''Ας εφαρμοστεί για μία φορά η νομιμότητα, η διαφάνεια και οι Νόμοι''

Κείμενο αναγνώστη του bloko.gr
Αυτό που συμβαίνει στις τάξεις των Αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ. είναι πρωτόγνωρο στα σώματα ασφαλείας. Υπάρχουν Αξιωματικοί πολλών ταχυτήτων προερχόμενοι από διάφορους τρόπους κατοχής του βαθμού.

 Αρχικά με το Ν. 3686/08 υπήρχε καθαρή παράβαση του Π.Δ. 24/1997, καθότι δημιουργήθηκαν ανισορροπίες και παράβαση ιεραρχίας από Αξιωματικούς με οργανική θέση Ανθυπαστυνόμου, οι οποίοι απολάμβαναν μόνο τα προνόμια του βαθμού τους, χωρίς τις υποχρεώσεις των έτερων Αξιωματικών γενικών καθηκόντων (μεταθέσεις,Διοίκηση,ΕΔΕ κ.λ.π.). Στη συνέχεια προήλθε και το Π.Δ. 69/2019, από το οποίο δημιουργήθηκαν νέοι Αξιωματικοί ως Αστυνόμοι Β΄, επειδή κατείχαν πτυχία, άνευ αξίας για το Σώμα, με ταυτόχρονη παραβίαση της ιεραρχίας, καθότι από υφιστάμενοι κατέστησαν προϊστάμενοι και δημιούργησαν σοβαρό υπηρεσιακό κώλυμα.

Τώρα που σχεδιάζεται το νέο βαθμολόγιο, έχει διαρρεύσει ότι όλοι οι Ανθ/μοι θα προάγονται σε Υ/Β΄ σε εννέα χρόνια συμπλήρωσης του βαθμού τους, στη συνέχεια Υ/Α΄ σε τέσσερα έτη και  στη συνέχεια Α/Β΄ σε πέντε έτη, ως καταληκτικό βαθμό. Με αυτόν τον τρόπο, θα δημιουργηθούν εκ νέου παραβιάσεις στην ιεραρχία, νέο κύμα δικαστικών προσφυγών και διαμάχες μεταξύ των Αξιωματικών, καθόσον θα διαταραχθεί η ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών.

 Όσοι επιθυμούν την εξέλιξη τους ως Αξιωματικοί, ας αποφοιτήσουν από τις παραγωγικές σχολές της ΕΛ.ΑΣ. (Σ.Α.Ε.Α., ΤΕΜΑ), προκειμένου να εξελιχθούν σχετικά, καθώς όλοι οι Αξιωματικοί οφείλουν να έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις όπως ορίζει ρητά και το Π.Δ. 24/1997 και όχι να πραγματοποιούνται εξαιρέσεις για λόγους ψηφοθηρικούς ή συνδικαλιστικούς, εξυπηρετώντας μόνο ιδία συμφέροντα.

 Ας εφαρμοστεί για μία φορά η νομιμότητα, η διαφάνεια και οι Νόμοι. Όλα αυτά να ληφθούν υπόψη από τη φυσική και πολιτική ηγεσία, προτού παρθούν οι αποφάσεις, με γνώμονα πάντα την ορθή λειτουργία του Σώματος, όπως ορίζουν οι Νόμοι και οι κανονισμοί του.