Μεγάλο ποσοστό αποχωρεί από τις σχολές του Λιμενικού Σώματος - Καταγγελία αναγνώστη


Δημοσιεύουμε κείμενο αναγνώστη του bloko.gr:  Γνωρίζετε το ποσοστό των παιδιών που αποχωρούν από τις σχολές του Λιμενικού Σώματος  ( Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων  και Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων). 

Μαθαίνω ότι είναι αρκετά μεγάλο σε σχέση με ανάλογες σχολές. Μήπως εκεί  επικρατούν "ειδικές" συνθήκες και αναγκάζουν τα παιδιά, τα οποία έχουν εισαχθεί με πανελλήνιες, να εγκαταλείψουν τις σπουδές τους; 

Αξίζει τον κόπο να το ψάξετε.