Ερώτηση και κατάθεση εγγράφων από Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ έναντι συνδικαλιστών του Π.Σ.


Ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πενταετούς Υποχρέωσης και Συμβασιούχων Πυροσβεστών 

ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΑΠΟ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΕΝΑΝΤΙ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

 

Προς τον κ. Υπουργό Προστασίας του Πολίτη

 

Θέμα: «Πειθαρχικές διώξεις έναντι συνδικαλιστών του Πυροσβεστικού Σώματος»

 

Λάβαμε γνώση ότι βρίσκεται σε εξέλιξη Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) και ότι επαπειλούνται πειθαρχικές διώξεις έναντι δύο συνδικαλιστών πυροσβεστών ενόσω ασκούσαν, μέσω της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας που εκπροσωπεί πενταετείς πυροσβέστες & συμβασιούχους, το συλλογικό συνδικαλιστικό δικαίωμα της διεκδίκησης των κεκτημένων και εξέφραζαν με δυναμική δράση και θεμιτή μαχητικότητα τις απόψεις της Ομοσπονδίας.

Δεν μπορεί κανείς πάρα να επισημάνει ότι προ των πειθαρχικών διώξεων έναντι των δύο συνδικαλιστών και συγκεκριμένα στις 3/1/20, προηγήθηκε εξώδικη δήλωση διαμαρτυρία και πρόσκληση του πολιτικού προϊστάμενου αυτών, υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων κου Ν. Χαρδαλιά, κατά του ενός εξ αυτών, γεγονός που προκάλεσε στις 9/1/20 την επίσημη τετρασέλιδη απάντηση της Ομοσπονδίας. Η εξώδικη πρόσκληση αυτή, παρά την προσήκουσα απάντηση της Ομοσπονδίας, εύλογα θεωρείται ότι προκάλεσε τις παραπάνω διοικητικές ενέργειες.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Με ποια αιτία εκφράσεις της Συλλογικής Συνδικαλιστικής Ελευθερίας, όπως κατοχυρώνεται από το Σύνταγμα με το Άρθρο 23 και από διεθνείς συμβάσεις, γίνονται αντικείμενο πειθαρχικών διώξεων;

 

2. Με ποιο σκεπτικό το περιεχόμενο μιας προσωπικής εξώδικης δήλωσης υφυπουργού τρέπεται σε άσκηση Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης;

 

3. Με ποια έγγραφα διαπιστώθηκε η ανάγκη διενέργειας ΕΔΕ (πότε και με ποιο σκοπό;) και ανατέθηκε η ΕΔΕ σύμφωνα με τα Άρθρα 116 και 126 του Υ.Κ. και των λοιπών κείμενων διατάξεων;