Ένωση Χανίων: Ειδικές περιπτώσεις προαγωγών


Δημοσιεύουμε ανακοίνωση τής Ένωσης Χανίων:   Με τα ανωτέρω (α) και (β) σχετικά προβλέπεται ως γνωστόν η προαγωγή εν ενεργεία αστυνομικών – αθλητών καθώς: «Αστυφύλακες, Αρχιφύλακες, Ανθυπαστυνόμοι και υπάλληλοι του Πυροσβεστικού Σώματος αντίστοιχων βαθμών, που κατέλαβαν ή θα καταλάβουν μία από τις θέσεις μεταξύ της πρώτης μέχρι και της ογδόης σε ατομικό και σε ομαδικό άθλημα κατά τη διεξαγωγή Ολυμπιακών και Παγκόσμιων Αγώνων και υπηρετούν στην Ελληνική Αστυνομία ή στο Πυροσβεστικό Σώμα με τους προαναφερόμενους βαθμούς, προάγονται, μετά από κρίση του αρμόδιου Συμβουλίου, στο βαθμό του Υπαστυνόμου Β" ή του Ανθυποπυραγού, αντίστοιχα, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων. Οι προαγόμενοι εντάσσονται στην επετηρίδα των αξιωματικών που προβλέπεται από το Ν.Δ. 649/1970 (ΦΕΚ 156 Α") και εξελίσσονται έκτοτε σύμφωνα με τις διατάξεις που ρυθμίζουν κάθε φορά την ιεραρχία και τις προαγωγές τους. Από τους αξιωματικούς αυτούς ασκούν ανακριτικά καθήκοντα μόνο όσοι είχαν την ιδιότητα του ανακριτικού υπαλλήλου πριν την προαγωγή τους. Οι διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων εφαρμόζονται αναλόγως και για τους αστυνομικούς και πυροσβεστικούς υπαλλήλους των προαναφερόμενων βαθμών που κατέλαβαν ή θα καταλάβουν μια από τις θέσεις μεταξύ της πρώτης μέχρι και της έκτης σε ομαδικό άθλημα κατά τη διεξαγωγή Ολυμπιακών Αγώνων ή πρώτη θέση έως και τρίτη σε ατομικό ή ομαδικό άθλημα σε παγκόσμιο πρωτάθλημα και υπηρετούν στην Ελληνική Αστυνομία ή στο Πυροσβεστικό Σώμα με τους προαναφερόμενους βαθμούς. Μόνιμοι αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας ή του Πυροσβεστικού Σώματος, μέχρι του βαθμού του Υπαστυνόμου Α" ή Υποπυραγού, αντιστοίχως, που αναδείχθηκαν ή θα αναδειχθούν Ολυμπιονίκες σε μία από τις πρώτες τρεις θέσεις σε ατομικό ή ομαδικό άθλημα κατά τη διεξαγωγή Ολυμπιακών Αγώνων, προάγονται στον αμέσως ανώτερο βαθμό, μετά από κρίση του αρμόδιου Συμβουλίου, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών θέσεων και τη συνδρομή τυπικών προσόντων. Οι προαγωγές όσων επιτυγχάνουν κάποια από τις προαναφερόμενες διακρίσεις ανατρέχουν στην ημερομηνία επίτευξης της διάκρισης».

   Από τα προαναφερόμενα καλώς η Πολιτεία προέβλεψε την προαγωγή των εν’ ενεργεία «μάχιμων» συναδέλφων – αθλητών σε αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ., ως ελάχιστο φόρο τιμής για τις υπερπροσπάθειές τους οι οποίες έχουν άμεσο θετικό αντίκτυπο στο γόητρο της ΕΛ.ΑΣ.

   Σε αυτό το σημείο όμως έχουμε δύο βασικά ερωτήματα (α) γιατί εξαιρούνται από τις σχετικές προαγωγές κατηγορίες συναδέλφων μας (ΑμεΑ) και (β) γιατί εξαιρούνται ομοίως και οι αστυνομικοί - προπονητές είτε των «τυπικών» αθλητών είτε των αθλητών (ΑμεΑ);

   Όσον αφορά το (α) ερώτημα είναι πλέον ξεκάθαρο ότι εντάσσονται στην ΕΛ.ΑΣ. και υπηρετούν κανονικά συνάδελφοί μας (ΑμεΑ) καθώς είναι σε ισχύ οι διατάξεις των Ν.3304/08, Ν.4058, Π.Δ. 352/95, Π.Δ. 319/95, Π.Δ.80/11., οι οποίες προβλέπουν την ένταξή τους σε υπηρεσία γραφείου. Επίσης οι αθλητές (ΑμεΑ) αποτελούν ισότιμα μέλη με τους «τυπικούς» αθλητές σύμφωνα πάντα με τις σχετικές διατάξεις της Γ.Γ.Α. για αθλητισμό (ΑμεΑ).

   Όσον αφορά το (β) ερώτημα μία ομάδα ή ένας αθλητής σε ατομικό άθλημα μπορεί να διακριθεί χωρίς την παρουσία και τη βοήθεια του προπονητή του;

  Γνωρίζετε ότι έχουμε εθελοντές αστυνομικούς προπονητές αθλητών (ΑμεΑ), οι οποίοι εις βάρος του προσωπικού τους χρόνου τους προπονούν;

  Όταν οι «τυπικοί» αθλητές ή αθλητές (ΑμεΑ) ανεβαίνουν στο βάθρο των νικητών υψώνοντας τη Γαλανόλευκή δεν κάνουν ιδιαίτερη μνεία στους προπονητές τους αποκαλώντας τους «Δάσκαλο», «Ηγέτη», «Πατέρα»;

   Ανέκαθεν ο αθλητής βρισκόταν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος για κάθε φίλαθλο. Είναι πολύ λογικό κι αυτό διότι ο αθλητής προσφέρει το θέαμα στον κόσμο, που παρακολουθεί την κάθε του προσπάθεια, είτε είναι αθλητής ατομικού, ή ομαδικού αθλήματος. Ο αθλητής είναι εκείνος  

 

 

που «στέφεται» νικητής και απολαμβάνει το θαυμασμό και το σεβασμό του φίλαθλου κοινού.

   Ποιος όμως βρίσκεται και παίζει καθοριστικό ρόλο πίσω από τις «κουίντες» της επιτυχίας του αθλητή;
Ποιος είναι ο άνθρωπος που «ενορχηστρώνει» το αποτέλεσμα και εργάζεται εξίσου σκληρά έτσι ώστε ο αθλητής να πετύχει τους στόχους του; Ποιος καθοδηγεί και συμβουλεύει τον αθλητή για το καλύτερο δυνατό αθλητικό αποτέλεσμα;

   Λαμβάνοντας υπόψη το υπέρτατο Νομοθετικό Έκθεμα της Χώρας μας, το Ελληνικό Σύνταγμα, το οποίο προβλέπει στο άρθρο 4 ότι όλοι οι Έλληνες είναι ίσοι απέναντι στο Νόμο και έχουν ίσες υποχρεώσεις και δικαιώματα, την ισότιμη προαγωγή σε Υπαστυνόμους Β΄ τόσο των διακριθέντων αστυνομικών αθλητών (ΑμεΑ) όσο και των αστυνομικών προπονητών «τυπικών ή (ΑμεΑ) αθλητών.

   Η συγκεκριμένη κίνηση θα προβάλει το ανθρώπινο πρόσωπο της Ελληνικής Αστυνομίας και θα έρθει ως συνέχεια της ήδη επιτυχημένης πορεία της Πολιτικής και Φυσικής μας ηγεσίας στον τομέα αυτό. 

 

 

 

Για το Δ.Σ.

Ο

Πρόεδρος

 

ΞΑΝΘΟΥΔΑΚΗΣ Νικόλαος


 

 

Ο

Γενικός Γραμματέας

 

ΣΕΛΗΝΙΩΤΑΚΗΣ Στυλιανός