Απαντήσεις σε ερωτήσεις αστυνομικών για δόκιμους αστυφύλακες και μετατάξεις


Σε ρόλο διαμεσολαβητή το bloko.gr ανάμεσα σε αστυνομικούς και ηγεσία, κάτι που θεωρούμε ως ιερή υποχρέωση έναντι του αναγνωστικού κοινού που αναζητά απαντήσεις σε καίρια προσωπικά, είτε γενικότερου ενδιαφέροντος ζητήματα, δημοσιοποιεί τις απαντήσεις σε δύο μηνύματα που λάβαμε.
 
Το πρώτο αφορά στον χρόνο κατάταξης των δόκιμων αστυφυλάκων. Η απάντηση από το αρχηγείο είναι, πως ακόμη δεν έχει συγκεκριμενοποιηθεί η ημερομηνία, αλλά σύμφωνα με τους υπολογισμούς, τοποθετείται μέσα στο Δεκέμβριο.
 
Το δεύτερο σχετίζεται με το δικαίωμα αμοιβαίας μετάταξης στα σώματα ασφαλείας. Η απάντηση είναι πως δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη στο κανονιστικό πλαίσιο ρύθμισης των ζητημάτων του προσωπικού.