Συνοριακοί Θεσσαλονίκης: Κατασκευή νέου γραφείου στο επιτελείο της ΔΑΛΘ με μέριμνα της ένωσης μας και της ΔΑΛΘ

Ανακοίνωση των Συνοριακών Θεσσαλονίκης: Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι περατωνεται η κατασκευή ενός νέου γραφείου στο επιτελείο της ΔΑΛΘ μετά από παρέμβαση της Ένωσης μας και σε αγαστή συνεργασία με τον Διευθυντή της ΔΑΛΘ κ. Χαβδούλα Απόστολο. Αξίζει να σημειωθεί, ότι το εν λόγω γραφείο θα εξυπηρετήσει το προσωπικό και της ανάγκες της ΔΑΛΘ σε μεγάλο βαθμό. 

Ευχαριστούμε ιδιαίτερα  και την διαχείριση της ΔΑΛΘ και το προσωπικό αυτής για την άριστη συνεργασία και αποτελεσματικότητα!

 

Σύντομα θα υπάρξουν και άλλες παρεμβάσεις υπέρ του προσωπικού της ΔΑΛΘ.