιων προσφυγών που θα ταλάνιζαν τα δικαστήρια για χρόνια».

Αλλωστε η επίλυση «μια κι έξω» σημαντικότατων θεμάτων που αφορούν πολύ κόσμο σε συνθήκες οικονομικής κρίσης είναι αναγκαία καθώς ξεκαθαρίζεται σύντομα το τοπίο εφαρμογής ενός μέτρου, όπως για παράδειγμα το χαράτσι στα ακίνητα, οι πολίτες ξέρουν τι ισχύει, δεν ξοδεύονται σε ατέρμονους δικαστικούς αγώνες και η δικαιοσύνη δεν φορτώνεται με όγκους υποθέσεων για χρόνια.

Πάντως προς το παρόν τα δικαστήρια τουλάχιστον φαίνονται επιφυλακτικά στο να στέλνουν υποθέσεις απευθείας στην Ολομέλεια του ΣτΕ για άμεση εκκαθάριση ενός θέματος. Οπως προκύπτει από τα στατιστικά δεδομένα του ανωτάτου δικαστηρίου, το 2011, πρώτη χρονιά εφαρμογής της πιλοτικής δίκης, μόνον τέσσερις υποθέσεις εστάλησαν προς εκκαθάριση στην Ολομέλεια του ΣτΕ με πρωτοβουλία πρωτοδικείων ή εφετείων. Την επόμενη χρονιά άλλες τέσσερις και το 2013 προς το παρόν μόνον δύο.

Αντίθετα, με πρωτοβουλία πολιτών το 2011 υποβλήθηκαν 37 αιτήσεις για εφαρμογή της πιλοτικής δίκης, το 2012 οι αιτήσεις έφθασαν τις 47 και τη φετινή χρονιά τις 12.

Ωστόσο, εκτός από την πιλοτική δίκη, η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας επιλαμβάνεται απευθείας η ίδια και επιλύει υποθέσεις σημαντικές, όπως για παράδειγμα τις υποθέσεις με τη συνταγματικότητα ή μη των Μνημονίων ή θέματα που σχετίζονται με τις ιδιωτικοποιήσεις και μεγάλες επενδύσεις στη χώρα, για λόγους ταχύτατης εκκαθάρισης των όποιων εκκρεμοτήτων.

 

Ιωάννα Μάνδρου

https://www.kathimerini.gr