Τακτικές κρίσεις Κατώτερων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος -Ελληνικής Ακτοφυλακής

Διαβάστε το ΦΕΚ με τις τακτικές κρίσεις των κατωτέρων αξιωματικών του Λιμενικού Σώματος: