ΠΟΕΠΛΣ για π.δ. μεταθέσεων: "δε σταθήκαμε στο απαιτούμενο ύψος των περιστάσεων..."


Ανακοίνωση κριτικής και αυτοκριτικής από την ΠΕΠΛΣ για το π.δ. των μεταθέσεων. Σπάνιο ομολογουμένως φαινόμενο και για το συγκεκριμένο λόγο αξίζει ιδιαίτερης προσοχής.

Ως Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. εκπροσωπώντας τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής οφείλουμε να έχουμε μια υπεύθυνη στάση τόσο στους αγώνες για την επίτευξη των διεκδικήσεών μας όσο και κατά την ενημέρωση, που παρέχουμε στους συναδέλφους μας προκειμένου να είμαστε αποτελεσματικοί και να αποφεύγεται η ανασφάλεια και η παραπληροφόρηση.

Από την ψήφιση του ν.4504/17 η Ομοσπονδία μας εκκίνησε έναν αγώνα για την αλλαγή δυσμενών διατάξεων σχετικά με το σύστημα μεταθέσεων στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και με την ψήφιση του ν.4676/20 ευδοκίμησε μια συλλογική προσπάθεια με σημαντικές τροποποιήσεις προς όφελος των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Αναφορικά με το προωθούμενο σχέδιο του νέου πδ μεταθέσεων-αποσπάσεων-διαθέσεων στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. θα πρέπει να γίνει σαφές ότι ουσιαστικά εξειδικεύονται σε αυτό όλες οι παράμετροι του νομοθετικού πλαισίου έτσι όπως αυτό ισχύει.

Η αυτοκριτική είναι πάντα απαραίτητη εάν θέλεις να κοιτάς στα μάτια τους συναδέλφους. Δυστυχώς κατά το τελικό στάδιο επεξεργασίας του δε σταθήκαμε στο απαιτούμενο ύψος των περιστάσεων.

Το εν λόγω πδ από 25/9/2020 έχει προωθηθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας και από τις 30/9/2020 έχει διαβιβασθεί στις αρμόδιες Διευθύνσεις του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για να εκκινήσουν άμεσα τις σχετικές προπαρασκευαστικές ενέργειες προκειμένου το νέο πδ να εφαρμοστεί κατά τα προβλεπόμενα στο ν.4676/20 από 10/1/2021.

Άμεσα το προεδρείο που προέκυψε στις 06-10-2020 ήρθε σε επικοινωνία με τον Υπουργό Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής κ. Γιάννη Πλακιωτάκη και λάβαμε τη δέσμευση ότι οποιαδήποτε προβλήματα κατά την  εφαρμογή του νέου πδ θα αντιμετωπισθούν ακόμα και αν αυτά απαιτούν νομοθετική ρύθμιση.

Επειδή πολλοί συνάδελφοι επικοινωνούν με τις Ενώσεις Προσωπικού διατυπώνοντας τις ανησυχίες τους μετά από διάφορες αναφορές στο διαδίκτυο διευκρινίζουμε ότι στο νέο σύστημα μεταθέσεων:

  1. Οι υπηρετούντες στα πλωτά  μέσα (ΠΑΘ) έχουν τοποθετηθεί στη δεύτερη κατηγορία και λαμβάνουν (αναδρομικά) περισσότερα μόρια. Συνεπώς, πέραν της μη ύπαρξης εξουσιοδότησης για όριο ηλικίας, είναι παρελκυστική η αναφορά καθώς ο υπηρετών στα πλωτά μπορεί ανά πάσα στιγμή και ανεξαρτήτου ηλικίας δύναται να πετύχει την επιλογή του σε Λιμενική Αρχή διότι στο νέο σύστημα πριμοδοτείται με περισσότερα μόρια.
  2. Οι πολύτεκνοι, οι τρίτεκνοι, οι γονείς τέκνου με ανίατο ή δυσίατο ή με αναπηρία, οι πάσχοντες από αυτά, οι χήροι, οι γονείς μονογονεϊκών οικογενειών προστατεύονται πλήρως καθώς μετατίθενται από τον τόπο προτίμησής τους μόνο κατόπιν αιτήσεως/αναφοράς τους.
  3. Ο υπολογισμός και η εφαρμογή των κριτηρίων τοποθετήσεων, μεταθέσεων, αποσπάσεων και διαθέσεων, που γίνεται με το πδ ανατρέχει (αναδρομικά) στο χρόνο κατάταξης κάθε στελέχους στις τάξεις του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.
  4. Η σύγκληση έκτακτου συμβουλίου μεταθέσεων αποτελεί ειδική περίπτωση και εξετάζεται από το Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Κρίσεων, το οποίο εγκρίνεται με απόφασή του Υπουργού Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής. Ακόμη και σε αυτή την ειδική περίπτωση λαμβάνονται υπόψη τα αντικειμενικά κριτήρια (μόρια).

Κάνουμε σαφές προς κάθε κατεύθυνση ότι η σημερινή Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. εγκαταλείπει το δόγμα, που προκαλεί σύγχυση στους συνάδελφους ότι οι «μεταβλητές παραδοχές κάθε χρόνο» στα συμβούλια μεταθέσεων υπερισχύουν των νόμων.

Το νέο σύστημα μεταθέσεων στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., η πρόσφατη αύξηση της Οργανικής Δύναμης κατά 1.500 θέσεις, η ετησία και σταθερή εισαγωγή νέων στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων εάν συνδυαστεί με νέες προσλήψεις αξιοποιώντας τα άρθρ. 19 και 23  του ν.4676/20 θα δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για ένα Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή πιο ισχυρό με τα στελέχη του να απολαμβάνουν επιτέλους δικαιοσύνη και ισονομία.

Τέλος, η Ομοσπονδία μας θα συνεχίσει με σοβαρότητα και υπευθυνότητα να ασκεί συνδικαλιστική δράση, επ΄ ωφελεία όλων των συναδέλφων, απορρίπτοντας κάθε πυροτέχνημα συνδικαλιστικού λαϊκισμού.