Ticker

6/recent/ticker-posts

728x90 eurobank

Ανακοίνωση για τα προβλήματα στο Π.Κ. ΑκράταςΤης Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Κεφαλληνίας-Ζακύνθου

ΘΕΜΑ:  «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΚΑΙ  ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ  ΤΟΥ  Π.Κ.  ΑΚΡΑΤΑΣ  –  ΑΜΕΣΗ  ΕΝΙΣΧΥΣΗ  ΜΕ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ».  

   Κύριε Διοικητά ,  Η  Ένωσή  μας  προκειμένου  να  διαφυλάττει  την  ασφάλεια  των  Πυροσβεστών  κατά  την διάρκεια των πυροσβεστικών επιχειρήσεων, και κατ’ επέκταση την ασφάλεια των επιχειρήσεων σε συνδυασμό με  τα  καλύτερα  δυνατά  αποτελέσματα,  εξυπηρετώντας  σε  κάθε  περίπτωση  το  κοινό συμφέρον, αναδεικνύει για ακόμη μία φορά το μεγάλο πρόβλημα έλλειψης προσωπικού στο Πυρο-σβεστικό  Κλιμάκιο  Ακράτας,  δεδομένου  ότι  έχει  πλέον  αυξημένες  επιχειρησιακές  αρμοδιότητες. Συγκεκριμένα :    Σύμφωνα με την ΚΥΑ 5131/30-3-2017 και συγκεκριμένα στο άρθρο 3 προβλέπεται  ότι  το  Π.Κ.  Ακράτας  αναδιαρθρώνεται    με  έδρα  την  οριστική  Τεχνική  Βάση  Ακράτας  και στελεχώνεται με επιπλέον προσωπικό.   Την 10η Απριλίου  2017  μεταστεγάστηκε το Π.Κ. Ακράτας στις νέες κτιριακές εγκα-ταστάσεις και ξεκίνησε την νέα λειτουργία του με περισσότερες επιχειρησιακές αρμοδιότητες. Είναι το μοναδικό Κλιμάκιο Εθνικών οδών με αρμοδιότητες πέραν της εθνικής οδού και συγκεκριμένα: Α. εθνική οδός με σήραγγες   (133.5- 176 χλμ) Β. αστικός και περιαστικός ιστός της περιοχής της Ακράτας και της Αιγείρας   Γ.  εκπομπή  δύο  (02) δασικών  περιπολικών  σε  ορεινούς  όγκους  όπως  την  Λίμνη  Τσιβλό περιοχή Natura και το Περιθώρι που είναι το  μεγαλύτερο σε έκταση δάσος στο Ν. Αχαΐας και την στελέχωση  ενός  πυροφυλακίου  στον Άγιο Νικόλαο Καλαμιά.     Όλα  αυτά  όμως    έγιναν  και  συνεχίζουν  να  γίνονται  χωρίς  την  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ  ενίσχυση με προσωπικό.  Από  την Σύμβαση  προβλέπονται τα κάτωθι :  [ Γ΄ Φάση Λειτουργίας του Έργου και έπειτα (88,5 μήνες και έπειτα)» :  [14]  άτομα  πραγματική  δύναμη,  χωρίς  να  συμπεριλαμβάνονται  τυχόν  αποσπασμένοι  ή κωλυόμενοι  της  οργανικής  δύναμης,  με  ειδικό  και  αποκλειστικό  σκοπό  την  επέμβαση  στο  Έργο Παραχώρησης. Στην ανωτέρω δύναμη, δεν προσμετράται το προσωπικό της συστεγαζόμενης ΠΥ Ακράτας.      Μέχρι και  σήμερα  το  Πυροσβεστικό  Κλιμάκιο δεν  ενισχύθηκε  με  προσωπικό αλλά αντίθετα  ένας  πυροσβέστης    έκανε  αμοιβαία  μετάθεση, και  προς  έκπληξη  όλων  ο  πυροσβέστης που αναμενόταν να έρθει στη θέση του τοποθετήθηκε στον 1ο Π.Σ. Πατρών.   Οι δύο υπάλληλοι που  εκπαιδεύτηκαν στην  Γαλλία,  ο    ένας    συνταξιοδοτήθηκε  και  ο  άλλος  μετακινήθηκε στη  Π.Υ. Καλαβρύτων.  Η  μοναδική  αλλαγή  που  πραγματοποιήθηκε  είναι  ότι  εννέα  (09)  Πυροσβέστες Πενταετούς  Υποχρέωσης    εντάχθηκαν  στο  μόνιμο  προσωπικό.  Επίσης,  τις  δύο  τελευταίες αντιπυρικές  περιόδους  το  κλιμάκιο  ενισχύθηκε  με  εποχικό  προσωπικό  που  επανδρώνει  τα  δύο δασικά περιπολικά.  

  Επιπλέον  σε  περίπτωση  συμβάντος  στον  αστικό  ιστό  όλης  της  Ακράτας  ή  της Αιγείρας  θα  πρέπει,  το  όχημα  του  Κλιμακίου  που  θα  επέμβει  στο  συμβάν,  να    αναπληρωθεί καλώντας επιφυλακή και όχημα της Π.Υ. Αιγίου, που θα σπεύσει για κάλυψη μέχρι την άφιξη της επιφυλακής.  

   Τέλος  η  δύναμη  του  Πυροσβεστικού  Κλιμακίου  ανέρχεται  σε  δεκαεπτά  (17) μόνιμους υπαλλήλους, μαζί  με  τον Προϊστάμενο, από  τους οποίους οι επτά (07)  είναι οδηγοί και δέκα (10) μάχιμοι. Δύο μόνιμοι οδηγοί βρίσκονται σε αναρρωτική άδεια και πιθανόν θα βρίσκονται για  μεγάλο  χρονικό  διάστημα  λόγω  σοβαρών  προβλημάτων  υγείας  που  αντιμετωπίζουν.  Άρα απομένουν πέντε (05) μόνιμοι οδηγοί να μοιραστούν σε  τρεις βάρδιες και να στελεχώνουν τα δύο ειδικά  οχήματα  των  σηράγγων.  Από  τους  εννέα  (09)  Π.Π.Υ.  μόνοι  τρεις  (03)  είναι  οδηγοί. Επομένως  το  σύνολο  των  οδηγών  που  απομένουν  είναι  οκτώ  (08)  για  να  στελεχώνουν τουλάχιστον τρία οχήματα σε καθημερινή βάση (δύο της ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΟΔΟΥ και ένα για το τρένο και τον αστικό ιστό).    Αποτέλεσμα  όλων  των  παραπάνω  είναι  συνεχείς  επιφυλακές,  συσσώρευση  ημερήσιων αναπαύσεων και αδειών. Ενδεικτικό είναι ότι μέχρι το μήνα Ιούνιο οι οφειλόμενες αναπαύσεις είχαν φτάσει τις  2.100 .   

 Κύριε Διοικητά,   Με  βάση  τα  ανωτέρω  στοιχεία  που  παραθέτουμε,  αποδεικνύεται  περίτρανα  ότι  το  Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Ακράτας ανταποκρίνεται επιχειρησιακά βασιζόμενο κυρίως  στο φιλότιμο, την  υπερεργασία  και  την  υπερπροσπάθεια  των  υπηρετούντων  Πυροσβεστικών  Υπαλλήλων.  Πρέπει, όμως, να γίνει απόλυτα σαφές ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να συνεχιστεί η υπάρ-χουσα κατάσταση, διότι τίθεται σε άμεσο κίνδυνο η ασφάλεια του προσωπικού που επιχειρεί αλλά και γενικότερα η ασφάλεια των πυροσβεστικών επιχειρήσεων κατά την εξέλιξη συμβάντων.  
 Συνεπώς  θα  πρέπει  άμεσα  να  παρέμβετε  προκειμένου  να  ενισχυθεί    με  μόνιμο  πυροσβεστικό προσωπικό το εν λόγω Πυροσβεστικό Κλιμάκιο, σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στην  σύμβαση,  εν’  όψει  και  της  υλοποίησης  των  τακτικών  μεταθέσεων  τρέχοντος  έτους  (τέλη Οκτωβρίου), έτσι ώστε να διασφαλιστεί σε άρτιο βαθμό, όχι μόνο η ασφάλεια του Πυροσβεστικού Προσωπικού  αλλά και η Πυροπροστασία και Πυρασφάλεια της περιοχής.  

 Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειες σας καθώς και για την έγγραφη ενημέρωσή μας.     


   ΓΙΑ ΤΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                           Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΦΕΡΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                                                                        ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣΔημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια