Βουλευτές ΚΚΕ: Αναγνώριση πτυχίων γλωσσομάθειας των στελεχών του Στρατού Ξηράς

Πληροφορίες για ξαφνική ανάκληση αδειών στον στρατό - Σε επιφυλακή ο Έβρος  | newsbreak

Παραθέτουμε ερώτηση βουλευτών του ΚΚΕ: Σύμφωνα με έγγραφο της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ), γίνεται γνωστό ότι αρκετά στελέχη του Στρατού Ξηράς κατέθεσαν τα σχετικά έγγραφα γλωσσομάθειας με σκοπό την αναγνώριση πτυχίων ξένων γλωσσών (πλην Βαλκανικών).

            Ωστόσο έλαβαν αρνητική απάντηση από την Υπηρεσία, με το αιτιολογικό ότι το έτος απόκτησης των πτυχίων τους, δεν συμπεριλαμβάνεται στο προβλεπόμενο διάστημα, από το έτος 2019 και εντεύθεν.

            Είναι γνωστό ότι τα Πιστοποιητικά Γλωσσομάθειας που αναγνωρίζει το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) για διορισμό σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα καθορίζονται από το Π.Δ. 50/2001, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 28, ΦΕΚ 115/9.6.2006/τ.Α’, ως εξής: "α) Με Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αντίστοιχου επιπέδου του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003. ή β) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN ή γ) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου άλλων φορέων (πανεπιστημίων ή μη) ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, εφόσον είναι πιστοποιημένοι ή αναγνωρισμένοι από την αρμόδια αρχή της οικείας χώρας για να διενεργούν εξετάσεις και να χορηγούν πιστοποιητικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο".

            Στο σχετικό διάταγμα είναι φανερό ότι δεν τίθεται κανενός είδους χρονικός περιορισμός απόκτησης του πτυχίου γλωσσομάθειας.

 

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός, τι μέτρα θα λάβει η κυβέρνηση για την άρση της αδικίας που υφίστανται τα στελέχη του Στρατού Ξηράς σε σχέση με τον υπόλοιπο δημόσιο τομέα;

 

Οι Βουλευτές

Παπαναστάσης Νίκος

Παφίλης Θανάσης