ΚΑΛΛΙΑΚΜΑΝΗΣ - ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ: Όλη η αλήθεια για τη μη διεκδίκηση του επικίνδυνου


Κείμενο συνδικαλιστών της Αστυνομίας: Διαχρονικό αίτημα μας, είναι ο χαρακτηρισμός του επαγγέλματος του Αστυνομικού ως επικίνδυνο και ανθυγιεινό. Το εν λόγω θέμα απασχολεί ανέκαθεν τους συνδικαλιστές οι οποίοι έχουν γράψει εκατοντάδες άρθρα αλλά και κάθε είδους παρέμβαση προκειμένου να τύχει θετικής έκβασης από την πολιτεία. Ιδιαιτέρως όταν πλησιάζουν εκλογές γίνεται πεδίο δόξης λαμπρό καθώς προσφέ πουρεται για αντιπαραθέσεις.

Όλα αυτά όμως μέχρι σήμερα, δεν απέδωσαν το προσδοκώμενο αποτέλεσμα. Πότε όμως αλήθεια διεκδικήσαμε ολοκληρωμένα και τεκμηριωμένα με συγκεκριμένα επιχειρήματα, με βάση και με τα στοιχεία που απαιτούνται επιστημονικά; Αυτό παραμένει ένα μεγάλο ερώτημα.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.4354/2015, προβλέφθηκε η ανάγκη μεταρρύθμισης του καθεστώτος χορήγησης του εν λόγω επιδόματος, έτσι ώστε αυτό να ευθυγραμμίζεται με την αντίστοιχη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Από την ανάγκη επικαιροποίησης του ανώτερου άρθρου, εκδόθηκε το άρθρο 396 του Ν. 4512/2015, όπου για το επίδομα επικίνδυνου και ανθυγιεινού συστήνεται από τα συναρμόδια Υπουργεία, Επιτροπή 17μελές, για την επεξεργασία και υποβολή πρότασης, μεταρρύθμισης του καθεστώτος χορήγησης επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, η οποία όφειλε να παραδώσει ολοκληρωμένη, έως 17/01/19, την αξιολόγηση των κριτηρίων που απαιτούνται και να προτείνει την υπαγωγή κλάδων/ειδικοτήτων των εργαζομένων που τηρούν τα κριτήρια, ώστε να υποβάλλει σχετική γνωμοδότηση συνοδευόμενη από αναλυτική μελέτη στους αρμόδιους Υπουργούς, οι οποίοι στη συνέχεια προσδιορίζουν το ύψος, τους όρους και τις προϋποθέσεις καταβολής του επιδόματος με απόφαση εντός μηνός. Από τις 19/04/18 υπήρξε ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής Οικονομικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της ΠΟΑΣΥ, προκειμένου να κατατεθεί από τους αρμόδιους της ΠΟΑΣΥ άμεσα πλήρης φάκελος, με όλα τα στοιχεία που απαιτούνταν στην Επιτροπή Εξέτασης. Παραδόθηκε πλήρης φάκελος με όλα τα στοιχεία από την ΠΟΑΣΥ; Δεν το μάθαμε ποτέ.

Η εν λόγω Επιτροπή Εξετάσης συστάθηκε ξανά, το Μάιο του 2020, με απόφαση του Υπουργού κ. Βρούτση. Με ομόφωνη απόφαση για δεύτερη φορά, της Επιτροπής Οικονομικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της ΠΟΑΣΥ στις 15/06/20, προτείνετε από τα μέλη της, η κατάθεση νέας επικαιροποιημένης μελέτης με βάση τα 7 κριτήρια που θέτει η αρμόδια Επιτροπή Εξετάσης, για την αναγνώριση και ένταξη νέων επαγγελμάτων επικίνδυνων και ανθυγιεινών.

Και ερωτάμε, οι αρμόδιοι της ΠΟΑΣΥ έκαναν τις αναγκαίες ενέργειες έως σήμερα, προκειμένου να κατατεθούν όλα τα στοιχεία προς την Επιτροπή Αξιολόγησης;

Στις 08/09/20 πραγματοποιήθηκε η ακρόαση φορέων από την Επιτροπή Κρίσης Βαρέων και Ανθυγιεινών επαγγελμάτων, που μοναδικό θέμα είχε τη παρουσίαση των προτάσεων και των θέσεων των υγειονομικών φορέων για ένταξη τους στο Β.Α.Ε., μαζί με την παρουσία της ΑΔΕΔΥ, η οποία επιχειρηματολόγησε υπέρ της ένταξης των υγειονομικών στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα, εμείς σαν κλάδος εργαζομένων κάναμε τις αναγκαίες ενέργειες για να συμπεριληφθούμε; 

Με το άρθρο 10 του Υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή 19/06/20, παρατείνεται εκ νέου η λειτουργία της Επιτροπής Εξέτασης μέχρι 31/10/20, όπου είναι η προθεσμία για την ολοκλήρωση του έργου της και για την υποβολή τελικής γνωμοδότησης στους συναρμόδιους Υπουργούς, ώστε να εκδοθεί η απαιτούμενη Υπουργική απόφαση με την οποία θα προσδιοριστούν οι δικαιούχοι, το ύψος, οι όροι και οι προϋποθέσεις.

Οπωσδήποτε η τελική απόφαση για την ένταξη των αστυνομικών στα Β.Α.Ε. ανήκει στους συναρμόδιους υπουργούς, αλλά το ελάχιστο που απαιτείται είναι να έχουμε καταθέσει με τεκμήρια και επιχειρήματα ολοκληρωμένα τα κριτήρια αξιολόγησης στην Επιτροπή Εξέτασης που καθιστούν το επάγγελμα μας επικίνδυνο και ανθυγιεινό.

Εμείς ως παράταξη καταθέσαμε εμπεριστατωμένη πρόταση, προκειμένου να βοηθήσουμε να πάρουν κάποιοι τη νομική βάση, την επιχειρηματολογία και την αιτιολογική έκθεση(αν δεν θέλουν αυτούσια),έστω τα στοιχεία που απαιτούνται, ώστε να προλάβουμε τις εξελίξεις.

 

ΚΑΛΛΙΑΚΜΑΝΗΣ ΓΩΡΓΙΟΣ

 

ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ