Το ξενοδοχείο HILTON, δώρισε 5.000 μάσκες στην Ελληνική Αστυνομία


Ο Διευθυντής ασφαλείας του ξενοδοχείου HILTON Ανδρέας ΤΖΟΥΡΟΣ παρέδωσε στον Α/Δ΄ της Άμεσης Δράσης Θάνο ΛΟΎΚΑ (5.000) μάσκες.

Ο κ Ανδρέας ΤΖΟΥΡΟΣ δήλωσε ότι: «…αναγνωρίζοντας το έργο που επιτελεί η Υπηρεσία της Αμέσου Δράσεως δωρίζουμε Πέντε Χιλιάδες (5.000) μάσκες, προκειμένου να διανεμηθούν σε όλα τα πληρώματα που εργάζονται υπό δύσκολες συνθήκες…».