Συγκροτήθηκε το Δ.Σ. της Ένωσης Συνοριακών Θεσσαλονίκης

΄

Όλα τα ονόματα
Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 21 Σεπτεμβρίου  2020 και ώρα 12.00 συνήλθε το νέο Δ.Σ.  όπως προέκυψε από τις τελευταίες εκλογές της Ένωσης μας που έγιναν στις 16 και 17 Σεπτεμβρίου  2020, έπειτα από πρόσκληση του πρώτου πλειοψηφήσαντος συμβούλου Χασεκίδη  Δημητρίου , σε Τακτική Συνεδρίαση με μοναδικό θέμα την κατανομή αξιωμάτων.
            Σύμφωνα με τα οριζόμενα του καταστατικού της Ένωσης  και έπειτα από ψηφοφορία συγκροτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Χασεκίδης Δημήτριος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Α΄
Τσολακίδης Χρήστος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Β΄
Κατσαρού Γεωργία
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Τσομπάνης Αναστάσιος
ΤΑΜΙΑΣ
Ουζουνίδης Σάββας
ΜΕΛΟΣ
Σακαλής Αλέξανδρος
ΜΕΛΟΣ
Δούφλιας Αθανάσιος

Αναπληρωματικά μέλη :
1.    Σιόλας Ιωάννης
      2.   Κιαπίδης Νικόλαος

Επίσης στις εκλογές της Ένωσης μας εκλέχτηκαν με σειρά προτίμησης για την Ελεγκτική Επιτροπή:
     1.   Θεοχαρόπουλος  Νικόλαος
     2.    Θεοδοσίου Κωνσταντίνος
       3.  Χαντζιάρας Κωνσταντίνος

Αναπληρωματικά μέλη :
1.    Μήντσιος Στέργιος
2.  Μασλαρλής Παρασκευάς
       3.  Καραγιάννης Βενέτιος

                       Για το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                           Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
                                Δημήτριος Χασεκίδης                                          Τσομπάνης Αναστάσιος