Ενημέρωση υπαστυνόμων Α' Αποφοίττων ΣΑΕΑ ΤΕΜΑ


Διαβάστε την ανακοίνωση


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΩΝ Α΄ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Σ.Α.Ε.Α., Τ.Ε.Μ.Α. ΚΑΙ ΤΟΥ Ν. 3686/2008

 

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Τάξης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, είκοσι έξι (26) πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. και Α.Τ.Ε.Ι. Υπαστυνόμοι Α΄ του Ν. 3686/2008 Γενικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας, προήχθησαν στο βαθμό του Αστυνόμου Β΄.

Η ανωτέρω προαγωγή έγινε με κριτήριο και προσόν (πτυχίο) άσχετο με τα υπηρεσιακά καθήκοντα των προαχθέντων και παραβιάζει την προϋπάρχουσα αρχαιότητα σε βάρος των αρχαιοτέρων τους στο βαθμό Υπαστυνόμων Α’, Αποφοίτων Σ.Α.Ε.Α., Τ.Ε.Μ.Α. και του Ν. 3686/2008, χωρίς αξιολογικό κριτήριο.  

Το γραφείο μας θα διεκδικήσει την αναδρομική προαγωγή από 1/7/2019 ή 24/10/2019 (κατά περίπτωση), στο βαθμό του Αστυνόμου Β΄, των αρχαιοτέρων τους Υπαστυνόμων Α’ αποφοίτων Σ.Α.Ε.Α. και Τ.Ε.Μ.Α. που προήχθησαν στο βαθμό του Υπαστυνόμου Α’ μέχρι και 24/10/2019 και προαχθέντων με βάση τις διατάξεις του Ν. 3686/2008 στο βαθμό του Υπαστυνόμου Α’ μέχρι και 3/6/2014.

Την 19/8/2020 καταθέσαμε ένα δικόγραφο Υπαστυνόμων Α’ του Ν. 3686/2008, το οποίο θα κοινοποιηθεί στους συμμετέχοντες.

Η συνολική αμοιβή του γραφείου μας για έναν έκαστο θα είναι 35 ευρώ.

Όποιος  επιθυμεί τη συμμετοχή του, μπορεί να αποστείλει μέχρι την 30/8/2020 στο FAX ή στο e-mail του γραφείου μας:

  1. Το συνημμένο έντυπο συμπληρωμένο.

2.       Απόδειξη κατάθεσης της αμοιβής του γραφείου μας (35 €), στο όνομα Δημήτριος Μοιρασγεντής,  στον λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος  με ΙΒΑΝ: GR9501107620000076200202067 ή στον λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς με  ΙΒΑΝ: GR4801727090005709009435201 ή στον λογαριασμό της ALPHA BANK με  ΙΒΑΝ: GR3701405990599002101030418  στο όνομα Γρηγόριος Νταής. Κατά την κατάθεση του χρηματικού ποσού θα καταχωρηθούν  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στο πεδίο «αιτιολογία κατάθεσης» τα εξής: Α.Γ.Μ.Σ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ. Προκειμένου να αποφευχθούν χρεώσεις προμηθειών, παρακαλούμε να μην γίνει μεταφορά χρημάτων από λογαριασμό διαφορετικής τράπεζας από τις ως άνω.   

 

Μυτιλήνη 21/8/2020

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ε. ΜΟΙΡΑΣΓΕΝΤΗΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ’ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ

ΣΟΦΙΑ Γ. ΜΑΡΚΟΥ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ’ ΕΦΕΤΑΙΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 6 - ΜΥΤΙΛΗΝΗ Τ.Κ. 81132

E-MAIL:moirasgentislawer@yahoo.com   ΚΙΝΗΤΟ WINDF2G:6930246106   ΤΗΛΕΦΩΝΟ - FAX : 2251048583

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΩΝ Α΄ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΤΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΟΥ Β΄    

Α. Γ. Μ. Σ.

 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ (ΣΑΕΑ – ΤΕΜΑ – Ν. 3686/2008)

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΣΕ Υ/Α’

 

ΕΠΩΝΥΜΟ

 

ΟΝΟΜΑ

 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

 

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

 

ΠΟΛΗ

 

ΣΤΑΘΕΡΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

FAX

 

ΚΙΝΗΤΟ

 

E – MAIL

 

ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΙΚΙΑΣ

 

ΑΦΜ