Οι πίνακες διοριστέων υποψηφίων και ικανών στις προκαταρκτικές εξετάσεις υποψηφίων για πρόσληψη ως Συνοριακών


Μετά την ολοκλήρωση των προκαταρκτικών εξετάσεων (ΠΚΕ) στις οποίες υποβλήθηκαν οι υποψήφιοι/ες, που κλήθηκαν σε αριθμό ίσο με τον αριθμό προσλαμβανομένων, προσαυξημένο κατά ποσοστό περίπου 50%, ανακοινώνεται η δημοσίευση των πινάκων διοριστέων υποψηφίων και υποψηφίων ικανών στις προκαταρκτικές εξετάσεις για πρόσληψη ως Συνοριακών Φυλάκων Ορισμένου Χρόνου σε Περιφερειακές Ενότητες των Περιφερειών Αττικής, Πελοποννήσου και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και σε Περιφερειακές Ενότητες και Νήσους των Περιφερειών Βορείου και Νοτίου Αιγαίου.

Οι διοριστέοι/ες θα κληθούν από τις Διευθύνσεις Αστυνομίας, σε Αστυνομικό Τμήμα των οποίων υπέβαλαν τις αιτήσεις συμμετοχής, για να ενημερωθούν για την πρόσληψη και ορκωμοσία τους την Πέμπτη 29-10-2020 και τις λοιπές διαδικαστικές προϋποθέσεις.

Επισημαίνεται ότι η προκήρυξη για πρόσληψη 266 Συνοριακών Φυλάκων Ορισμένου Χρόνου στην Ελληνική Αστυνομία σε Περιφερειακές Ενότητες και Νήσους των Περιφερειών Βορείου και Νοτίου Αιγαίου εκδόθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης «Ενίσχυση της εθνικής ικανότητας ελέγχου και επιτήρησης των εξωτερικών συνόρων με πρόσληψη προσωπικού», η οποία  συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας.

Περαιτέρω, οι προσλήψεις 480 Συνοριακών Φυλάκων Ορισμένου Χρόνου στην Ελληνική Αστυνομία σε Περιφερειακές Ενότητες των Περιφερειών Αττικής, Πελοποννήσου και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, συγχρηματοδοτούνται σε ποσοστό 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης στο πλαίσιο της Δράσης «Δομές και Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.» και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους.

Δείτε τον πίνακα διοριστέων εδώ

Δείτε τον πίνακα ικανών Ανατολικής Αττικής (κατηγορία Α') εδώ

Δείτε τον πίνακα ικανών Ανατολικής Αττικής (κατηγορία Β') εδώ

Δείτε τον πίνακα ικανών Νοτίου Τομέα Αθηνών (κατηγορία Α') εδώ

Δείτε τον πίνακα ικανών Νοτίου Τομέα Αθηνών (κατηγορία Β') εδώ

Δείτε τον πίνακα ικανών Κορινθίας (κατηγορία Α') εδώ

Δείτε τον πίνακα ικανών Κορινθίας (κατηγορία Β') εδώ

Δείτε τον πίνακα ικανών Δράμας-γενική σειρά (κατηγορία Α') εδώ

Δείτε τον πίνακα ικανών Δράμας-γενική σειρά (κατηγορία Β') εδώ

Δείτε τον πίνακα ικανών Δράμας-ειδική κατηγορία (κατηγορία Α') εδώ

Δείτε τον πίνακα ικανών Δράμας-ειδική κατηγορία (κατηγορία Β') εδώ

Δείτε τον πίνακα ικανών Ξάνθης-γενική σειρά (κατηγορία Α') εδώ

Δείτε τον πίνακα ικανών Ξάνθης-γενική σειρά (κατηγορία Β') εδώ

Δείτε τον πίνακα ικανών Ξάνθης-ειδική κατηγορία (κατηγορία Α') εδώ

Δείτε τον πίνακα ικανών Ξάνθης-ειδική κατηγορία (κατηγορία Β') εδώ

Δείτε τον πίνακα ικανών Καλύμνου (κατηγορία Α') εδώ

Δείτε τον πίνακα ικανών Λέρου (κατηγορία Α') εδώ

Δείτε τον πίνακα ικανών Λέρου (κατηγορία Β') εδώ

Δείτε τον πίνακα ικανών Μεγίστης (κατηγορία Α') εδώ

Δείτε τον πίνακα ικανών Μεγίστης (κατηγορία Β') εδώ

Δείτε τον πίνακα ικανών Σύμης (κατηγορία Α') εδώ

Δείτε τον πίνακα ικανών Σύμης (κατηγορία Β') εδώ

Δείτε τον πίνακα ικανών Κω (κατηγορία Α') εδώ

Δείτε τον πίνακα ικανών Κω (κατηγορία Β') εδώ

Δείτε τον πίνακα ικανών Σάμου (κατηγορία Α') εδώ

Δείτε τον πίνακα ικανών Σάμου (κατηγορία Β') εδώ

Δείτε τον πίνακα ικανών Χίου (κατηγορία Α') εδώ

Δείτε τον πίνακα ικανών Χίου (κατηγορία Β') εδώ