Ο Νίκος Καραδήμας για την αύξηση στα όρια ηλικίας στους αξιωματικούς


Ανάρτηση τού Νίκου Καραδήμα: Αυξάνονται τα όρια ηλικίας των ανώτατων αξιωματικών. Είναι πλέον ταυτόσημα με τα όρια ηλικίας εισόδου στα ΚΑΠΗ και ισοδύναμα του βίου ορισμένων ασκητών και συναξαριστων!!!