Η ΕΥΠΣ Δυτ. Ελλάδας για τις μετακινήσεις των πυροσβεστών


Διαβάστε την ανακοίνωση
ΘΕΜΑ «Μετακινήσεις Πυροσβεστικού Προσωπικού- Άνιση Εφαρμογή».

Κύριε Αρχηγέ,

Με τις τακτικές μεταθέσεις του έτους 2020 μετατέθηκε από το Νομό Αιτωλοακαρνανίας μεγάλος αριθμός Πυροσβεστικού προσωπικού. Στην συντριπτική του πλειοψηφία το προσωπικό πήρε φύλλο πορείας την 15-06-2020, που είχε ως αποτέλεσμα οι περισσότερες Υπηρεσίες και Κλιμάκια του Νομού να αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις τρέχουσες επιχειρησιακές τους ανάγκες. Προκειμένου έστω και πρόσκαιρα να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες των εν λόγω υπηρεσιών κατά την τρέχουσα αντιπυρική περίοδο πραγματο ποιήθηκαν, βάση του άρθρου 161 του Ν.4662/2020, μετακινήσεις υπαλλήλων χωρίς αίτηση τους εντός Νομού, κατόπιν πρότασης του Διοικητή ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αιτωλ/νιας, και σύμφωνα με τα μόρια του καθενός, από την Π.Υ. Αγρινίου προς τις Π.Υ. Μεσολογγίου (4 Πυροσβέστες και 2 Αξιωματικοί), Π.Υ. Ναυπάκτου (8 Πυροσβέστες και 1 Αξιωματικός), Π.Υ. Αμφιλοχίας (3 Πυροσβέστες). Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με την νομοθεσία, κανένας από αυτούς τους Υπαλλήλους δεν λαμβάνει έξοδα, για την μετακίνηση του,

 

Στη συνέχεια όμως και μετά τις ανωτέρω μετακινήσεις, προς μεγάλη έκπληξη και απορία όλων, με απόφαση της Φυσικής Ηγεσίας, μετακινήθηκε υπάλληλος, μετά από αίτηση του, κάνοντας αντίθετη διαδρομή από την Π.Υ. Μεσολογγίου προς Εθελοντικό Πυροσβεστικό Σταθμό δικαιοδοσίας της Π.Υ.

Αγρινίου. Αξίζει να σημειωθεί πως από τον εν λόγω Εθελοντικό Πυροσβεστικό Σταθμό λίγες μέρες πριν είχε μετακινηθεί Πυροσβεστικός Υπάλληλος, χωρίς αίτηση του, προς την Π.Υ. Μεσολογγίου, ο οποίος μάλιστα είχε περισσότερα μόρια από αυτόν που μετακινήθηκε προς τον Εθελοντικό Σταθμό. Εύλογα γεννάται το ερώτημα τι μεσολάβησε μέσα σε λίγες μόλις μέρες; Έπαψαν ξαφνικά να υφίστανται οι αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες; Και αν ναι τότε γιατί δεν επέστρεψε ο Πυροσβεστικός Υπάλληλος που μετακινήθηκε από τον Εθελοντικό Πυροσβεστικό Σταθμό όπως και οι υπόλοιποι Πυροσβεστικοί Υπάλληλοι που μετακινήθηκαν;

Κύριε Αρχηγέ,

Σε κάθε περίπτωση δεν είμαστε εναντίον της βούλησης κανενός Πυροσβεστικού Υπαλλήλου. Καθένας έχει δικαίωμα να κάνει αίτηση μετακίνησης για την Υπηρεσία που επιθυμεί. Ωστόσο όμως αυτοί που φέρουν την ευθύνη των αποφάσεων πρέπει να αξιολογούν όλες τις αιτήσεις, να εφαρμόζουν την κείμενη νομοθεσία και να παίρνουν σύννομες αποφάσεις, πάντα όμως με αξιοκρατία και δικαιοσύνη, έχοντας ως μοναδικό γνώμονα το κοινό συμφέρον.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΦΕΡΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ