Ένωση Υπαλλήλων Π.Σ. Δυτικής Ελλάδας: Περί κατάχρησης του μέτρου της επιφυλακής - Αναπροσαρμογή πλαισίουΔιαβάστε την επιστολή προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη της Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Δυτικής Ελλάδας Κεφαλληνιας, Ζακύνθου

ΘΕΜΑ:  «Περί κατάχρησης  του μέτρου της επιφυλακής - Αναπροσαρμογή πλαισίου λειτουργίας Π.Σ». Δυστυχώς,  για  ακόμη  μία  χρονιά,  βρισκόμαστε  «στο  ίδιο  έργο  θεατές»  και  αυτή  τη  φορά  σε ακόμη χειρότερη μορφή .  Έχει πλέον παγιωθεί το μέτρο της επιφυλακής και κάθε φορά που εκδίδεται ο Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης  Κινδύνου  Πυρκαγιάς από  την  Γενική  Γραμματεία  Πολιτικής  Προστασίας  και  σε  κάποιες περιοχές  έχει δείκτη επικινδυνότητας «3» ή «4» , τότε  άμεσα το Συντονιστικό Κέντρο του Π.Σ.  κατ’ εντολή  του  Αρχηγού  Π.Σ.,  θέτει  το  πυροσβεστικό  προσωπικό  σε  γενική  επιφυλακή    και  πολλάκις επεκτείνει την εφαρμογή αυτής στις υπηρεσίες όλης της χώρας, ακόμη και σε περιοχές  – Περιφέρειες που  έχουν  μικρό  δείκτη  επικινδυνότητας  (2).    Αξίζει  να  σημειωθεί  ότι  το  παραπάνω  μέτρο  πλέον εφαρμόζεται και για ενδεχόμενη περίπτωση συμβάντος και όχι μόνο για πραγματικό συμβάν.  Κατόπιν  των  ανωτέρω  είναι  προφανές  ότι  στην  περίπτωση  που  εξελιχθεί  συμβάν  σε  κάποια περιοχή το  Πυροσβεστικό  προσωπικό συνεχίζει  να  εργάζεται  διότι  πλέον  υπάρχει  σε  εξέλιξη  συμβάν και η επιφυλακή παγιώνεται, άσχετα που εξελίσσεται το συμβάν κάθε φορά.  Έτσι,  σε  συνέχεια  της  εφαρμογής  του  μέτρου  της  επιφυλακής,  από  τις  Διοικήσεις,  στις  περισ-σότερες των περιπτώσεων, επικρατεί μια χαώδης κατάσταση κατάχρησης, η οποία αυτή τη φορά  ξεπέ-ρασε  κάθε  προηγούμενο.  Η  περιβόητη  ορθολογική  και  με  ασφάλεια  διαχείριση  του  προσωπικού (λαμβάνοντας  ταυτόχρονα  υπ’  όψιν  και  τον  covid-19) πάει  περίπατο, και  μένει  μόνο στα  χαρτιά του ΑΠΣ.  Οι  περισσότεροι  από  την  Φυσική  Ηγεσία,  όταν  γίνεται  οποιαδήποτε  παρέμβαση  από  τους  συνδικαλιστές για τα ανωτέρω, απαντούν το γνωστό σε όλους μας:  «έχω γενική επιφυλακή ύστερα από διαταγή του κ. Αρχηγού και είναι ενήμερος για όλα». Ο φόβος και ο πανικός είναι πλέον  διάχυτος σε όλα τα επίπεδα της Φυσικής Ηγεσίας.  Συνεπώς  με  τον  παραπάνω  ανορθόδοξο  τρόπο  λειτουργίας  που  ονομάζεται  «επιχειρησιακός   σχεδιασμός» θέτουν το σύνολο του Πυροσβεστικού προσωπικού, ακόμη και χωρίς συμβάν, σε μόνιμη εργασιακή  ομηρία,  ισοπεδώνοντας  έτσι  κάθε  εργασιακό  δικαίωμα,    θέτοντας  σε  άμεσο  κίνδυνο  την υγεία και ασφάλεια του προσωπικού, ο οποίος επαυξάνεται καθώς  εξελίσσεται  η πανδημία, ιδιαίτερα όταν μετακινείται σε άλλες περιοχές.  Επιπλέον, πλην των ελαχίστων χρημάτων που αμείβονται οι εκτός έδρας μετακινήσεις,  όλη η υπόλοιπη εργασία που παρέχεται συνεχίζει να είναι χωρίς καμία επιπλέον αμοιβή  (απλήρωτη υπερεργασία).        

 Κύριε Υπουργέ,  Θα  πρέπει  να  παρέμβετε  προκειμένου  να  σταματήσει  άμεσα  η  αλόγιστη  και  καταχρηστική συνέχιση  της  εφαρμογής  του  μέτρου  της  επιφυλακής,  έτσι  ώστε,  πλέον,  να  προκύψει  ορθολογική διαχείριση του Πυροσβεστικού προσωπικού, όπου θα δίνεται η δυνατότητα  το εν λόγω προσωπικό να επιχειρεί με ασφάλεια, φέρνοντας τα καλύτερα δυνατά επιχειρησιακά αποτελέσματα.  Επίσης,  χωρίς καμία περαιτέρω καθυστέρηση, θα πρέπει να υλοποιηθούν τα κάτωθι:   -  Αναπροσαρμογή  πλαισίου  εφαρμογής  των  επιφυλακών  –  Κωδικοποίηση  διατάξεων  περί επιφυλακών .  -  Αξιολόγηση  των  δομών  του  Π.Σ.,  σύμφωνα  με  τα  σημερινά  δεδομένα  και  με  αντικειμενικά κριτήρια σε κάθε περιοχή.  -  Ένταξη του επαγγέλματος μας στα Βαρέα και Ανθυγιεινά επαγγέλματα .  -  Πληρωμή  της  υπερεργασίας  σε κάθε περίπτωση  που  το    Πυροσβεστικό προσωπικό, αιτιολογη-μένα καλείται να εργασθεί  πέραν του κανονικού ωραρίου.  -  Πρόβλεψη αξιοπρεπούς και με ασφάλεια διαβίωσης και σίτισης του Πυροσβεστικού προσωπικού όταν αυτό μετακινείται, προκειμένου να επιχειρήσει   - ενισχύσει, σε διάφορες περιοχές ανά την χώρα μας .   Κύριε Υπουργέ, Περιμένουμε  την  άμεση  ανταπόκριση  σας    ως  προς  την  υλοποίηση  των  προτάσεων    που  σας θέσαμε,  που απασχολούν το σύνολο του Πυροσβεστικού προσωπικού, προκειμένου να σταματήσει δια παντός το αναχρονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του Πυροσβεστικού Σώματος.     

ΓΙΑ ΤΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                         Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΦΕΡΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                                      ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ