Πρόταση προς την Ένωση Θεσσαλονίκη από τον Θεόδωρο ΧαντζήΑπό το facebook του Λάζαρου Μαχαιρίδη

Μια στοχευμένη πρόταση προς την Ε.Α.Υ.Θ. που αφορά μεγάλη μερίδα συναδέλφων σε όλη την επικράτεια, από τον αντιπρόσωπο της Θεσσαλονίκης Θεόδωρο Χατζή.

Προσωπικά στηρίζω απόλυτα την συγκεκριμένη πρόταση ως μέλος του Δ.Σ της Ε.Α.Υ.Θ.

Αναμένουμε λοιπόν η εν λόγω πρόταση να συμπεριληφθεί στην ημερήσια διάταξη του προσεχούς Δ.Σ της επόμενης εβδομάδας ώστε να ληφθούν και οι ανάλογες αποφάσεις που θα προωθηθούν στην Ομοσπονδία μας. — μαζί με 

Theodore Chantzis